Mangfoldighed er en styrke - også på arbejdspladsen

Uanset hvem du er, skal du kunne gå på arbejde og trygt sætte dine kompetencer, din faglighed og din personlighed i spil. Vi har både som ledere og kolleger et ansvar for at bidrage til et inkluderende og åbent arbejdsmiljø, hvor der er nultolerance over for chikane og diskrimination, så alle kan føle sig tilpas som dem, de er.

Vi ved, at et inkluderende arbejdsmiljø med plads til mangfoldighed og forskellighed gavner både produktivitet, trivsel og innovation.

I dag angiver omkring hver tiende dansker, at de tilhører gruppen LGBT+. Det betyder, at omkring 10% af det danske arbejdsmarked definerer sig selv som enten homoseksuel kvinde eller mand, biseksuel, transperson eller som en, der på anden måde bryder med normen for køn og seksuel orientering. Samtidig ved vi, at en stor del af befolkningen oplever, at der tales nedsættende om LGBT+-personer, ligesom 27% af gruppen ikke føler, at de kan være åbne om køn og seksualitet på arbejdspladsen.

Dette vidner om, at der fortsat ligger meget arbejde foran os i at skabe en åben og inkluderende kultur på de danske arbejdspladser. Her spiller ledere en nøglerolle ved at gå forrest og træde i karakter. Og der er kun en vej frem: Vi skal for alvor have udryddet den diskriminerende og chikanerende opførsel og skabe arbejdspladser, hvor LGBT+-medarbejdere, kolleger og ledere trives på lige fod med andre – og hvor det er trygt at være sig selv.

Mangfoldighed på arbejdspladsen

Download LGBT kodeks

LGBT+ venligt kodeks

Download Ledernes kodeks og gå foran i indsatsen om at skabe en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er nultolerance over for chikane og diskrimination – og hvor alle kan føle sig tilpas, som dem de er uanset kønsidentitet og seksualitet.
LGBT | Mere arbejdsplads | Forskellighed er en styrke

Mere arbejdsplads

Sammen med en lang række danske virksomheder og organisationer, har Lederne indgået partnerskab med beskæftigelses- og ligestillingsministeren for aktivt at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø.

Behov for sparring?

Vi rådgiver årligt 360 medlemmer i konkrete trivselsudfordringer

Trivselssparring

Få sparring fra vores erfarne rådgivere omkring din trivsel, hvis du oplever diskrimination og racisme på din arbejdsplads.

Mand der står med hovedet på skrå

Ledersparring

Få sparring fra vores erfarne ledelsesrådgivere til håndtering af diskrimination og racisme på din arbejdsplads.

Har du brug for rådgivning? | Lederne

Juridisk rådgivning

Få professionel juridisk rådgivning af vores eksperter ved opsigelse, kontraktgennemgang, ferie, barsel, sygdom og andet vedrørende din ansættelse.