Uopfordret ansøgning

Flere virksomheder besætter stillinger via uopfordrede ansøgninger. At søge uopfordret kan i nogle tilfælde betragtes som at ”gå ind ad bagdøren”. Det kan blandt andet være til virksomheder, som, du mener, har stillinger, der matcher dine erfaringer og kompetencer. 

Uopfordret ansøgning

Vi giver dig gode råd om, hvad du skal være opmærksom på, når du søger uopfordret.

Download eksempel på en uopfordret ansøgning (Produktionsleder)

Download eksempel på en uopfordret ansøgning (HR Konsulent)

Den rette timing 

Fordelen ved at skrive en uopfordret ansøgning er, at du kan undgå at skulle konkurrere med mange andre ansøgere. Samtidig viser du din motivation, og at du er handlekraftig. Og i bedste fald giver det dig en samtale, som ender ud i et job. 

Forberedelse

Udfordringen ved at benytte uopfordret ansøgning som en del af din jobsøgningsstrategi er, at du ikke har en konkret stillingsannonce at bygge din ansøgning på. Det kræver derfor mere forberedelse og research, så du kan skrive dig ind i et behov i virksomheden.

Vær nysgerrig på virksomheden

Når du søger uopfordret, har du brug for viden om virksomheden, dens visioner og udfordringer. Du kan blandt andet undersøge, hvordan virksomheden brander sig både på hjemmesiden og på de sociale medier, samt om virksomheden har medieomtale. Har virksomheden for eksempel gået ind i et nyt forretningsområde, du kender til, fået ny ledelse, du har relationer til, eller lanceret en kraftig vækstplan, hvor du tænker, at du kan være et aktiv?

Benyt dit netværk

Du kan trække på dit netværk for at få idéer til spændende virksomheder. Eller du kan få interessant viden om lige præcis denne virksomhed eller tage kontakt til relevante personer/afdelinger i virksomheden for at høre, hvad der rører sig i virksomheden lige nu. Spørg ind, så du får mere information, du kan bruge til at skrive en uopfordret ansøgning og dermed bedre matche situationen lige nu og her.

Hvad skal den uopfordrede ansøgning indeholde?

Den uopfordrede ansøgning er bygget lidt anderledes op end den almindelige ansøgning. Det er her, at du skal kunne ramme enten en stilling eller et behov, virksomheden måske på nuværende tidspunkt ikke er bevidst om.

Du må aldrig sende en standardiseret ansøgning, da den ofte vil blive kasseret. Virksomheden, som modtager din uopfordrede ansøgning, skal kunne se, at den er målrettet til dem, og de skal kunne læse de fordele og det udbytte, du kan bidrage med i virksomheden.

Du skal skrive, hvad din motivation er for netop at søge hos virksomheden; hvad tiltaler dig mest ved virksomheden? Du skal skrive, hvilken funktion du ønsker, og hvilke kompetencer du kan bidrage med. Og hvad det i bedste fald vil betyde for virksomheden.

Den uopfordrede ansøgning må ikke stå alene

Når du søger uopfordret, har virksomheden ikke pligt til at svare dig. Det er dig, som har rettet henvendelse, og derfor dig, som skal følge op. Du kan for eksempel i din uopfordrede ansøgning skrive, at du vil tillade dig at kontakte dem inden for 1-2 uger med henblik på en eventuel samtale. 

Fem gode råde, når du søger uopfordret

  1. Gør dit forarbejde grundigt – sæt dig godt ind i virksomheden.
  2. Vær tydelig med, hvilken værdi du kan tilføre, din motivation for at søge, og hvilke kompetencer du kan bringe i spil.
  3. Skriv fremad i stedet for historisk. 
  4. Stil din uopfordrede ansøgning til en navngiven person, der i givet fald kan ansætte dig.
  5. Husk, det er dig, som har opgaven i at følge op, ej virksomheden. 

Læs også

Skriv en ansøgning

Vi giver dig gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal skrive din jobansøgning. 

Download eksempler

Vi har samlet eksempler på forskellige typer af CV'er og ansøgninger, så du har mulighed for at se konkrete eksempler, du kan downloade og lade dig inspirere af i din egen skriveproces.