Barsel

Både mænd og kvinder har ret til barselsorlov, når de bliver forældre. Som kommende forældre kan der være mange spørgsmål om, hvilke rettigheder og muligheder, der gælder for din barsel.

Barsel

Kan du få dagpenge under din barsel, har du mulighed for løn under barsel, og hvad hvis du er ledig og skal på barsel? Herunder kan du læse mere om dine muligheder for barselsorlov samt dine rettigheder til barselsdagpenge eller løn under barsel.

Hvad er dine muligheder for barsel?
En barselsorlov er som hovedregel opdelt i graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov. Står I som forældre over for at skulle på barselsdagpenge, har I tilsammen ret til barselsdagpenge i 52 uger til fordeling mellem jer.

I nedenstående tabel kan du se et overblik over fordelingen af orlovsperioderne, som de fordeler sig, indtil den 2. august, hvor en ny orlovsmodel træder i kraft.

Denne opdeling af din orlov gør perioden fleksibel, og du har mulighed for at forlænge eller udskyde dele af din barselsorlov. Du kan læse meget mere om, hvordan I kan planlægge orloven, så den passer til jeres familie- og arbejdsliv, samt hvilke tidsfrister I skal være opmærksomme på.

Læs mere om din ret til orlov

Folketinget har vedtaget en lov om ny barselsordning, som træder i kraft d. 2. august 2022

Hvis dit barn fødes den 2. august 2022 eller senere, er du som lønmodtager omfattet af den nye orlovsmodel. Hvis dit barn er født før den 2. august 2022, er du omfattet af den nuværende orlovsmodel.

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret (dvs. i alt 52 uger). Som lønmodtager er din ret til løn fortsat aftalebestemt, dvs. skal følge af enten den individuelle ansættelseskontrakt, overenskomst eller anden aftale.

I forbindelse med den nye orlovsmodel bliver de 48 ugers orlov delt ligeligt mellem forældrene. Hver forælder har som udgangspunkt ret til afholdelse af 24 ugers orlov efter fødslen, hvor 2 af ugerne skal holdes i forbindelse med fødslen. For lønmodtagere vil 9 uger derudover være øremærket, mens 13 uger kan overdrages. Moren har fortsat ret til 4 ugers fravær før fødsel.

Forældre, som er lønmodtagere:

 • For forældre, der er lønmodtagere, vil 2 + 9 uger af de 24 uger med barselsdagpengeret være øremærket for hver forældre og dermed uoverdragelige. 
 • De 2 uger skal afholdes, ligesom i dag, i forbindelse med barnets fødsel eller adoption. Faren/medmoren kan dog aftale med virksomheden, at de i stedet afholdes inden for de første 10 uger efter fødslen.
 • De 9 øremærkede uger med barselsdagpenge skal være afholdt inden barnet fylder 1 år.
 • En far/medmor kan vælge at overdrage op til 13 ugers forældreorlov til mor.
 • En mor kan vælge at overdrage op til 13 ugers orlov (8 ugers barselsorlov og 5 ugers forældreorlov) til far/medmor.
 • 5 uger kan retmæssigt udskydes til afvikling inden barnet fylder 9 år. Retmæssig udskydelse skal varsels med 8 uger.
 • Øvrig orlov - udover de to ugers orlov i forbindelse med fødslen samt de 9 ugers øremærket orlov – kan efter aftale med virksomheden udskydes til afholdelse inden barnet fylder 9 år.

 

Varsel

 • En mor skal fortsat give virksomheden besked om graviditeten senest 3 måneder før termin.
 • Såfremt moren ikke ønsker at gå på barselsorlov umiddelbart efter de 2 ugers pligtorlov, skal det varsles 4 uger før termin. Moren kan i stedet opstarte arbejdet eller gå direkte på forældreorlov.
 • En far/medmor skal varsle afholdelse af orlov i løbet af de første 10 uger efter fødsel senest 4 uger før termin.
 • En mor og en far/medmor skal varsle afholdelse af barselsorlov/forældreorlov senest 6 uger efter fødsel.

 

Derudover er der særbestemmelser for ”særlige familietyper”, som først træder i kraft 1. januar 2024.

Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Folketinget har vedtaget en ny barselsmodel, som sikrer 11 ugers øremærket barsel til begge forældre.
I den kommende barselslov er de 48 uger som udgangspunkt delt ligeligt mellem mor og far/medmoren. Hver forældre vil således kunne afholde 24 ugers orlov med ydelser.

Mulighed for løn under barsel

Kvindelig leder der snakker med kollega

Hvis du er privat ansat

For dig som er privat ansat, vil din løn under barsel som minimum være reguleret i funktionærloven. Dine rettigheder til løn under orlov kan dog også være bestemt i virksomhedens personalehåndbog, en lokal aftale, overenskomst eller som en del af din kontrakt.

Mellemleder tager barsel

Hvis du er offentligt ansat

For dig som er offentligt ansat, vil din ret til løn under barsel afhænge af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune. Hvis du er ansat i staten, vil din løn under barsel være reguleret i 'Barselsaftalen'. Hvis du derimod er ansat i en region eller kommune, vil din løn under barsel være reguleret af 'Aftalen om fravær af familiemæssige årsager'.

dine rettigheder under barsel

To mennesker der snakker

Nye barselsregler træder i kraft 2. august 2022

Folketinget har vedtaget en ny barselsmodel, som sikrer 11 ugers øremærket barsel til begge forældre. Vi folder de nye regler ud – og forklarer, hvad de økonomiske muligheder er, når du går på barsel.

Mande hånd med mobil

Dine muligheder for barselsdagpenge

Har du optjent retten til dagpenge, har du mulighed for at få barselsdagpenge under din orlov. Her vil den maksimale periode med barselsdagpenge være 52 uger. De uger kan I som forældre fordele mellem jer. 

Forældreorlov til far på barsel

Aktion Fars Orlov

Lederne bakker op om Ligestillingsministeriets Aktion Fars Orlov. Sammen med en række virksomheder og organisationer sætter vi fokus på fædres brug af orlov, og hvordan vi får flere fædre til at gøre brug af deres rettigheder.