Ledernes barselsberegner – planlæg din barsel

Få overblik over din barsel med vores barselsberegner. Beregneren giver dig en barselsplan, som viser antallet af uger, du kan få løn og barselsdagpenge.

Barselsberegneren gælder for børn, der er født den 2. august 2022 eller senere. Beregneren er vejledende, og som medlem er du altid velkommen til at kontakte os om konkrete spørgsmål.


Vores medlemmers 5 mest stillede spørgsmål om barsel

Her får du svar på de spørgsmål, som fylder mest hos vores medlemmer.

  1. Hvor mange uger kan mor maksimalt være på forældreorlov? Mor har ret til at få 4 ugers orlov med barselsdagpenge, før forventet fødsel. Efter fødsel eller modtagelse af barnet har mor mulighed for maksimalt at holde 37 ugers fravær med barselsdagpenge.
  2. Hvad hvis én af forældrene er selvstændig? Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelse af barnet. Hvis én af forældrene er selvstændig, kan forælderen overdrage op til 22 af ugerne til den anden forælder. De 2 første uger efter fødslen kan ikke overdrages.
  3. Hvad hvis far ikke afholder sin øremærket orlov? Hvis én af forældrene ikke afholder sine 11 ugers øremærket forældreorlov, går ugerne tabt. Øremærket orlov kan nemlig ikke overføres til den anden forælder.
  4. Hvad gælder, hvis der kun er én forælder? Solofædre og solomødre har begge ret til at holde op til 46 ugers orlov.
  5. Hvor mange uger kan man udskyde sin orlov? Mor og far/medmor har ret til at udskyde fem uger af sin orlov. Den udskudte orlov skal holdes samlet efter barnet er fyldt 1 år og før barnet fylder 9 år.

Har du spørgsmål til din barsel?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe dig med din barselsperiode. Har du spørgsmål til planlægning af din barsel, må du meget gerne have den klar.
Ring til os på 3283 3643 eller skriv til os.

Læs mere om barselsregler og barselsdagpenge

Barn på armen

Adoption

Når du adopterer, har du ret til at holde orlov. Reglerne for orlov er langt hen ad vejen de samme som for biologiske forældre. Bliv klogere på reglerne her.
Kvinde skriver på computer

Rettigheder under graviditet

Under din graviditet er du sikret en række rettigheder, der beskytter dig gennem ligebehandlingsloven. Læs om dine rettigheder her.
Barsel

Løn og barselsdagpenge

Hvilke rettigheder og muligheder har du for løn under orlov og barselsdagpenge? Få overblik over det her.