Tillidshverv

Her kan du finde information om forskellige typer af tillidshverv. De indebærer forskellige muligheder, regler og pligter afhængig af dit hverv, din arbejdsplads og dit ansættelsesforhold. Fælles for dem er, at din styrke ligger i dit kendskab til den daglige drift og ledelse på arbejdspladsen.

Som talsmand afhænger din opgave af virksomhedens og medlemmernes ønsker. Du kan blandt andet bidrage til at skabe gode løn- og arbejdsforhold samt indgå i kompetenceudvikling og forandring på arbejdspladsen. 

Fungerer du som tillidsrepræsentant på en offentlig arbejdsplads, er det din rolle at gå i dialog med ledelsen, så I opnår de bedst mulige vilkår. Der gælder særlige regler for arbejdet som tillidsrepræsentant afhængig af overenskomsten på virksomheden. 

Hvis du arbejder som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, indgår du i bestyrelsen på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer. Du har altså samme opgaver, rettigheder, pligter og ansvar som resten af bestyrelsen. 

Et samarbejdsudvalg har til formål at skabe et forum for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i hele virksomheden. Dit arbejde i udvalget skal blandt andet sikre medarbejdernes involvering i virksomhedens mål og strategi.

Spørg os om tillidshverv

Talsperson

René Honoré
Chefjurist og Advokat 
Telefon: 3283 3534
E-mail: rho@lho.dk

Tillidsrepræsentant

Mette Stimpel Stenled
Juridisk chef for Ansættelsesret & Offentlige
Telefon: 3283 3506
E-mail: mes@lho.dk

Opdateret: 14.02.2023