Styrk iværksætteriet på erhvervsuddannelserne

Faglærte står bag hver tredje nystartede virksomhed. Det understreger behovet for, at erhvervsskolerne styrker undervisningen i iværksætteri og ledelse.

Af Henrik Bach Mortensen, Direktør i Lederne. Bragt på Altinget.dk.

04. april 2019

Hvis man tænker, at en typisk iværksætter er en it-nørd fra DTU, en hipster med deleøkonomiske visioner eller en ph.d., der opsiger sin stilling i medicinalindustrien for at forfølge en god idé, kan man godt tro om igen.

Oven på en weekend, hvor faglærte har konkurreret mod hinanden ved Skills, er det værd at fremhæve, at hver tredje dansker, som etablerede egen virksomhed i 2017, har en erhvervsuddannelse, typisk inden for kontor, handel eller forretningsservice, teknologiområdet eller byggeriet.

Det viser en analyse, Ledernes Hovedorganisation har lavet ud fra en særkørsel fra Danmarks Statistik. I alt blev der etableret 18.001 nye virksomheder i Danmark i 2017.  5.843 af dem blev etableret af iværksættere med en erhvervsuddannelse.

Hvis samfundet også i fremtiden skal nyde godt af de selvstændige faglærtes kunnen, er det nødvendigt, at de unge får større viden om iværksætteri, mens de går på erhvervsuddannelserne.

Direktør i Lederne Henrik Bach Mortensen

Faglærtes virksomheder klarer sig bedre
Tallene taler deres tydelige sprog om, at de erhvervsuddannede er vigtige for iværksætter-Danmark. Blandt andet, fordi de faglærtes virksomheder er mere levedygtige end gennemsnittet af danske iværksættervirksomheder. Hver anden virksomhed, der er etableret af en erhvervsuddannet, overlevede de første fem år, viser de nyeste tal, der dækker de fem år fra 2012-2017.

Hvis man ser på antallet af ansatte, klarer virksomheder, der er stiftet af erhvervsuddannede, sig også fint. De virksomheder, som faglærte etablerede i 2012, havde i 2017, fem år senere, gennemsnitligt knap to ansatte.

Hvis samfundet også i fremtiden skal nyde godt af de selvstændige faglærtes kunnen, er det nødvendigt, at de unge får større viden om iværksætteri, mens de går på erhvervsuddannelserne.

Mere iværksætteri på erhvervsuddannelserne
Som organisation for mere end 100.000 ledere er vi hos Ledernes Hovedorganisation optagede af at få flere unge ind på erhvervsskolerne og ud på arbejdsmarkedet. Og som organisation for mere end 8.500 selvstændige i underorganisationen Virksom er vi optagede af at styrke det danske iværksættermiljø.

Derfor har vi foreslået, at iværksætteri og ledelse skal fremgå tydeligt af erhvervsuddannelsernes formålsparagraf. Det vil sende et klart signal til unge og deres forældre om, at man med en erhvervsuddannelse er klædt godt på til at gøre karriere som iværksætter.

Vi ved, at ledelse og iværksætteri er emner, som interesserer de unge. To af tre elever på erhvervsuddannelserne anser det for vigtigt, at deres uddannelse fører til, at de på sigt kan blive selvstændigt erhvervsdrivende, viser et studie fra Center for Ungdomsforskning.

Derfor er vi ikke i tvivl om, at mere undervisning i ledelse og mere iværksætteri vil kunne få flere til at vælge et arbejdsliv som faglært. I dag er det lige godt hver femte, der direkte efter 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse. Det er et godt stykke fra det mål, som blev sat med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015. Den gang lød ambitionen, at mindst 25 procent i 2020 skal søge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

På rette vej
Heldigvis er udviklingen de seneste år gået den rigtige vej, viser de nyeste tal, der netop er offentliggjort. Andelen af unge, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse, er steget støt siden 2016.

Hos Lederne tror vi på, at den udvikling vil fortsætte de kommende år, ikke mindst fordi politikerne på Christiansborg har opfordret til at opprioritere iværksætteri og ledelse i undervisningen.

Den opfordring håber vi bliver fulgt, til gavn for eleverne på landets erhvervsskoler, til gavn for iværksættermiljøet i Danmark og i sidste ende til gavn for samfundsøkonomien.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

hbm
Henrik Bach Mortensen

Direktør
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk