Personalegoder

Løn er andet og mere end en fast månedsløn, og at forhandle sig til en god lønaftale handler ikke nødvendigvis kun om beløbet på din lønseddel. Bliv klogere på, hvilke regler og muligheder du har, når det handler om personalegoder.

Kvinde løber

Din løn behøver ikke udelukkende bestå af kroner og ører. Der er nemlig flere alternativer, som du kan forhandle dig til, når lønposen er lukket. Personalegoder og fleksibilitet kan også spille en rolle, når du skal gøre op med dig selv, om du er tilfreds med din løn. Du skal dog være opmærksom på, at du som hovedregel skal betale skat af personalegoder.

Eksempler på personalegoder

Arbejdsrelaterede personalegoder 
 • Fri bil/firmabil
 • Betalt parkeringsplads
 • BroBizz® eller lignende rabatordninger
 • Månedskort til DSB eller lignende
 • Betalt telefon, wi-fi, mobiltelefon
 • Bærbar computer, iPad/tablet
 • Hjemmekontor
 • Specielle mærker på telefon/computer
 • Betalt fornyelse af pas og sekundært pas (ved megen rejseaktivitet)
 • Mulighed for at tage sit telefonnummer med ved fratrædelse
 • Betalt kaffe, te og frugt eller lignende
 • Betalt frokost (kan være både tid og mad)


Andre goder: 

 • Betalt leje af sommerhus eller båd
 • Forsikringer
 • Sundhedsordninger
 • Mulighed for rejser og hotelophold med firmarabat
 • Tyverialarm
 • Beklædning
 • Vaccination

 

Faglig vedligeholdelse
 • Betaling af abonnementer – f.eks. avis og fagblade
 • Betaling af kontingent – f.eks. til klubber og foreninger
 • Frihed til og betaling af kompetencegivende efteruddannelse – f.eks. MBA eller lignende
 • Frihed til og betaling af udgifter til selvvalgt efteruddannelse
 • Frihed til og betaling af udgifter til deltagelse i et netværk

Vidste du, at du som medlem af Lederne som en del af dit medlemskab kan deltage i et LederNetværk? 

Se vores store udvalg af netværksmuligheder

Er du på udkig efter en god efteruddannelse? Som medlem af Lederne får du 10% på rabat på et stort udvalg af kurser og uddannelser hos Ledernes Kompetencecenter. 

Find et kursus eller en uddannelse

Pensionsforbedringer

Lederne tilbyder i samarbejde med PFA en skræddersyet pensionsordning til dig som leder.

Læs mere her

Ekstra fridage

Ekstra fridage kan eksempelvis være fri fredagen før sommerferien (hver betalt fridag svarer til en lønforhøjelse på 0,4 procent om året).

Fratrædelsesgodtgørelse
Ferietillæg

Forhøjet ferietillæg, hvis du har ferie med løn.

Syv populære frynsegoder: Det skal du vide, inden du takker ja

Hvad skal du tage højde for, når du forhandler frynsegoder? Og hvilke særlige forhold gør sig gældende for de mest populære goder? Det guider ledelsesrådgiveren dig igennem i artiklen her fra lederstof.dk.

Skal jeg betale skat af mine personalegoder?

Personalegoder, som du modtager eller får stillet til rådighed i forbindelse med dit arbejde, skal som udgangspunkt beskattes.

Beskatningen sker som hovedregel ved, at godet værdiansættes til markedsværdien. Det vil sige det beløb, det vil koste dig at erhverve godet i almindelig fri handel. Hvis du selv har betalt et beløb til din arbejdsgiver for at have personalegodet til rådighed, trækkes beløbet fra i værdien af godet (egenbetaling).

Goder til familien
Goder, der ydes til din familie, skal beskattes, når godet er ydet som følge af din arbejdsaftale. Godet skal i dette tilfælde beskattes hos dig, på samme måde som hvis godet var ydet til direkte til dig.

Goder der ikke skal betales skat af
Skattelovgivningen opererer med en såkaldt bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder, som medfører, at hvis disse arbejdsrelaterede goders samlede værdi ikke overstiger 6.200 kr. (2019), bliver goderne ikke beskattet. Til gengæld skal du være opmærksom på, at hvis grænsen på de 6.200 kr. overskrides, skal du betale skat af hele beløbet og ikke kun af det overskydende beløb.

Visse personalegoder skal du dog altid betale skat af - uanset deres værdi. Eksempler på personalegoder som disse er blandt andet fri bil (firmabil), fri telefon, fri bolig, fri kost- og logi, fri tv- og radiolicens, personalelån samt personalegoder, som udelukkende eller overvejende opfylder private formål.

Der kan herudover være andre personalegoder, som under visse betingelser er helt undtaget fra beskatning. Det er derfor vigtigt at være meget opmærksom på de forskellige regler på dette område.

Læs mere om personalegoder og skat på SKAT.dk

Få mere viden om personalegoder og opsigelse

Personalegoder og opsigelse

Det er en god ide, at du og din arbejdsgiver allerede i din kontrakt så vidt muligt tager stilling til, hvilke rettigheder du har til goderne under en eventuel opsigelses- og fritstillingsperiode.
 
Prøvetid
Vi ser ofte, at der i kontrakten er aftalt prøvetid i de første tre måneder. Vi anbefaler, at du forsøger at forhandle prøvetiden væk, således at du har almindeligt opsigelsesvarsel fra første dag.

120 sygedages-reglen
120 sygedages-reglen er forholdsvis ofte aftalt (dog ikke i det offentlige), hvilket betyder at man ved sygdom i mere end 120 dage inden for 12 måneder kan afskediges med et forkortet varsel på én måned til udgangen af en måned. Vi anbefaler, at du undgår denne betingelse i din kontrakt, eller alternativt at det er med et almindeligt opsigelsesvarsel, du kan blive afskediget.

Afskedigelse pga. forhold i virksomheden
I kontrakten kan man også forhandle om, hvordan og hvornår man skal forlade virksomheden ved en afskedigelse. Her anbefaler vi, at du, ved afskedigelse, som skyldes interne forhold i virksomheden, som for eksempel nedskæringer, økonomi eller lignende, får forhandlet en fritstilling på plads.

Det kan i tilfælde af fritstilling samtidig være relevant at aftale, om ferien anses for afviklet efter ferielovens regler eller om du kan få ferie med dig. Udgangspunktet er, at den ferie, der kan placeres i fritstillingsperioden, vil anses for afviklet.

Det er vores erfaring, at du på den måde undgår fremtidige tvivlsspørgsmål. Vi har lavet en tjekliste til dig, der skal forlade din arbejdsplads:

Se Ledernes tjekliste

Outplacement

En afskedigelse opleves oftest som en voldsom forandring, såvel arbejdsmæssigt som privat. Derfor er det afgørende, at du kommer godt videre, og det kan et outplacementforløb hjælpe dig med.

Du kan læse mere om outplacement

Forlænget opsigelsesvarsel

Har du spørgsmål?

Lad Ledernes jurister gennemgå din aftale om personalegoder, inden du skriver under. Du får svar inden for 24 timer.

Ved du, hvad du er værd?

Får du nok i løn? Der er nye tal i Ledernes Lønberegner

Ledernes lønberegner

Prøv Ledernes lønberegner og sammenlign din løn med 80.000 andre medlemmers løn.
Lønberegner: lønforhandling

Lønforhandling

Få gode råd til den succesrige lønforhandling: Hvad enten du starter nyt job eller skal til den årlige lønsamtale, så er forberedelse nøgleordet.

Lønrådgivning | Lederne

Lønrådgivning

Vi hjælper dig med at finde det rette lønniveau for din stilling. Få personlig lønrådgivning af vores erfarne rådgivere.