Mit Lederne

Konkurs

Gode råd

Her på siden har vi samlet en række gode råd, som vi anbefaler dig at følge, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

1. Bliv ved med at møde på arbejde 
Det er vigtigt, at du bliver ved med at møde på arbejde, indtil du bliver hjemsendt eller fritstillet, også selvom du måske ikke får udbetalt din løn. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis du udebliver fra arbejdet, fordi virksomheden dermed har ret til at ophæve ansættelsesforholdet, så du mister alle rettigheder, herunder løn og feriepenge i opsigelsesperioden og eventuelt fratrædelsesgodtgørelse. 

Hvis du ikke modtager din løn, er det vigtigt, at du straks kontakter os.

Læs mere om manglende løn

2. Læg ikke penge ud 
Du bør ikke lægge penge ud for virksomheden – for benzin, hotelophold eller lignende. Det skyldes, at Lønmodtagernes Garantifond (LG) ikke dækker udlæg. 

3. Skriv ikke under på hvad som helst 
Bliver du opsagt, eller får du andre dokumenter fra din arbejdsgiver, skal du passe på, at du ikke kommer til at fraskrive dig dine rettigheder. Skriv derfor aldrig under på, at du accepterer indholdet. 

Bliver du bedt om at kvittere for modtagelsen af et dokument, er det selvfølgelig i orden – forudsat, at du virkelig har modtaget dokumentet den nævnte dato.

Insisterer arbejdsgiveren på, at du skal skrive under, bør du over din underskrift skrive: "Med forbehold for min organisations godkendelse". Derved har vi en mulighed for at træde til, hvis det er nødvendigt. 

4. Tjek din pensionsordning 
Tjek, om din arbejdsgiver har indbetalt bidragene til din pensionsordning. Hvis ikke, skal du straks kontakte os. Du skal samtidigt sikre dig dokumentation for den manglende indbetaling fra pensionsselskabet i form af en restanceopgørelse. 

5. Vær opmærksom på frister 
Der er forskellige frister, der skal overholdes. Hvis du ikke får udbetalt din løn mv., er det afgørende, at du inden fire måneder, efter virksomheden er gået konkurs, anmelder dine krav til LG. 

6. Meld dig ledig på jobnet.dk 
Bliver du fritstillet, skal du melde dig ledig uden ydelse på jobnet.dk

Jobnet.dk

Opdateret: 30.04.2020