Opbygning af CV

Der findes ikke en grundlæggende manual for, hvordan et CV skal se ud. Vi anbefaler følgende elementer, når du skal opbygge et klassisk kronologisk CV.

Hænder skriver på computer | Lederne

Indhold i CV'et

Kontaktdata
Modtageren af dit CV skal kunne komme i kontakt med dig. Skriv derfor altid dit fulde navn, dit mobilnummer, din e-mailadresse, din postadresse og et link til din LinkedIn-profil.
Foto
Et  foto af dig på dit CV skaber genkendelighed og gør dit materiale mere personligt. Du kan for eksempel bruge det billede, du bruger til din LinkedIn-profil. Det skal være et foto, hvor du kigger ind i kameraet, har en neutral baggrund og sender et professionelt signal.
Resumé / profil
Dit resumé kan være afgørende for, om du fanger læserens opmærksomhed. Du skal på få linjer fortælle på en fængende måde, hvilken erfaring og faglig profil du har. Resuméet bør maks. fylde 7-9 linjer og bør målrettes den/de stillinger, du søger.

Resumé/profilen bør indeholde:

 • Skab den røde tråd i din karriere, dit faglige niveau og kombinér det med din erfaring. Supplér med konkrete udvalgte eksempler. 
 • Beskrivelse af enkelte relevante faglige spidskompetencer:
  – Hvad er god ledelse for dig (Kun ved en lederstilling)?
 • Kort beskrivelse af udvalgte personlige egenskaber, herunder hvad der kendetegner dig og din arbejdsstil.

Tre eksempler på Profil

EKSEMPEL 1:

Uddannet i produktionsvirksomhed samt lederuddannelse fra Peter Brock og har mange års erfaring som leder inden for metalindustrien med ca. 40 medarbejdere. Jeg har arbejdet intensivt med drifts- og ressourceoptimering og har særligt talent for at viderebringe nye effektive metoder til andre områder, der nemt og hurtigt kan implementeres. 

God ledelse er for mig at kommunikere tydeligt om krav og forventninger, skabe stolthed og fællesskab, være troværdig og retfærdig og behandle folk med respekt. Derved skabes højt motiverede medarbejdere.

Mine resultater viser, at jeg er målrettet og resultatorienteret, god til at skabe overblik og har styr på detaljerne. Jeg har mange loyale medarbejdere med høj anciennitet og sætter pris på en hverdag med stor kontaktflade. 

EKSEMPEL 2:

Marketingdirektør med 12 års ledelseserfaring fra internationale markedsledende virksomheder. Specialiseret i digitalisering samt eksekvering af strategier og forandringsprocesser i komplekse organisationer.

Gennem min karriere har jeg opnået solide resultater gennem realisering af transformations- og optimeringsprojekter med fokus på digitalisering og bæredygtig ledelse. Som leder har jeg et kommercielt og kommunikerende mindset med en positiv tilgang, som motiverer både den enkelte medarbejder og teamet til at trives og få succes med deres mål.

EKSEMPEL 3:

HR konsulent med mange års erfaring samt stærk faglig fundering inden for hele HR-feltet, der spænder fra udvikling på organisations-, team-, og individniveau over rekruttering til HR-analyser samt compensation & benefit. Min erfaring stammer særligt fra brancher, hvor kundekontakt og høj service er et væsentligt omdrejningspunkt. Den røde tråd i faglige interesser såvel som i opgaver har i de seneste år været præget af vægt på rekruttering samt udvikling af medarbejdere inden for flere facetter af salg og kundeservice, hvor formidling og performance er i fokus.

Erhvervserfaring

En oversigt over dine ansættelser i kronologisk rækkefølge, hvor seneste ansættelse står først. Start med en overskrift, hvor der står 'Årstal – Titel/stillingsbetegnelse – Virksomhed'. Dernæst evt. en kort beskrivelse af virksomheden (maks. to linjer).

Teksten under hvert enkelt ansættelse kan du med fordel dele op i to afsnit:

Ansvarsområder/opgaver

 • ...
 • ...

Resultater
 • ...
 • ...

Benyt punktopstilling for at øge læsevenligheden og prioritér altid øverst, hvad der er relevant for modtageren af dit CV.

Du kan med fordel downloade ovenstående eksempel på et CV for at se, hvordan du kan opbygge et CV.

Tillidshverv og/eller frivilligt arbejde

Har du erhvervsmæssige bestyrelsesposter eller frivilligt arbejde, kan du beskrive dem kort i forlængelse af din erhvervserfaring. Brug f.eks. overskrifterne ’Tillidserhverv’ eller ’Frivilligt arbejde’.

Uddannelse / kurser

En oversigt over din formelle uddannelse samt fagrelevante kurser. Skriv: ’Årstal – Navnet på uddannelsen – Uddannelsesstedet’, hvor seneste uddannelse står først.

Hvis du har deltaget i interne virksomhedskurser og/eller uddannelser, så beskriv kort indhold og niveau.

Sprog

En oversigt over, hvilke sprog du behersker. Du skal angive niveauet for dine sprogkompetencer – både skriftligt og mundtligt.

Eksempler:

 • Dansk: Modersmål
 • Engelsk: Flydende i skrift og tale
 • Spansk: Flydende i tale, skriver forståeligt 
IT-kompetencer

En oversigt over, hvilke relevante programmer du har arbejdet med, hvilket niveau du behersker dem på, samt evt. hvornår du senest har arbejdet i dem. 

Privat / fritid
Skriv lidt om, hvem du er som privatperson, herunder evt. din alder, lidt om din familiesituation, og lidt om hvilke fritidsinteresser du har.
Referencer

Her kan du blot skrive ’Referencer haves og oplyses på anmodning’.

Fem gode råd

 1. Skriv altid målrettet og relevant i forhold til den stilling, du søger.
 2. Konkretisér dine kompetencer og resultater. Kom med eksempler.
 3. Skriv det vigtigste først – din profil skal både fange og fastholde læserens interesse.
 4. Konvertér dit materialer til PDF-format, inden du sender eller uploader det.
 5. Husk, at CV’et skal kunne stå alene.