Dit næste skridt

Har du mistet gejsten i dit nuværende job? Eller er du jobsøgende og i tvivl om, hvilket job der er det rigtige for dig? Måske er det tid til at reflektere over dine kompetencer og personlige værdier for at blive bevidst om, hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv.

Lederguiden: Find dit drømmejob

Spor dig ind på dit drømmejob

Vi har skabt en guide til dig, der aktivt vil spore dig ind på dit drømmejob. Værktøjet hjælper dig med at se bagud, fremad og ind i dig selv, så du kan få svar på, hvad der kendetegner dit drømmejob.

Du kan med andre ord blive bevidst om, hvordan dine faglige styrker og erfaringer kan omsættes til kompetencer, som du kan bruge i din karriere. Samtidig fokuserer guiden på, hvilke tidligere opgaver og kompetencer, der har haft en positiv betydning for dig, og som du måske skal have med dig i dit nye job.

Refleksionsøvelse: Vær bevidst om dine personlige værdier

Ved at blive bevidst om dine værdier får du et pejlemærke at navigere efter, når du skal træffe valg i din karriere. Du finder frem til, hvad der er vigtigt for dig, og hvad der helt fundamentalt skal være til stede for, at du trives og oplever arbejdsglæde og livskvalitet.

Det er en god idé, at du sætter tid af til refleksion – muligvis vil du få mest ud af at lave øvelsen over flere dage. Brug gerne andre som sparringspartnere undervejs. 

Find en kuglepen og nogle post-its frem og gennemgå øvelsen nedenfor. 

Trin for trin

Indledende brainstorm
Find eksempler på, hvad der er umiddelbart vigtigt for dig, og hvad der har en særlig betydning for dig. Spørgsmålene nedenfor kan hjælpe med at sætte en tankeproces i gang hos dig.
 • Hvad gør dig rigtig glad?
 • Hvad giver dig god energi?
 • Hvad vil du gerne give til andre mennesker?
 • Hvad vil du gerne huskes for?
 • Hvad vil du gerne have, at der skal være mere af i dit liv?
 • Hvad motiverer dig?
 • Hvad brænder du for?

Skriv dine svar ned på post-its, indtil du synes, du har dækket det, der er vigtigt for dig. Skriv kun ét svar på hver post-it.

Organisér dine svar

Sortér dine svar i forskellige grupper, som du synes hænger sammen. Nogle af svarene passer måske i flere grupper – så laver du bare nogle kopier og placerer dem i hver sin gruppe.

Giv nu de forskellige grupper en overskrift, der illustrerer den værdi, der er indeholdt i svarene. Det kan eksempelvis være tryghed, uafhængighed, selvrealisering, humor, anerkendelse, loyalitet, eventyr, osv. Men det kan også være ord som familie, sundhed, venner, osv. Det vigtigste er, at overskriften giver mening for dig.

Hvis du når frem til flere værdier end ti, kan du overveje, om nogle af dine svar dækker over den samme værdi.

Skriv dine værdier ned.

Find ind til kernen

Find ind til kernen af dine værdier. Kig på listen med dine værdier. Reflektér over og svar på nedenstående spørgsmål ud for hver af dine værdier.

 1. Hvad er vigtigt for dig ved denne værdi?
 2. Hvad forventer du at få tilfredsstillet ved dette?
 3. Hvad betyder det for dig – hvad vil det give dig, når du får dette opfyldt?

Eksempel
Du har en værdi, der hedder: "At bo godt".
Spørgsmålet kunne her være: "Hvad er vigtigt ved at bo godt?"
Svaret kunne være: "Landlige omgivelser"
Spørgsmålet kunne så være: "Hvad forventer du at få tilfredsstillet ved at bo på landet og være i landlige omgivelser?"
Svaret kunne være: "Muligheden for at slappe af".
Spørgsmål kunne så være: "Når du kan slappe af, hvad giver det dig?"
Svaret kunne være: "Ro og balance."

Når du har gennemgået dine værdier på denne måde, finder du ind til kernen af, hvad der er vigtigt for dig. Skriv dine svar ned.

Prioritér dine værdier
 1. Gå nu hver enkelt af dine værdier fra punkt fra afsnittet "Find ind til kernen" og stil dig selv spørgsmålet: "På en skala fra et til ti, hvor vigtig er denne værdi så?" Du vil hurtigt lægge mærke til, at du har mere energi på nogle værdier end på andre.

 2. Prioritér nu dine værdier, så de værdier, du har mest energi på, står øverst på listen.

 3. Renskriv en liste med dine tre-fem vigtigste værdier i prioriteret rækkefølge.

Du kender nu dine vigtigste værdier, der har størst betydning for dig, og disse er de vigtigste for dig at leve i tråd med, hvad enten du er på arbejde eller holder fri.

Husk på at værdier opfattes og udtrykkes individuelt og personligt. Du kan altså godt have de samme fem værdier som din kollega, uden at I tillægger dem samme betydning.

Dine værdier og jobbet

Reflektér nu over, hvordan dine værdier bliver understøttet i dit nuværende job, eller hvordan et fremtidigt job kan støtte op om dine grundlæggende værdier. Hvad skal være til stede for at du trives? Du kan bruge nedenstående spørgsmål til at sætte gang i tankerne:

 • Hvordan understøttes dine værdier i dit nuværende lederjob?
 • Hvordan er dine værdier blevet understøttet i tidligere jobs?
 • Hvordan kommer det til udtryk?
 • Hvad giver det dig?
 • Hvad skal du undgå?
 • Hvilke af dine værdier er svære at forene med dit nuværende lederjob/et fremtidigt job?
 • Hvad kan du gøre i dag for at understøtte dine værdier mere?

Har du brug for sparring til din karriere?

Bliv klogere på dine kompetencer og karrieremuligheder med sparring fra en af vores professionelle rådgivere. 

Gode værktøjer til din karriere

Stregtegning af talebobler | Lederne

Elevatortalen

En elevatortale er en kort fortælling om dig selv, som du kan bruge, når du skal præsenterer dig selv i en professionel kontekst.

Hænder skriver på computer | Lederne

CV & Ansøgning

Få gode råd til, hvordan du opbygger et professionelt CV og skriver en ansøgning. 

Motivationsguiden

Motivationsguide

Få gode råd til, hvordan du både motiverer dig selv og dine medarbejdere i dit team.