Mit Lederne

Tillidshverv

Tillidsrepræsentant

På alle offentlige arbejdspladser kan I vælge tillidsrepræsentanter, som repræsenterer en bestemt gruppe medarbejdere - herunder også en gruppe af ledere.

Er du valgt som tillidsrepræsentant på en offentlig arbejdsplads, er det din rolle at gå i dialog med ledelsen, så I opnår de bedst mulige vilkår for gruppen og for den enkelte. Herudover er du som tillidsrepræsentant også repræsentant for Lederne på arbejdspladsen.

Der gælder særlige regler for arbejdet som tillidsrepræsentant. Det drejer sig om blandt andet valg, arbejdsopgaver og opsigelse. Reglerne afhænger af overenskomsten på din arbejdsplads.

Hvis du har brug for sparring omkring dit hverv som tillidsrepræsentant, er du altid velkommen til at kontakte os.

Spørg om tillidshverv

Hvis du har brug for sparring omkring dit hverv som tillidsrepræsentant, er du velkommen til at kontakte Teamchef Lotte Spanggaard.

Telefon: 3283 3423
E-mail: lsp@lederne.dk

Find mere information om overenskomster og forhandlinger

Hvis du er ansat i en kommune

På hjemmesiden for Kommunernes Landsforening (KL) kan du se overenskomsterne på det kommunale område. Du kan også se de nyeste aftaler for chefer, der er indgået på det kommunale område. Lederne er ikke part i aftalen.

Overenskomster på det kommunale områdeAftaler for chefer på det kommunale område

På Forhandlingsfælleskabets hjemmeside kan du se aftaler for kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte. På siden kan du også se løntabeller for området.

Aftaler for kommunale tjenestemænd og overenskomstansatteLøntabeller for kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte

Overenskomstforhandlinger
Alle overenskomster på det offentlige arbejdsmarked skal fornys med virkning fra 1. april 2015. Forhandlingerne sker mellem lønmodtagerorganisationerne/ forhandlingsfællesskaberne på lønmodtagersiden og de offentlige arbejdsgivere, som er staten, (Finansministeriet, Kommunernes Landforening og Det Regionale Lønnings- og Takstnævn) på arbejdsgiversiden.

Lederne er med i Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) og Forhandlingsfælleskabet.

Du kan følge med i overenskomstforhandlingerne på det kommunale område på Forhandlingsfælleskabets hjemmeside. Her kan du blandt andet se køreplaner, forhandlingsaftaler, krav og eventuelle delforlig.

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale område

Hvis du er ansat i en region

Du kan se alle overenskomster for regioner på OK-portalen. Her kan du søge en konkret overenskomst eller aftale frem. Vær opmærksom på, at du skal skrive overenskomstnummeret uden punktum imellem tallene i søgefeltet.

Find overenskomster og aftaler gældende i regionerne

Overenskomstforhandlinger
Alle overenskomster på det offentlige arbejdsmarked skal fornys med virkning fra 1. april 2015. Forhandlingerne sker mellem lønmodtagerorganisationerne/ forhandlingsfællesskaberne på lønmodtagersiden og de offentlige arbejdsgivere, som er staten, (Finansministeriet, Kommunernes Landforening og Det Regionale Lønnings- og Takstnævn) på arbejdsgiversiden.

Lederne er med i Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) og Forhandlingsfælleskabet.

Du kan følge med i overenskomstforhandlingerne på det regionale område på Forhandlingsfælleskabets hjemmeside. Her kan du blandt andet se køreplaner, forhandlingsaftaler, krav og eventuelle delforlig.

Overenskomstforhandlingerne på det regionale område

Hvis du er ansat i staten

På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside finder du en lang række information om personalejura, overenskomster og aftaler. På hjemmesiden finder du også PAV - Personaleadministrativ vejledning, der indeholder stort set alt om personaleadministration på det statslige område.

Moderniseringsstyrelsens hjemmesidePAV – personaleadministrativ vejledning

Overenskomstforhandlinger
Alle overenskomster på det offentlige arbejdsmarked skal fornys med virkning fra 1. april 2015. Forhandlingerne sker mellem lønmodtagerorganisationerne/ forhandlingsfællesskaberne på lønmodtagersiden og de offentlige arbejdsgivere, som er staten, (Finansministeriet, Kommunernes Landforening og Det Regionale Lønnings- og Takstnævn) på arbejdsgiversiden.

Lederne er med i Offentlige Ansattes Organisationer (OAO) og Forhandlingsfælleskabet.

Du kan følge med i overenskomstforhandlingerne på det statslige område på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Overenskomstforhandlingerne på det statslige område

Få mere viden om ledelse i det offentlige

På Personaleweb kan du få viden og inspiration om blandt andet personalepolitik, arbejdsmiljø og medindflydelse på samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Hjemmesiden drives af KL, Danske Regioner, Forhandlingsfælleskabet og Sundhedskartellet.

Gå til Personaleweb.dk

På Lederweb kan du få inspiration og viden om ledelse fra Væksthus for ledelse. Hjemmesiden drives af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfælleskabet.

Gå til Lederweb.dk

Dækning af transportudgifter

Som tillidsrepræsentant har du mulighed for at få dækket dine transportudgifter i forbindelse med kurser og arrangementer. Det er dog en forudsætning, at du kan dokumentere dine udgifter.

Lederne dækker udgifter til transport efter gældende regler som DSB Standard og bus. Kører du i egen bil, dækker Lederne med 3,63 kr. per km (2016).

Som udgangspunkt indbetaler vi beløbet på din NemKonto inden for ti dage, fra vi har modtaget formularen. Du har også mulighed for at få udbetalt beløbet til en anden konto, hvis du udfylder med registrerings- og kontonummer.

Få dækket dine transportudgifter

Opdateret: 15.08.2019