Guide til dig, der lige er blevet ledig

Der kan være mange ting at tænke på, når du lige er blevet ledig. Følg guiden trin for trin og få hjælp og støtte til det, du skal huske at gøre og være opmærksom på for at modtage dine dagpenge – både hos os i Lederne A-kasse og på jobnet.dk. Hvis du lige er blevet ledig, er det en god ide, at du følger guiden i kronologisk rækkefølge og starter ved trin 1.

Gør dette på Jobnet
Gør dette hos Lederne a-kasse
På Jobnet

Meld dig ledig på jobnet.dk

Hvornår? Din første ledighedsdag
På din første dag som ledig, skal du melde dig ledig på jobnet.dk.
Hos Lederne A-kasse

Søg om dagpenge

Hvornår? Din første ledighedsdag
Så snart du har meldt dig ledig, skal du søge om dagpenge hos os i a-kassen. Det gør du ved at logge på Mit Lederne og udfylde den blanket, der hedder ’Ledighedserklæring’.
Hos Lederne A-kasse

Læs dagpengeguiden

Hvornår? Inden det første møde med A-kassen
Inden din første samtale med os her i a-kassen, skal du have læst dagpengeguiden. I guiden kan du læse om dine rettigheder og muligheder, hvilke betingelser der bliver stillet til dig, når du er på dagpenge - og hvordan vi kan hjælpe dig.
På Jobnet

Opret dit CV

Hvornår? Senest 14 dage efter din første ledighedsdag
Når du er meldt ledig, skal  du oprette dit CV på jobnet.dk så det har status ”SØGBART”. Så er det klar til godkendelse. Vi anbefaler, at du opretter dit CV hurtigst muligt. Dit CV skal være godkendt af os her i a-kassen senest 14 dage efter, at du har meldt dig ledig på jobnet.dk.
Hos Lederne A-kasse

Udfyld jobsøgningsstrategi

Hvornår? Inden din velkomstsamtale i Lederne A-kasse
Inden din velkomstsamtale  hos os i a-kassen, skal du indsende din jobsøgningsstrategi (kort spørgeskema), som er dit bud på, hvilke typer af jobs, du vil søge – og hvordan du vil søge dem.
Hos Lederne A-kasse

Kom til velkomstsamtalen

Hvornår? Senest 14 dage efter du er meldt ledig
Dit første møde er en velkomstsamtale. Vi booker samtalen for dig, og sender mødeindkaldelsen til dig per mail.
løbende AKTIVITETER i din ledighedsperiode

Alt det du skal huske, imens du modtager dagpenge

Når du modtager dagpenge, skal du løbende huske at dokumentere din jobsøgning, udfylde dit dagpengekort og deltage i dine samtaler med os i a-kassen og dit jobcenter. Du skal også huske at melde ferie og sygdom, så vi ved, at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.
På Jobnet

Hold styr på din jobsøgning med jobloggen

Hvor ofte? Holdes opdateret hver uge
Jobloggen er dit værktøj til at dokumentere og få et overblik over dine jobsøgningsaktiviteter. Når du får dagpenge, skal du have nye jobssøgningsaktiviteter i alle de uger, hvor du modtager dagpenge.
Hos Lederne A-kasse

Udfyld dit ydelseskort

Hvornår? Som hovedregel fra den 24. i hver måned
For at du kan få udbetalt dine dagpenge, skal du udfylde dit ydelseskort (dagpengekort) i slutningen af hver måned. Du får udbetalt dagpenge for op til 160,33 timer hver måned. Det svarer til 37 timer om ugen.
Hos Lederne A-kasse

Samtaler hos os i a-kassen

Hvor ofte? 3 samtaler indenfor 3 måneders ledighed

De første tre måneder efter du er blevet ledig, skal du til 1 velkomstsamtale og 2 sparringssamtaler hos os i Lederne A-kasse.

I dit jobcenter

Møder i dit jobcenter

Efter dine første tre måneders ledighed skal du herefter have 3 samtaler med dit jobcenter Du vil blive indkaldt til den første samtale i jobcentret via din e-boks.
På Jobnet

Meld dig syg

Hvornår? Den første dag du er syg
Hvis du bliver syg, imens du er på dagpenge, skal du huske at melde dig syg på jobnet.dk på din første sygedag – og melde dig rask igen samme sted. Vi får automatisk besked.
På Jobnet

Meld din ferie

Hvornår? Senest 14 dage før din feriestart

Hvis du holder ferie, skal du huske at melde det på jobnet.dk, senest 14 dage før din ferie starter. Herefter får vi automatisk besked om, at du holder ferie.

Hos Lederne A-kasse

Søg supplerende dagpenge

Hvornår? Hvis du får et deltidsjob
Hvis du får et deltidsjob, kan du søge om supplerende dagpenge i 30 uger. Du modtager de supplerende dagpenge ved siden af din indkomst. For at søge, skal du have dokumentation for, at du har fået et deltidsarbejde.
NÅR DU FÅR ET JOB
Hos Lederne A-kasse

Bliv fritaget for at søge job

hvornår? Når der er 6 uger til du starter i job
Når du får job - og der er under 6 uger til du starter op, kan du blive fritaget fra at søge jobs. Du skal selv søge om det og have dokumentation fra din nye arbejdsgiver, f.eks. en kontrakt. Har du været ledig i tre måneder eller mindre, søger du ved at udfylde en blanket på Mit Lederne. Har du været ledig i mere end tre måneder, skal du kontakte dit jobcenter.
På Jobnet

Afmeld dig som ledig

Hvornår? På din første arbejdsdag
Tillykke med dit nye job. Når du ikke længere er ledig, skal du huske at afmelde dig som ledig på jobnet.dk.

timeline popup mobile timeline popup desktop

Den komplette guide til dagpenge

Få svar på alle dine spørgsmål ved at læse vores guide. Det er denne guide, du skal have læst inden dit første møde med Lederne A-kasse. 

Kompetenceudvikling for ledige

Er du ledig, kan du deltage på webinarer og workshops hos Lederne A-kasse, hvor din jobsøgning er i fokus.