Mit Lederne

Barsel

Barsel

Både mænd og kvinder har ret til barselsorlov, når de bliver forældre. Som kommende forældre kan der være mange spørgsmål om, hvilke rettigheder og muligheder, der gælder for din barsel.

Barsel

Kan du få dagpenge under din barsel, har du mulighed for løn under barsel, og hvad hvis du er ledig og skal på barsel? Herunder kan du læse mere om dine muligheder for barselsorlov samt dine rettigheder til barselsdagpenge eller løn under barsel.

Hvad er dine muligheder for barsel?
En barselsorlov er som hovedregel opdelt i graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov. Står I som forældre over for at skulle på barselsdagpenge, har I tilsammen ret til barselsdagpenge i 52 uger til fordeling mellem jer.

I nedenstående tabel kan du se et overblik over fordelingen af orlovsperioderne.

Denne opdeling af din orlov gør perioden fleksibel, og du har mulighed for at forlænge eller udskyde dele af din barselsorlov. Du kan læse meget mere om, hvordan I kan planlægge orloven, så den passer til jeres familie- og arbejdsliv, samt hvilke tidsfrister I skal være opmærksomme på.

Læs mere om din ret til orlov

Mulighed for løn under barsel

Kvindelig leder der snakker med kollega

Hvis du er privat ansat

For dig som er privat ansat, vil din løn under barsel som minimum være reguleret i funktionærloven. Dine rettigheder til løn under orlov kan dog også være bestemt i virksomhedens personalehåndbog, en lokal aftale, overenskomst eller som en del af din kontrakt.

Mellemleder tager barsel

Hvis du er offentligt ansat

For dig som er offentligt ansat, vil din ret til løn under barsel afhænge af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune. Hvis du er ansat i staten, vil din løn under barsel være reguleret i 'Barselsaftalen'. Hvis du derimod er ansat i en region eller kommune, vil din løn under barsel være reguleret af 'Aftalen om fravær af familiemæssige årsager'.

dine rettigheder under barsel

Mande hånd med mobil

Dine muligheder for barselsdagpenge

Har du optjent retten til dagpenge, har du mulighed for at få barselsdagpenge under din orlov. Her vil den maksimale periode med barselsdagpenge være 52 uger. De uger kan I som forældre fordele mellem jer. 

To mennesker der snakker

Hvis du er ledig og skal på barsel

Du har også ret til barsel, når du er på dagpenge. Der gælder dog lidt andre regler for dig, som er på dagpenge, når du skal på barsel. Du kan eksempelvis ikke forlænge din orlov med 14 uger - kun med otte.

Forældreorlov til far på barsel

Aktion Fars Orlov

Lederne bakker op om Ligestillingsministeriets Aktion Fars Orlov. Sammen med en række virksomheder og organisationer sætter vi fokus på fædres brug af orlov, og hvordan vi får flere fædre til at gøre brug af deres rettigheder.