Økonomiske fordele ved at blive længere tid på arbejdsmarkedet

Er du ved at nærme dig pensionsalderen og overvejer du, om det kan betale sig at blive på arbejdsmarkedet? Der er flere nye ordninger, som gør det attraktivt at udskyde dit otium. Få her et overblik over dine muligheder.

Kolleger der griner sammen

Måske står du over for en række overvejelser om, hvornår og hvordan din karriere skal afvikles, eller om du egentlig er klar til den tredje alder. Der er flere fordele ved at blive længere tid på arbejdsmarkedet. De økonomiske kan være én af dem.

Der er ingen universel løsning for, hvornår det er bedst at trække sig tilbage – det afhænger af individuelle faktorer. For nogen kan det være mere fordelagtigt at arbejde fuldtid, mens andre foretrækker at skifte til en deltidsstilling eller gå på pension. Ikke desto mindre er det vigtigt, at du forholder dig til din økonomi, når du planlægger din senkarriere.

Planlæg din senkarriere

Her får du en oversigt over de muligheder, du kan have ret til, hvis du vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Arbejd efter pensionsalderen uden modregning
Tidligere blev du modregnet i din folkepension, hvis din arbejdsindtægt overskred et bestemt årligt beløb. Efter nye regler trådte i kraft i 2023, bliver din arbejdsindtægt ikke længere modregnet.

De nye regler betyder, at uanset hvor meget du tjener, bliver din folkepension ikke beskåret, hvis du arbejder efter folkepensionsalderen – hverken i grundbeløbet eller i pensionstillægget.

Modtag en seniorpræmie
Seniorpræmien er et skattefrit engangsbeløb, som du får udbetalt det første år efter din folkepensionsalder.

Hvis du er født i 1954 eller senere, og vælger at fortsætte med at arbejde efter din folkepensionsalder, kan du være berettiget til en seniorpræmie. Fortsætter du med at arbejde det andet år efter din folkepensionsalder, har du ret til endnu en seniorpræmie.

Seniorpræmien forudsætter, at du arbejder 1.560 løntimer om året. Det svarer til en arbejdsuge på mindst 30 timer. Og det er ikke nødvendigt at udskyde udbetalingen af din folkepension for at optjene din ret til en seniorpræmie.

Seniorpræmien forhøjes i 2026 og igen i 2029.

Læs om seniorpræmie på borger.dk

Skattefri præmie i efterlønsordningen
Hvis du vælger at blive på arbejdsmarkedet efter din efterlønsalder, kan du få en ekstra pose penge, når du rammer folkepensionsalderen. Det kaldes den skattefri præmie.

Den skattefri præmie må ikke forveksles med seniorpræmien, da den skattefri præmie bliver udbetalt af din a-kasse og er forudsat, at du fortsætter på arbejdsmarkedet, fra du får dit efterlønsbevis og frem til folkepensionsalderen. For at få den skattefri præmie skal du være omfattet af efterlønsordningen og have betalt efterlønsbidrag.

Din a-kasse kan hjælpe dig med at få styr på dine muligheder for den skattefri præmie.

> Læs om betingelserne for den skattefri præmie

Udskyd din folkepension og optjen et ventetillæg
Du har mulighed for at udskyde din folkepension i op til 10 år. Det er vigtigt at huske, at uanset om du udskyder din folkepension eller ønsker overgang til folkepension, så skal du søge om det, så du ikke går glip af eller forsinker dine muligheder.

I den periode, hvor du udskyder din pension, optjener du et ventetillæg. For at være berettiget til ventetillægget skal du opfylde et beskæftigelseskrav på mindst 750 timer om året.

Husk, at beslutningen om at udskyde pensionen er personlig, og hvad der passer bedst for én person, behøver ikke nødvendigvis at være det bedste for en anden.

Beregn dit ventetillæg ved udskudt pension på borger.dk

Udskyd din ATP og mærk gevinsten
ATP Livslang pension er et tillæg til folkepensionen, som du automatisk får udbetalt, når du rammer folkepensionsalderen – tillægget fortsætter, så længe du lever.

Du kan udskyde din ATP, før du når folkepensionsalderen. Hvis du vælger at udskyde udbetalingen til senest 10 år efter folkepensionsalderen, bliver din månedlige pension forhøjet ud fra en pensionssats.

Husk at give ATP besked i god tid.

Se hvad du kan få udbetalt på borger.dk

Flere fordele på vej for din senkarriere
Der er lovændringer på vej, som giver ekstra fordele til dig, der nærmer dig folkepensionsalderen og stadig arbejder.

Fra 2026 får du nemlig et ekstra beskæftigelsesfradrag, hvis du arbejder i de to sidste år før, du når folkepensionsalderen. Fradraget er oveni det almindelige beskæftigelsesfradrag.

Når du planlægger din senkarriere, er det en god ide at se på, hvordan disse ændringer kan påvirke din økonomi, så du kan træffe den bedste beslutning for dig selv.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på telefon 3283 3283. Du kan også skrive til os på Mit Lederne, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Gode værktøjer til din karriere

Ældre mand løber en tur i naturen

Livslang læring

Hold dine kompetencer ved lige, hele livet. Få rådgiverens råd til, hvordan du får sat din udvikling i spil – også når du rammer senkarrieren
Mand og kvinde snakker og smiler

Dialog om din senkarriere

Det er vigtigt, at du og din chef får en god dialog om din senkarriere. Få ledelsesrådgiverens bedste råd til, hvordan du griber samtalen an.

Mand ved vandet

Skift job sent i din karriere

Det er aldrig for sent at skifte job. Med en lang karriere bag dig, har du en masse at byde på. Få rådgiverens bedste råd til et sent jobskifte.