Hvordan er jeg stillet ved storkonflikt eller strejke?

Hvis en storkonflikt rammer og ender i strejke, hvordan er du så stillet som privat- eller offentligt ansat? Og er der særlige regler for ledere? Få et overblik over de vigtigste regler i Ledernes FAQ.

Mand ved gul bygning

Der bliver forhandlet overenskomster hvert andet eller tredje år for henholdsvis privatansatte og offentligt ansatte. Det er her, at dine arbejdsvilkår bliver aftalt.

Hvis de involverede parter i overenskomstforhandlingerne ikke kan blive enige, kan der opstå en konflikt i form af fx strejke eller lockout. Men hvordan er du stillet som leder under en konfliktsituation?

Hvordan er jeg stillet som privat ansat?
Som privatansat leder vil du i udgangspunktet ikke være en del af strejke eller lockout, da man ofte undtager ledere fra konfliktsituationer. Du vil derfor i udgangspunktet skulle arbejde under en strejke eller lockout.

Er du dækket af Lederaftalen, kan du ikke være omfattet af en konflikt.

Læs om Lederaftalen

Din arbejdsgiver kan i visse tilfælde sende dig hjem, så du ikke skal arbejde. Sørg da for at have på skrift, at din arbejdsgiver har sendt dig hjem med fuld løn.

Du kan altid ringe til os, hvis du er i tvivl om din situation

Hvordan er jeg stillet som offentligt ansat?
Som offentligt ansat leder vil du i udgangspunktet ikke være en del af strejke eller lockout, da man ofte undtager ledere fra konfliktsituationer. Du vil derfor i udgangspunktet skulle arbejde under en strejke eller lockout.

En konflikt omfatter kun medarbejdere, der er medlem af en faglig organisation, som varsler deres medlemmer i strejke. Det betyder, at du som medlem af Lederne ikke er omfattet af en eventuel konflikt, da vi i Lederne som udgangspunkt ikke varsler vores medlemmer i strejke.

Er du udover dit medlemskab af Lederne medlem af en anden faglig organisation, skal du være opmærksom på, at den pågældende organisation kan varsle dig og deres øvrige medlemmer i konflikt.

Din arbejdsgiver kan i visse tilfælde sende dig hjem, så du ikke skal arbejde. Sørg da for at have på skrift, at din arbejdsgiver har sendt dig hjem med fuld løn.

Du kan altid ringe til os, hvis du er i tvivl om din situation

Får jeg fuld løn ved en konflikt?
Som leder, der ikke er omfattet konflikten, får du fuld løn og skal arbejde. Det vil sige, at du som medlem af Lederne i udgangspunktet vil få fuld løn.

Hvad gør jeg, hvis mine medarbejdere strejker eller bliver lockoutet?
Hvis dine medarbejdere bliver ramt af en konflikt, kan du som leder skulle varetage arbejdsopgaver, der normalt ligger udenfor dit arbejdsområde. Det kan være arbejde som konfliktramte medarbejdere normalt ville udføre – altså såkaldt konfliktramt arbejde.

Juridisk rådgivning

Du kan altid kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvordan du er stillet under en storkonflikt.