Mit Lederne

Efterløn

Pjecer

Her har vi samlet en række pjecer om regler og retningslinjer for dig, der skal eller er på efterløn.

Pjecer

Hjælp til dig

Efterløn med til udlandet

Resumé
Denne pjece indeholder oplysninger til dig, der modtager efterløn og er flyttet eller har planer om at flytte til et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller Færøerne for at tage bopæl og/eller arbejde.

Og til dig, der enten har taget ophold eller har planer om at tage ophold i et land uden for EØS-området og modtage efterløn.

Hent som pdf

Fakta
A-kassen LH, 6. udgave
Udgivelsesdato: Januar 2021
Sidetal: 10

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1.1. 1956

Resumé
Denne pjece giver dig et overblik over efterlønsbeviset og den mulighed, som findes omkring udsættelse af ATP-udbetaling og opsætning af folkepension.

Hent som pdf

Fakta
A-kassen LH, 5. udgave
Udgivelsesdato: Februar 2021
Sidetal: 14

Efterlønsbeviset - for dig, der er født ml. d. 1.7. 1956 og 31.12. 1958

Resumé
Denne pjece fortæller om det vigtige efterlønsbevis – hvilke fordele beviset giver, de krav du skal opfylde for at have ret til det, og hvad du selv skal gøre for at få efterlønsbeviset udstedt. Du kan også læse lidt om ATP-udbetaling, seniorpension, tidlig pension og folkepension.

Hent som pdf

Fakta
A-kassen LH, 7. udgave
Udgivelsesdato: Juni 2021
Sidetal: 21

Frivilligt ulønnet arbejde - når du får dagpenge eller efterløn

Resumé
I denne pjece vil vi orientere dig om vilkårene for frivilligt ulønnet arbejde, når du er på dagpenge eller efterløn.

Hent som pdf

Fakta
A-kassen LH, 2. udgave
Udgivelsesdato: Februar 2021
Sidetal: 10

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Resumé
Denne pjece fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at begynde eller fortsætte en selvstændig virksomhed samtidig med, at du får efterløn.

Hent som pdf

Fakta
A-kassen LH, 7. udgave
Udgivelsesdato: Februar 2021
Sidetal: 14

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Resumé
Pjecen handler i hovedpunkter om dine muligheder for at modtage dagpenge samtidig med, at du har selvstændig virksomhed og om betingelserne for at få dagpenge og efterløn, herunder størrelsen af ydelsen, samt den dokumentation vi skal have, hvis du skal have ydelser fra A-kassen.

Endvidere handler pjecen om, hvornår en selvstændig virksomhed er hoved- eller bibeskæftigelse, samt muligheden for at have fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning samtidig med dagpenge/efterløn.

Hent som pdf

Fakta
A-kassen LH, 15. udgave.
Udgivelsesdato: Februar 2021
Sidetal: 15

Ophør med selvstændig virksomhed

Resumé
Reglerne for ophør med selvstændig virksomhed er vanskelige. I denne pjece har vi samlet de vigtigste informationer om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Du kan bruge pjecen i forbindelse med ansøgning om dagpenge, feriedagpenge eller efterløn.

Hent som pdf

Fakta
A-kassen LH, 8. udgave.
Udgivelsesdato: Februar 2021
Sidetal: 10

Job i udlandet

Resumé
Hvis du skal på arbejde uden for Danmark, er det vigtigt, at du har den fornødne viden om, hvad du selv skal gøre for at sikre dine rettigheder, så du undgår økonomiske tab.

Denne pjece fortæller dig, hvilken betydning arbejde uden for Danmark har for din ret til social sikring, dagpenge, efterløn, tillægsforsikring, ansættelsesretlig rådgivning og muligheden for at tage danske dagpenge med på jobsøgning i udlandet.

Hent som pdf

Fakta
Ledernes Hovedorganisation, 13. udgave
Udgivelsesdato: 24. august 2021
Sidetal: 66

Samkøring - når du modtager dagpenge eller efterløn mv.

Resumé
Formålet med denne pjece er at vejlede om samkøring og hvordan du skal forholde dig, hvis du modtager et brev om samkøring. Du får i pjecen oplysning om, hvordan du efterangiver arbejdstimer, du ikke har fået oplyst om i første omgang. Du får også oplysning om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ikke er enig i arbejdsgiverens indberetning til indkomstregisteret.

Hent som pdf

Fakta
A-kassen LH, 5. udgave
Udgivelsesdato: Februar 2021
Sidetal: 9

Udbetaling af efterløn

Resumé
Efterløn er en fleksibel seniorordning, der blandt andet giver dig mulighed for at bevare din tilknytning til arbejdslivet.

I denne pjece har vi samlet de vigtigste informationer om den fleksible efterløn. Du kan for eksempel læse om, hvordan du får din efterløn udbetalt, hvilke indtægter der giver fradrag i efterlønnen, hvordan arbejde påvirker din efterløn, og hvor længe du må opholde dig uden for Danmark.

Hent som pdf

Fakta:
A-kassen LH, 19. udgave
Udgivelsesdato: August 2021
Antal sider: 21

Opdateret: 14.09.2021