Arbejdsskade

Hvis du kommer ud for en arbejdsskade, skal skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Herefter vil de tage stilling til, om du er berettiget til erstatning. Hos Lederne hjælper vi dig, hvis du får en arbejdsskade.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad der kan betegnes som en arbejdsskade i lovmæssig forstand, og hvordan du anmelder en arbejdsskade.

En arbejdsskadesag kan være en lang proces. Lederne kan rådgive dig undervejs i hele forløbet – lige fra anmeldelse til afgørelse.

Har du været syg i flere år, og er der ikke udsigt til, at du igen kan arbejde på fuld tid, anbefaler vi, at du kontakter a-kassen.

Hvad er en arbejdsskade?

I loven om arbejdsskadesikring skelnes der mellem to typer arbejdsskader; ulykker og erhvervssygdomme. Det kan du læse mere om her, hvor du også læse om sygdom som følge af stress som arbejdsskade.

Ulykker

En ulykke bliver som udgangspunkt anerkendt som en arbejdsskade, hvis ulykken kan siges at være egnet til at give de gener, du har. Det er dog ikke altid nok, at der er sammenhæng mellem den påvirkning, du har været udsat for, og den skade, du har fået. Har påvirkningen for eksempel forværret en tidligere skade, vil det kunne medføre fradrag i erstatningen eller afslag på anerkendelse.

Selvom skaden ikke sker på dit arbejde, kan den godt anerkendes som arbejdsskade. Skaden skal blot være sket, mens du udfører dit arbejde.


Erhvervssygdomme

En erhvervssygdom kan som udgangspunkt anerkendes som arbejdsskade, hvis du har fået en sygdom, der kan sættes i forbindelse med dit arbejde, eller hvis den opfylder kravene fra Arbejdsmarkedets Erhvervsskring. Sygdom som følge af stress kan eksempelvis være en arbejdsskade.


Sygdom som følge af stress som arbejdsskade

Når du henvender dig til din egen læge på grund af en stress-betinget sygemelding, har din læge pligt til at foretage en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis lægen vurderer, at din sygemelding muligvis kan skyldes forhold på dit arbejde. Du behøver altså ikke selv gøre noget. Lægen har faktisk pligt til at anmelde din sygemelding, uanset om du har givet dit samtykke. Baggrunden for det er på den ene side at skaffe viden, som kan forebygge nye arbejdsskader, på den anden side at give dig ret til mulig erstatning.

Når din læge har anmeldt din sygemelding, vurderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring herefter, om sygdommen er en arbejdsskade, og om du kan få erstatning. Praksis på nuværende tidspunkt er dog, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke betragter stress i sig selv som en sygdom, men som en tilstand. Det betyder, at du ikke kan få erstatning for stress. I de sjældne tilfælde hvor stress medfører kroniske sygdomme som eksempelvis depression og angst, har styrelsen mulighed for at anerkende arbejdsskaden og udmåle erstatning.

Læs mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

I Lederne tager vi stress alvorligt, og vi har stor erfaring med at rådgive vores medlemmer om stress. Derfor tilbyder vi også LederSparring om trivsel og stress, hvor du kan tale med en af vores erfarne ledelsesrådgivere.

Læs mere om arbejdsskade

Sådan anmelder du en arbejdsskade

Hvis du får en arbejdsskade, skal din arbejdsgiver, læge eller tandlæge anmelde det til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring senest et år efter skaden er sket. For en erhvervssygdom gælder fristen på et år, fra du har fået at vide af en læge, at din sygdom kan skyldes arbejdet. Det er dog altid en god ide, at anmeldelsen sker så hurtigt som muligt. Selvom fristen er overskredet, anbefaler vi, at du alligevel anmelder skaden, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i visse situationer har mulighed for at dispensere fra fristen.

Når skaden er anmeldt, modtager du et spørgeskema fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det er meget vigtigt, at du udfylder spørgeskemaet så korrekt som muligt, da det danner baggrund for hele det videre sagsforløb. Vi anbefaler derfor, at du først kontakter Ledernes jurister for råd og vejledning, inden du sender svarene videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Processen efter skaden er anmeldt

Når skaden er anmeldt, indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger til sagen. Styrelsen vil stille spørgsmål til dig og din arbejdsgiver for at finde ud af, om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, hvilket er en betingelse for at få erstatning. Det er derfor vigtigt, at du i din anmeldelse, og ved den efterfølgende udfyldelse af spørgeskemaer, beskriver nøjagtigt, hvad der er sket, og hvilke gener du har fået.

Hvis skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, indhenter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplysninger om, hvilke gener skaden har medført, og hvilke erhvervsmæssige og økonomiske konsekvenser skaden har haft for dig. Det er derfor vigtigt, at du skriver, hvor og hvornår du har været til lægeundersøgelse i forbindelse med skaden, samt gør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opmærksom på, om du har skiftet arbejde, er gået ned i løn, er overgået til fleksjob eller lignende.

Vi anbefaler, at du kontakter Ledernes jurister, når du skal svare på spørgsmål omkring din arbejdsskade.

Kontakt Lederne om arbejdsskade

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet afgørelsen, har du mulighed for at få afgørelsen gennemgået af Ledernes jurister, som vil vurdere, om den i deres øjne er rigtig, eller om du bør klage over den.

Du har ret til partsrepræsentant

Hvis du ønsker det, har du ret til at lade en anden person repræsentere dig over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kan eksempelvis være din fagforening, en advokat eller en bekendt. En eventuel partsrepræsentant modtager alle breve i sagen, og kan selvstændigt besvare Arbejdsmarkedets Erhvervssikring spørgsmål.

Lederne kan også tilbyde at være din partsrepræsentant. Så fører vi sagen gennem hele forløbet.

Kontakt Lederne

Se, hvordan vi kan hjælpe dig

Hvis du får en arbejdsskade, kan vi rådgive dig undervejs i hele forløbet – lige fra du anmelder arbejdsskaden til afgørelsen falder.

En arbejdsskadesag kan være en lang proces, men med vores rådgivning kan du få et indtryk af din sags muligheder, hvilke oplysninger sagen kræver, hvordan du udfylder diverse spørgeskemaer. Du får desuden en juridisk vurdering af sagens afgørelse, så du er stillet bedst muligt. Ud over hjælp til din arbejdsskadesag kan vi også vurdere, om du har ret til erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Hvis din arbejdsgiver eller læge ikke har anmeldt din arbejdsskade, kan Lederne også hjælpe dig med anmeldelsen.

skal du anmelde en arbejdskade?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at rådgive dig om din sag og dine muligheder. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.

Vi rådgiver årligt 360 medlemmer i konkrete trivselsudfordringer

TrivselsSparring

Er du ramt af stress, eller er du bekymret for at udvikle stress? Har du symptomer og udviser tegn på stress? Få hjælp til at forebygge og håndtere stress med en TrivselsSparring.

Stregtegning af kvinde taler i telefon | Lederne

LederSparring

Få hjælp af en professionel rådgiver over telefonen eller Skype, når du møder udfordringer i lederjobbet. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation, så du kan få hjælp med netop det, der gør en forskel for dig.

Opdateret: 21.09.2022