Til dig der skal studere

Du kan godt bevare dit medlemskab hos os i Lederne, hvis du går i gang med en uddannelse. Det giver dig mulighed for at modtage dagpenge som nyuddannet og i nogle tilfælde kan du blive fritaget for at betale kontingent. 

Kvinde med pc

Hvis du går i gang med en uddannelse og bevarer dit medlemskab hos os i Lederne a-kassen, kan du på visse betingelser blive fritaget for at betale dit kontingent til a-kassen, imens du studerer.

Du har ret til dagpenge, når du afslutter din uddannelse (og derfor bliver dimittend). Det kræver dog, at uddannelsen er kompetencegivende og normeret til at vare i mindst 18 måneder.

Du skal huske at søge om at skifte status til dimittend senest 14 dage efter, at du afslutter din uddannelse. Ellers mister du din ret til at modtage dagpenge som nyuddannet.

Så længe du er studerende, kan vi ikke yde juridisk rådgivning på det ansættelsesretlige område, eller være behjælpelige i sager vedrørende Lønmodtagernes Garantifond.

Fritagelse for kontingent
Der gælder forskellige regler for fritagelse af kontingent til a-kassen alt efter, om du er fyldt 30 år eller ej. Du kan ikke få offentlig forsørgelse, fx kontanthjælp eller revalidering, under fritagelsen.

Du søger om kontingentfritagelse ved at logge ind på Mit Lederne og udfylde en ansøgning om kontingenfritagelse

Hvis du er under 30 år, kan du blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, hvis du tager en kompetencegivende uddannelse. Du bliver fritaget for et år ad gangen.

Får du elevløn, må din samlede indkomst per år ikke overstige 236.736 kr. Dette gælder dog kun i 2023. 

Fra 1. januar 2024 må du intet tjene ved siden af elev-/lærlingelønnen.    

Får du SU, må du tjene op til 285.672 kr. per år. Tjener du mere, skal du efterbetale kontingent for hele året.

Er du over 30 år, kan du kun blive fritaget for at betale kontingent, hvis du betaler til efterlønsordningen, og du har en gældende dagpengeret eller opfylder indkomst- eller beskæftigelseskravet.

Læs mere om efterlønsordningen

Eller kontakt os for at høre mere

Når du er fyldt 30 år, skal du også have en gældende dagpengeret eller opfylde indkomstkravet, medmindre du er voksenlærling. I den situation er der i stedet særlige krav til din uddannelsesaftale.

Hvis du har spørgsmål til kontingentfritagelse i forbindelse med, at du skal studere, kan du kontakte os for personlig rådgivning

Din ret til dagpenge som nyuddannet
Hvis du er medlem af a-kassen og nyuddannet, skal du søge om at skifte status til dimittend inden for 14 dage. På den måde sikrer du dig, at du kan få dagpenge efter uddannelsen, hvis du får brug for det.

Hvis du overskrider 14-dages fristen har du ikke ret til dagpenge som dimittend.

Du skal huske at søge senest 14 dage efter, at du afslutter din uddannelse.

Du søger om at skifte status til dimittend ved at logge ind i ’Mit Lederne’ og udfylde ansøgningen om statusskift 

 Som dimittend har du dagpengeret i 1 år. Du skal opfylde et sprog- eller tilknytningskrav. Det kan du læse mere om i afsnittet herunder.

Hvis du er forsørger, får du 82 % af den maximale dagpengesats i hele dagpengeperioden.

Er du ikke forsørger, får du 71,5 % af den maximale dagpengesats de første 3 måneder, og dernæst falder din sats.

Oversigt over satsen for fuldtidsforsikret

Du får op til 100 %-satsen, dvs. 19.728 kr. per måned, hvis du kan få dagpenge som lønmodtager. 

Derudover får du dagpengeret i 2 år i stedet for kun 1 år.

Din ret til dagpenge som lønmodtager
Som lønmodtager har du ret til dagpenge i to år, og din dagpengesats er højere end dimittendsatsen, hvis din løn har været høj nok.

Her kan du læse mere om betingelserne for at modtage dagpenge som lønmodtager

I visse tilfælde har du mulighed for at modtage dagpenge som lønmodtager, selvom du har skiftet status til dimittend. Det kan fx være, at du tidligere har været i job og opnået dagpengeret.

Hvis du får brug for dagpenge efter din uddannelse, undersøger vi automatisk, om du har mulighed for at få dagpenge som lønmodtager og herefter vil du få personlig rådgivning.

Har du spørgsmål til din dagpengeret kan du kontakte os for personlig rådgivning

Om sprogkravet og tilknytningskravet
Hvis du skal have dagpenge som dimittend, skal du opfylde et sprog- eller tilknytningskrav.

Du opfylder sprogkravet, hvis du enten har gennemført 6. klasse på en dansk skole, eller har bestået prøve i ’Dansk 2’ eller danskprøve på tilsvarende eller højere niveau.

Kan du ikke opfylde sprogkravet, skal du have haft mindst 600 løntimer inden for de sidste 24 måneder, før du skal have dagpenge første gang. Dette kaldes tilknytningskravet. Der skal have været løntimer i mindst 12 af månederne i denne periode. Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke medregnes.

Opfylder du hverken sprog- eller tilknytningskravet, kan du ikke få dagpenge som dimittend.

Satsberegning efter 6 måneder
6 måneder efter at du dimitterede, kan du få beregnet en sats, hvis du har haft indtægt i mindst 3 måneder. Har du haft indtægt i mere end 3 måneder, skal alle månederne tages med.

Får du udbetalt dagpenge med en beregnet sats, vil du have denne sats, indtil du får en ny dagpengeret.