Mit Lederne

Efterløn

Efterløn og udlandsophold

Arbejde i udlandet før efterlønsalderen kan betyde, at du mister retten til at få et efterlønsbevis, eller at du ikke kan gå på efterløn. Det kan også betyde, at du vil få mindre i efterløn, eller det kan gå ud over din skattefrie præmie. Læs mere om reglerne nedenfor og kontakt os altid for at få konkret vejledning.

Er du allerede på efterløn og overvejer at tage din efterløn med til udlandet, kan du godt gøre det. Men der er forskellige regler, alt efter om du rejser indenfor eller udenfor et EØS-land, hvor længe du er væk med mere.

Se EØS-landene her

Udland og efterløn – hvad må du?

Efterløn med til EØS-lande

Når du flytter til andre EØS-lande, Grønland, Færøerne eller Schweiz, kan du altid få din efterløn med og bevare dit medlemskab hos os. Vi skal bare have en bopælsattest med din nye adresse.

Se EØS-landene

Arbejde i et EØS-land eller på Færøerne
Hvis du i efterlønsperioden får arbejde i et andet EØS-land eller på Færøerne, skal du normalt arbejdsløshedsforsikres i arbejdslandet og meldes ud her. Du kan stadig få efterløn af os, hvis du ikke arbejder på fuld tid, dog skal du bruge et særligt EØS-ydelseskort i stedet for det almindelige efterlønskort.

Hvis du flytter tilbage til Danmark, skal du søge om genoptagelse hos os inden fire uger – ellers mister du din ret til efterløn.

Udfyld EØS-ydelseskortet

Selvstændig virksomhed
Hvis du vil starte selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du normalt have en tilladelse af os først, hvilket det kan være svært at få. Det gælder uanset, om du vil drive virksomheden i Danmark eller et andet land.

Kontakt Lederne om efterløn her

Arbejde i flere EØS-lande
Hvis du skal arbejde for en dansk arbejdsgiver i flere EØS-lande, skal du have en særlig tilladelse til fortsat at være socialt sikret, herunder arbejdsløshedsforsikret i Danmark. Det kaldes en attest A1 og skal søges hos Udbetaling Danmark.

Læs mere hos Udbetaling Danmark

Lang ferie?
Hvis du planlægger at opholde dig i andre EØS-lande, Grønland, Færøerne eller Schweiz i mere end tre måneder, skal du sende os et EØS-ydelseskort i stedet for det almindelige efterlønskort. Vi udbetaler efterlønnen til dig den sidste hverdag i måneden. Hvis pengene skal overføres til en konto i udlandet, vil der nok gå yderligere ca. tre bankdage.

Efterlønssats og udbetaling
Din efterlønssats i udlandet vil være den samme, som hvis du bor og arbejder i Danmark.

Hvis du på grund af arbejde ikke længere kan være medlem her, bliver din efterløn nedsat med det beløb, du plejer at betale i kontingent + et bidrag til administration.

Skatteoplysninger
Du betaler stadig skat i Danmark, hvis du flytter til et andet EØS-land. Er du skattefritaget, skal du sende os dokumentation for det – det kan du gøre her:

Indsend dokumentation for skattefritagelse

Og hvert år skal vi have en skatteopgørelse fra EØS-landet, hvor du bor.

Du kan høre mere om skat og udlandsophold hos SKAT

Efterløn med til lande uden for EØS-området

Uden for EØS-landene kan du kun få efterløn i tre måneder per kalenderår. Hvis du lægger dit udlandsophold på hver side af et årsskifte, kan du forlænge opholdet til seks måneder. Herefter skal du til Danmark igen for at få efterløn.

Hvis du flytter permanent til et land uden for EØS-området, kan du ikke få efterløn fra afrejsedatoen.

Arbejde i lande uden for EØS-området
Hvis du tager arbejde i et land uden for EØS-området, ophører din ret til at få udbetalt efterløn, medmindre du er udsendt for en dansk arbejdsgiver.

Hvis du er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land pga. arbejde, og dérfra flytter til et ikke-EØS land, skal du kontakte os straks for at blive optaget her igen, da du ellers helt mister retten til efterløn.

Hjemvendt fra udlandet – EØS

For at have ret til efterløn skal du blandt andet opfyldt indkomstkravet. Du skal også opfylde anciennitetskravet, det vil sige, at du skal have været a-kassemedlem længe nok.

Hvis du har arbejdet og været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, kan det ikke altid medregnes til disse krav. Det kan heller ikke altid medregnes til udskydelsesreglerne eller skattefri præmie.

Se EØS-landene her

VIGTIGT - Spørg os om reglerne
Reglerne om ret til efterløn, skattefri præmie osv. efter udlandsophold er komplicerede. Endvidere kan du helt miste retten til seniorjob, efterløn og skattefri præmie, hvis du ikke sørger for at være forsikret i det rigtige land, når du arbejder i udlandet. Det skyldes, at der ikke må være perioder, hvor du ikke er arbejdsløshedsforsikret. Der er også nogle vigtige frister, du skal overholde for at undgå at miste rettigheder.

Det er derfor vigtigt, at du altid kontakter os for at få konkret vejledning, hvis du vil tage ophold eller arbejde i udlandet.

Kontakt os om efterløn

Kun arbejde i Danmark giver ret til efterløn - som regel
Da efterlønsordningen er en særlig dansk ordning, skal du som hovedregel have optjent retten til efterløn på baggrund af arbejde udført i Danmark eller arbejde, der kan sidestilles med det.

Der er dog en mere lempelig regel: Hvis du opfylder anciennitetsbetingelsen alene på baggrund af medlemskab af en dansk a-kasse, kan halvdelen af indkomstkravet opfyldes med arbejde i udlandet og den andel halvdel med arbejde i Danmark. Arbejde på Færøerne kan medregnes med tre fjerdedele.

Læs mere om indkomstkravet
Efterbetaling af efterlønsbidrag

Har du betalt efterlønsbidrag, før du tog til et andet EØS-land eller Færøerne og blev forsikret dér, skal du efterbetale for den periode, hvor du har været omfattet af det andet lands forsikring. Det kan blive til mange penge. Beløbet skal betales inden tre måneder og på én gang.

Hjemvendt fra udlandet – ikke-EØS

Når du rejser til lande udenfor EØS, anbefaler vi, at du bevarer dit medlemskab hos os og fortsætter indbetaling af dit efterlønsbidrag.

Kun arbejde i Danmark giver ret til efterløn - som regel
Da efterlønsordningen er en særlig dansk ordning, skal du som hovedregel have optjent retten til efterløn på baggrund af arbejde udført i Danmark eller arbejde, der kan sidestilles med det.

Der er dog en mere lempelig regel: Hvis du opfylder anciennitetsbetingelsen alene på baggrund af medlemskab af en dansk a-kasse, kan halvdelen af indkomstkravet opfyldes med arbejde i udlandet og den andel halvdel med arbejde i Danmark. Arbejde på Færøerne kan medregnes med tre fjerdedele.

Læs mere om indkomstkravet

Det er vigtigt, at du gemmer både din ansættelseskontrakt og dine lønsedler fra dit ophold i udlandet – det er normalt afgørende for din ret til efterløn.

Spørg os om reglerne
Reglerne om ret til efterløn efter udlandsophold er komplicerede. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os og hører om dine muligheder, allerede inden du tager af sted.

Kontakt os om udlandsophold

Brexits betydning for dine rettigheder

Storbritannien trådte ud af EU den 31. januar 2020. Ifølge udtrædelsesaftalen gælder en overgangsordning frem til den 31. december 2020, hvor EU-retten fortsat gælder fuldt ud.

Når du i overgangsperioden arbejder eller er arbejdsløshedsforsikret i Storbritannien, optjener du fortsat ret til ydelser i Danmark. I perioden har du mulighed for at tage på tre måneders jobsøgning i Storbritannien med danske dagpenge. Det gælder, hvad enten du er dansk statsborger, statsborger i et andet EØS-land eller britisk statsborger.

Se hvilke lande, som er med EØS

Overgangsperioden kan efter aftale mellem EU og Storbritannien blive forlænget med op til 2 år. 

Hvis overgangsperioden ikke bliver forlænget, bør du kontakte A-kassen i december for at få vejledning om dine rettigheder i fremtiden, hvis du:

  • er britisk statsborger i Danmark eller
  • normalt bor i Danmark men skal arbejde i Storbritannien efter den 31. december 2020. 

Læs pjecen "Job i udlandet"

I pjecen "Job i udlandet" har vi samlet alt det vigtigste information til dig om efterløn og udlandsophold.

Læs pjecen "Job i udlandet" (pdf)

Opdateret: 07.02.2020