Efterløn og udlandsophold

Arbejde i udlandet før efterlønsalderen kan betyde, at du mister retten til at få et efterlønsbevis, eller at du ikke kan gå på efterløn. Det kan også betyde, at du vil få mindre i efterløn, eller det kan gå ud over din skattefrie præmie. Læs mere om reglerne nedenfor og kontakt os altid for at få konkret vejledning.

Træer og vej set oppefra
Er du allerede på efterløn og overvejer at tage din efterløn med til udlandet, kan du godt gøre det. Men der er forskellige regler, alt efter om du rejser indenfor eller udenfor et EØS-land, hvor længe du er væk med mere.

Udland og efterløn - hvad må du?

Efterløn med til EØS-lande

Når du flytter til andre EØS-lande, Grønland, Færøerne eller Schweiz, kan du altid få din efterløn med og bevare dit medlemskab hos os. Vi skal bare have en bopælsattest med din nye adresse.

Hvis du er britisk statsborger, kan du få din efterløn med til Storbritannien efter nedenstående EØS-regler.

Se EØS-landene

Arbejde i et EØS-land eller på Færøerne
Hvis du i efterlønsperioden får arbejde i et andet EØS-land eller på Færøerne, skal du normalt arbejdsløshedsforsikres i arbejdslandet og meldes ud her. Du kan stadig få efterløn af os, hvis du ikke arbejder på fuld tid.

Hvis du flytter tilbage til Danmark, skal du søge om genoptagelse hos os inden fire uger – ellers mister du din ret til efterløn.

Udfyld EØS-ydelseskortet

Selvstændig virksomhed
Hvis du vil starte selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du normalt have en tilladelse af os først, hvilket det kan være svært at få. Det gælder uanset, om du vil drive virksomheden i Danmark eller et andet land.

Kontakt Lederne om efterløn her

Arbejde i flere EØS-lande
Hvis du skal arbejde for en dansk arbejdsgiver i flere EØS-lande, skal du have en særlig tilladelse til fortsat at være socialt sikret, herunder arbejdsløshedsforsikret i Danmark. Det kaldes en attest A1 og skal søges hos Udbetaling Danmark.

Læs mere hos Udbetaling Danmark 

Efterlønssats og udbetaling
Din efterlønssats i udlandet vil være den samme, som hvis du bor i Danmark.

Hvis du på grund af arbejde ikke længere kan være medlem her, bliver din efterløn nedsat med det beløb, du plejer at betale i kontingent + et bidrag til administration.

Skatteoplysninger
Hvis du bliver skattefritaget i Danmark, skal du sende os dokumentation for det – det kan du gøre her:

Indsend dokumentation for skattefritagelse

Og hvert år skal vi have en skatteopgørelse fra dit bopælsland. 

Du kan høre mere om skat og udlandsophold hos SKAT

Efterløn med til lande uden for EØS-området

Uden for EØS-landene kan du kun få efterløn i tre måneder per kalenderår. Hvis du lægger dit udlandsophold på hver side af et årsskifte, kan du forlænge opholdet til seks måneder. Herefter skal du til Danmark igen for at få efterløn.

Hvis du flytter permanent til et land uden for EØS-området, kan du ikke få efterløn fra afrejsedatoen.

Dog kan du godt få din efterløn med til Storbritannien, hvis du er britisk statsborger.

Arbejde i lande uden for EØS-området
Hvis du tager arbejde i et land uden for EØS-området, ophører din ret til at få udbetalt efterløn, medmindre du er udsendt for en dansk arbejdsgiver.

Hvis du er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land pga. arbejde og dérfra flytter til et ikke-EØS land, skal du kontakte os straks for at blive optaget her igen, da du ellers helt mister retten til efterløn.

Hjemvendt fra udlandet – EØS

For at have ret til efterløn skal du blandt andet opfyldt indkomstkravet. Du skal også opfylde anciennitetskravet, det vil sige, at du skal have været a-kassemedlem længe nok.

Hvis du har arbejdet og været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, i Schweiz, Storbritannien eller på Færøerne, kan det ikke altid medregnes til disse krav. Det kan heller ikke altid medregnes til udskydelsesreglerne eller skattefri præmie.

Se EØS-landene her

VIGTIGT - Spørg os om reglerne
Reglerne om ret til efterløn, skattefri præmie osv. efter udlandsophold er komplicerede. Endvidere kan du helt miste retten til seniorjob, efterløn og skattefri præmie, hvis du ikke sørger for at være forsikret i det rigtige land, når du arbejder i udlandet. Det skyldes, at der ikke må være perioder, hvor du ikke er arbejdsløshedsforsikret. Der er også nogle vigtige frister, du skal overholde for at undgå at miste rettigheder.

Det er derfor vigtigt, at du altid kontakter os for at få konkret vejledning, hvis du vil tage ophold eller arbejde i udlandet.

Kontakt os om efterløn

Kun arbejde i Danmark giver ret til efterløn - som regel
Da efterlønsordningen er en særlig dansk ordning, skal du som hovedregel have optjent retten til efterløn på baggrund af arbejde udført i Danmark eller arbejde, der kan sidestilles med det.

Der er dog en mere lempelig regel: Hvis du opfylder anciennitetsbetingelsen alene på baggrund af medlemskab af en dansk a-kasse, kan halvdelen af indkomstkravet opfyldes med arbejde i udlandet og den andel halvdel med arbejde i Danmark. Arbejde på Færøerne kan medregnes med tre fjerdedele.

Læs mere om indkomstkravet

Efterbetaling af efterlønsbidrag
Har du betalt efterlønsbidrag, før du tog til et andet EØS-land, Storbritannien eller Færøerne og blev forsikret dér, skal du efterbetale for den periode, hvor du har været omfattet af det andet lands forsikring. Det kan blive til mange penge. Beløbet skal betales inden tre måneder og på én gang.

Hjemvendt fra udlandet – ikke-EØS

Når du rejser til lande uden for EØS, anbefaler vi, at du bevarer dit medlemskab hos os og fortsætter indbetaling af dit efterlønsbidrag.

Det gælder dog ikke, hvis du skal arbejde i Storbritannien og skal være socialt sikret dér, herunder arbejdsløshedsforsikret. I den situation skal du udmelde dig af vores a-kasse. Du kan efterbetale efterlønsbidragene for den engelsk forsikringsperiode ved hjemkomst, forudsat du overholder 8-ugersfristen, så vi kan medregne forsikringsperioden.

Kun arbejde i Danmark giver ret til efterløn - som regel
Da efterlønsordningen er en særlig dansk ordning, skal du som hovedregel have optjent retten til efterløn på baggrund af arbejde udført i Danmark eller arbejde, der kan sidestilles med det.

Der er dog en mere lempelig regel: Hvis du opfylder anciennitetskravet alene på baggrund af medlemskab af en dansk a-kasse, kan halvdelen af indkomstkravet opfyldes med arbejde i udlandet og den andel halvdel med arbejde i Danmark.

Læs mere om indkomstkravet

Det er vigtigt, at du gemmer både din ansættelseskontrakt og dine lønsedler fra dit ophold i udlandet – det er normalt afgørende for din ret til efterløn.

Spørg os om reglerne
Reglerne om ret til efterløn efter udlandsophold er komplicerede. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os og hører om dine muligheder, allerede inden du tager af sted.

Kontakt os om udlandsophold

Hvile lande er med i EØS?

EØS-landene er de lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale, som fastsætter regler for blandt andet arbejdsløsheds- og sygeforsikring. 
Ud over EU-landene er EFTA-landene med i EØS-aftalen.

De 27 EU-lande:
Belgien, Bulgarien, Cypern (græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland (syd), Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EFTA-landene:
Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. EFTA er en international frihandelsorganisation, som modsat EU alene er et mellemstatsligt samarbejde.

EØS-områder
Følgende områder og oversøiske territorier er endvidere omfattet af forordningen: Azorerne (portugisisk), Balearerne (Mallorca og Ibiza), Ceuta (spansk), De Kanariske øer (spanske), Guadeloupe og Guyana (franske), Madeira (portugisisk), Martinique (fransk), Melilla (spansk), Réunion (fransk), St. Martin (franske del) og Ålandsøerne (finsk).

Storbritannien
Storbritannien er ikke længere med i EU og derfor heller ikke EØS-aftalen. Men i forhold til social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring er landet i visse henseender sidestillet med et EØS-land.

Læs pjecen "Efterløn med til udlandet"

I pjecen "Efterløn med til udlandet" har vi samlet alt det vigtigste information til dig om efterløn og udlandsophold.

Læs pjecen her (pdf)