Ledernes barselsberegner – planlæg din barsel

Få et overblik over din barsel med vores barselsberegner. Beregneren giver dig en barselsplan og hjælper dig med, hvordan du og din partner kan fordele og planlægge orloven, så I får mest muligt ud af jeres barsel.

Har du spørgsmål til din barsel, er du som medlem altid velkommen til at kontakte os.


Barselsberegner for børn født den 1. januar 2024 eller senere

Barselsberegner for børn født før den 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 gælder de nye barselsregler, der giver bedre rettigheder til LGBT+-familier og soloforældre. Er dit barn født før den 1. januar 2024, skal du derfor bruge denne version af Ledernes barselsberegner.

Vores medlemmers syv mest stillede spørgsmål om barsel

Her får du svar på de spørgsmål, som fylder mest hos vores medlemmer.

 1. Hvor mange uger kan mor maksimalt være på forældreorlov? Mor har ret til at få 4 ugers orlov med barselsdagpenge, før forventet fødsel. Efter fødsel eller modtagelse af barnet har mor mulighed for maksimalt at holde 37 ugers fravær med barselsdagpenge.
  Med Ledernes barselsberegner kan du planlægge barslen og få et overblik over jeres orlov.
 2. Hvad hvis én af forældrene er selvstændig? Hver forælder har som hovedregel ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelse af barnet.
  Hvis én af forældrene er selvstændig, kan forælderen overdrage op til 22 af ugerne til den anden forælder. De 2 første uger efter fødslen kan ikke overdrages.
 3. Hvad hvis far ikke afholder sin øremærket orlov? Hvis én af forældrene ikke afholder sine 11 ugers øremærket forældreorlov, går ugerne tabt – det gælder både mor, far og medmor. Øremærket orlov kan nemlig ikke overføres til den anden forælder.
 4. Hvad gælder, hvis der kun er én forælder? Solofædre og solomødre har begge ret til at holde op til 46 ugers orlov. Det gælder uanset om du er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende. Soloforældre med børn født den 1. januar 2024 eller senere kan overføre en del af sin orlov til et nærtstående familiemedlem. Det kan fx være en bedsteforælder eller en voksen søskende.
 5. Hvor mange uger kan man udskyde sin orlov? Mor og far/medmor har ret til at udskyde fem uger af sin orlov. Den udskudte orlov skal holdes samlet efter barnet er fyldt 1 år og før barnet fylder 9 år.
 6. Hvad er barselsreglerne for LGBT+-familier? LBGT+-familier med børn født den 1. januar 2024 eller senere kan dele de ikke-øremærkede orlovsuger med såkaldte sociale forældre. Det kan være en ægtefælle, samlevende eller en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet og donorens ægtefælde eller samlever. De ikke-øremærkede orlovsuger kan deles mellem op til fire forældre i alt. 
 7. Hvordan er jeg stillet økonomisk under barsel? Om du har ret til løn under barsel, afhænger af dit ansættelsesforhold – herunder din kontrakt og eventuelle overenskomst.
  Har du ikke ret til løn under barsel, kan du få udbetalt barselsdagpenge, hvis du har optjent retten til at modtage dem.

Har du spørgsmål til din barsel?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe dig med din barselsperiode. Har du spørgsmål til planlægning af din barsel, må du meget gerne have den klar.
Ring til os på 3283 3643 eller skriv til os.

Læs mere om barselsregler og barselsdagpenge

Barn på armen

Adoption

Når du adopterer, har du ret til at holde orlov. Reglerne for orlov er langt hen ad vejen de samme som for biologiske forældre. Bliv klogere på reglerne her.
Kvinde skriver på computer

Rettigheder under graviditet

Under din graviditet er du sikret en række rettigheder, der beskytter dig gennem ligebehandlingsloven. Læs om dine rettigheder her.
Barsel

Løn og barselsdagpenge

Hvilke rettigheder og muligheder har du for løn under orlov og barselsdagpenge? Få overblik over det her.