Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Arbejdsskade

Når du kommer ud for en arbejdsskade, skal skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Styrelsen vil herefter tage stilling til, om du er berettiget til erstatning. Som medlem af Lederne kan du få råd og vejledning gennem hele forløbet af din sag.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at arbejdsskaden anmeldes senest et år efter ulykken er sket, eller din læge har fastslået, at sygdommen skyldes dit arbejde. Når skaden er anmeldt, modtager du et spørgeskema fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det er meget vigtigt, at du udfylder spørgeskemaet så korrekt som muligt, da det danner baggrund for hele det videre sagsforløb. Vi anbefaler derfor, at du først kontakter Ledernes jurister for råd og vejledning, inden du sender svarene videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sådan hjælper Lederne dig
En arbejdsskadesag kan være en lang proces. Lederne kan rådgive dig undervejs i hele forløbet – lige fra anmeldelse til afgørelse.

Rådgivningen kan give dig et indtryk af din sags muligheder, hvilke oplysninger sagen kræver, hvordan du udfylder diverse spørgeskemaer samt en juridisk vurdering af sagens afgørelse, så du er stillet bedst muligt. Udover hjælp til din arbejdsskadesag kan vi også vurdere, om du har ret til erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Læs mere om arbejdsskade

Hvad er en arbejdsskade?

Arbejdsskadesikringsloven skelner mellem to forskellige typer arbejdsskader; ulykker og erhvervssygdomme.

En ulykke anerkendes som en arbejdsskade, hvis den er egnet til at give de gener, du har. Det er dog ikke altid nok, at der er sammenhæng mellem den påvirkning, du har været udsat for, og den skade, du har fået. Har påvirkningen forværret en tidligere skade, vil det kunne medføre fradrag i erstatningen eller afslag på anerkendelse.

En erhvervssygdom anerkendes som en arbejdsskade, hvis den belastning, du har været udsat for, opfylder de krav, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring stiller til den pågældende sygdom.

Selvom skaden ikke sker på selve arbejdspladsen, kan den godt blive anerkendt som en arbejdsskade. Skaden skal blot være sket, mens du udfører dit arbejde. Eksempelvis vil et trafikuheld, som sker på vej fra den normale arbejdsplads til et forretningsmøde blive opfattet som en arbejdsskade.

Læs mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sygdom som følge af stress kan være en arbejdsskade
Når du henvender dig til din egen læge på grund af en stress-betinget sygemelding, har din læge pligt til at foretage en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis lægen vurderer, at din sygemelding muligvis kan skyldes forhold på dit arbejde. Du behøver altså ikke selv gøre noget. Lægen har faktisk pligt til at anmelde din sygemelding, uanset om du har givet dit samtykke. Baggrunden for det er på den ene side at skaffe viden, som kan forebygge nye arbejdsskader, på den anden side at give dig ret til mulig erstatning.

Når din læge har anmeldt din sygemelding, vurderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring herefter, om sygdommen er en arbejdsskade, og om du kan få erstatning. Praksis på nuværende tidspunkt er dog, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke betragter stress i sig selv som en sygdom, men som en tilstand. Det betyder, at du ikke kan få erstatning for stress. I de sjældne tilfælde hvor stress medfører sygdomme som eksempelvis depression og angst, har styrelsen mulighed for at anerkende arbejdsskaden og udmåle erstatning.

I Lederne tager vi stress alvorligt, og vi har stor erfaring med at rådgive vores medlemmer om stress. Derfor tilbyder vi LederSparring om trivsel og stress, hvor du kan tale med en af vores erfarne ledelsesrådgivere.

Sådan anmelder du

Hvis du får en arbejdsskade, skal din arbejdsgiver, læge eller tandlæge anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring senest et år efter skaden er sket. For en erhvervssygdom gælder fristen på et år, fra du har fået at vide af en læge, at din sygdom kan skyldes arbejdet. Det er dog altid en god ide, at anmeldelsen sker så hurtigt som muligt.

Selvom fristen er overskredet, anbefaler vi, at du alligevel anmelder skaden, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i visse situationer har mulighed for at dispensere fra fristen.

Lederne kan hjælpe dig med anmeldelsen, hvis din arbejdsgiver eller læge ikke anmelder skaden.

Kontakt Ledernes jurister om arbejdsskade
Når skaden er anmeldt, sender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring et brev, der orienterer dig om, at sagen er påbegyndt.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskade på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Efter skaden er anmeldt

Når skaden er anmeldt, indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger til sagen. Styrelsen vil stille spørgsmål til dig og din arbejdsgiver for at finde ud af, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, hvilket er en betingelse for at få erstatning. Det er derfor vigtigt, at du i din anmeldelse, og ved den efterfølgende udfyldelse af spørgeskemaer, beskriver nøjagtigt, hvad der er sket, og hvilke gener du har fået.

Hvis skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger om, hvilke gener skaden har medført, og hvilke erhvervsmæssige og økonomiske konsekvenser skaden har haft for dig. Det er derfor vigtigt, at du skriver, hvor og hvornår du har været til lægeundersøgelse i forbindelse med skaden, samt gør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opmærksom på, om du har skiftet arbejde, er gået ned i løn, er overgået til fleksjob eller lignende.

Vi anbefaler, at du kontakter Ledernes jurister, når du skal svare på spørgsmål omkring din arbejdsskade.

Kontakt Lederne om arbejdsskade

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet afgørelsen, har du mulighed for at få afgørelsen gennemgået af Ledernes jurister, som vil vurdere, om den i deres øjne er rigtig, eller om du bør klage over den.

Du har ret til en partsrepræsentant

Hvis du ønsker det, har du ret til at lade en anden person repræsentere dig over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kan eksempelvis være din fagforening, en advokat eller en bekendt. En eventuel partsrepræsentant modtager alle breve i sagen, og kan selvstændigt besvare Arbejdsmarkedets Erhvervssikring spørgsmål.

Lederne kan også tilbyde at være din partsrepræsentant. Så fører vi sagen gennem hele forløbet.

Kontakt Lederne

Hjælp til dig

Opdateret: 27.07.2018

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback