Del dine succeshistorier

Det er vigtigt, at du kan sætte ord på dine kompetencer. Men det er mindst ligeså vigtigt, at du kan fortælle historier, der dokumenterer dine kompetencer og de resultater, du har skabt ved brug af dem.

Succeshistorier er fortællinger om situationer, hvor du har gjort det rigtig godt. Det kan være situationer, hvor du fik mulighed for at udfolde dig på den helt rigtige måde. Eller situationer, hvor du har oplevet, at du gjorde en forskel.

Du kan bruge dine succeshistorier til afklaring af din jobsituation. Hvad kan du, hvad vil du, hvilke forhold skal være til stede for, at du trives? Du kan også bruge succeshistorierne, når du skal fortælle om dine kompetencer og resultater til en jobsamtale eller i netværkssammenhæng.

Sådan gør du

Husk situationen

Dine historier kan hentes fra både dit fritidsliv og dit arbejdsliv. Det gælder om at finde historier fra dagligdagen, der er karakteristiske for din måde at arbejde på.

  • Beskriv kort en situation – en udfordring, et problem eller en opgave – hvor du ved, at din indsats gjorde en forskel eller skabte et resultat.
  • Hvilke vilkår var gældende i situationen?
Beskriv din indsats

Beskriv herefter din indsats.

  • Hvad gjorde du ved det – og hvordan gjorde du?
  • Hvad var din rolle?
Afklar hvilke kompetencer du brugte i situationen

Tænk over, hvordan du brugte dine kompetencer i situationen.

  • Hvilke personlige og faglige kompetencer brugte du i situationen?
  • Blev dine kompetencer sat i spil på en ny og bedre måde end du tidligere har oplevet? 
Hvilke resultater gav det?

Det er også vigtigt, at du kan fortælle om resultatet af din indsats.

  • Hvad kom der ud af din indsats?
  • Hvilke resultater gav det?
  • Hvad lærte du?
Kan du se nogle fællestræk i de udvalgte succeshistorier?

Det er en god idé at udarbejde mindst fem og hellere ti succeshistorier, som du kan trække på. Når du vælger at fortælle en af historierne, skal den være relevant for modtageren, og den skal illustrere præcist dét budskab, du ønsker at komme igennem med.

Du kan også se, om der er fællestræk ved dine succeshistorier. Fællestræk kan være vigtige pejlemærker for de situationer, hvor du fungerer og præsterer allerbedst.

Gode værktøjer til din karriere

Hænder skriver på computer | Lederne

CV & Ansøgning

Få gode råd til, hvordan du opbygger et professionelt CV og skriver en ansøgning. 

Motivationsguiden

Motivationsguide

Få gode råd til, hvordan du både motiverer dig selv og dine medarbejdere i dit team.

Kvinde kigger ud

Kend dit drømmejob

Værktøjet hjælper dig med at spore dig ind på dit drømmejob, omend du er jobsøgende eller ønsker et karriereskift.