Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Efterløn og udlandsophold

Hvis du tager til udlandet i længere perioder, er det ikke sikkert, du kan vende tilbage til Danmark og gå direkte på efterløn - læs mere om reglerne nedenfor.

Er du allerede på efterløn og overvejer at tage din efterløn med til udlandet, kan du godt det som udgangspunkt. Men der er forskellige regler, alt efter om du rejser indenfor eller udenfor et EØS-land, hvor længe du er væk m.m.

Se EØS-landene her

Udland og efterløn – hvad må du?

Efterløn med til EØS-lande

Når du rejser eller flytter inden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz, kan du altid få din efterløn med og bevare dit medlemskab hos os. Vi skal bare have en bopælsattest med din nye adresse.

Se EØS-landene

Arbejde i et EØS-land
Får du efterløn i et andet EØS-land, må du arbejde lige så meget, du vil. Reglerne for fradrag er de samme som herhjemme. Men du skal så flytte dit a-kasse-medlemskab til det andet land og kan ikke længere være medlem hos os (undtagen Grønland – her bevarer du dit danske medlemskab), selvom det stadig er os, der udbetaler din efterløn – du skal bare bruge et særligt EØS-ydelseskort i stedet for det almindelige efterlønskort. Hvis du flytter tilbage til Danmark, skal du søge om genoptagelse hos os inden fire uger – ellers mister du din ret til efterløn.

Vær opmærksom på, at der er et månedligt reduktionsbeløb for efterløn, hvis du arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse.

Udfyld EØS-ydelseskortet

Selvstændig virksomhed
Reglerne for selvstændig virksomhed og efterløn er ikke nødvendigvis de samme som i Danmark. Vi anbefaler derfor, at du undersøger, om du kan blive omfattet af EØS-landets arbejdsløshedsforsikring, inden du kaster dig ud i at starte selvstændig virksomhed op. I forhold til at kunne få efterløn, hvis du vender tilbage til Danmark, skal du være opmærksom på, at der gælder de samme regler i forhold til ophør og dokumentation m.m. som i Danmark.

Kontakt Lederne om efterløn her

Arbejde i flere EØS-lande
Hvis du skal arbejde for en dansk arbejdsgiver i flere EØS-lande, skal du have en særlig tilladelse, der gælder for flere lande. Du skal søge om en ny tilladelse hos Udbetaling Danmark hvert år.

Læs mere hos Udbetaling Danmark

Lang ferie?
Hvis du holder ferie i mere end tre måneder, skal du sende os et EØS-ydelseskort i stedet for det almindelige efterlønskort, da vi betragter det som en flytning efter tre måneder. Vi udbetaler efterlønnen til dig den sidste hverdag i måneden. Hvis pengene skal overføres til en konto i udlandet, vil der nok gå yderligere ca. tre bankdage.

Efterlønssats og udbetaling
Din efterlønssats i udlandet vil være den samme, som hvis du bor og arbejder i Danmark. Du skal være opmærksom på, at du ikke får udbetalt efterløn i de uger, hvor du har arbejdet i mere end 29,6 timer.

Hvis du på grund af arbejde flytter over til et andet EØS-lands forsikring, bliver din efterløn reduceret med det beløb, du plejer at betale i kontingent + et bidrag til administration.

Skatteoplysninger
Du betaler stadig skat i Danmark, hvis du flytter til et andet EØS-land. Er du skattefritaget, skal du sende os dokumentation for det – det kan du gøre her:

Indsend dokumentation for skattefritagelse

Og hvert år skal vi have en skatteopgørelse fra EØS-landet, hvor du bor.

Du kan høre mere om skat og udlandsophold hos SKAT

Efterløn og ikke-EØS-lande

Udenfor EØS-landene kan du kun få efterløn i tre måneder om året. Hvis du lægger dit udlandsophold på hver sin side af et årsskifte, kan du forlænge opholdet til seks måneder. Herefter skal du til Danmark igen for at få efterløn. Og hvis du flytter permanent til et land udenfor EØS, kan du slet ikke få efterløn.

Arbejde i ikke EØS-lande
Arbejder du i et land uden for EØS-området, ophører din ret til at få udbetalt efterløn, medmindre du er udsendt for en dansk arbejdsgiver. Hvis du under udsendelsen bevarer din bopæl i EØS-området, er der ingen tidsmæssig begrænsning. Du skal indsende dit efterlønskort til A-kasse LH i forbindelse med ophold uden for EØS-området, i Grønland eller på Færøerne. Det gælder også i tilfælde, hvor der kun er tale om ferie.

Hvis du er overflyttet til et andet EØS-lands forsikring, og dérfra flytter til et ikke-EØS land, skal du huske at kontakte os og søge om optagelse igen, da du ellers kan miste ret til ydelser, når du engang vender hjem.

Hjemvendt fra udlandet – EØS

For at have ret til efterløn skal du opfylde beskæftigelseskravet og anciennitetskravet, det vil sige, at du skal have været a-kassemedlem længe nok.

Hvis du har arbejdet og været forsikret i udlandet, kan det i visse tilfælde medregnes, men der er særlige krav, som du bør kende til.

EØS-samarbejdet sikrer, at du på visse betingelser kan overføre forsikrings- og arbejdsperioder mellem EØS-landene. Det betyder, at når du vender hjem til Danmark, kan du medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land for at opfylde kravet om anciennitet, hvis du opfylder visse betingelser.

Hvis du har været medlem af arbejdsløshedsforsikringen i et andet land, skal du optages i a-kassen i Danmark igen, når du vender hjem. Der gælder forskellige regler, alt efter hvornår du sidst har været medlem af en dansk a-kasse. Er det mindre end fem år siden, skal du blot søge om optagelse senest otte uger efter din forsikring ophører i det andet EØS-land. Hvis du melder dig ind hos os, før fristen udløber, er du desuden berettiget til at medregne både arbejde og forsikringsperioder i udlandet.

Er det fem år eller mere siden, du har været med i en dansk a-kasse, skal du både være i job og søge om optagelse i A-kassen LH seneste otte uger efter din forsikring ophører i det andet EØS-land. Herudover skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger, hvis du vil være fuldtidsforsikret og overføre dine arbejds- og forsikringsperioder som lønmodtager fra det andet EØS-land. Hvis du vil deltidsforsikres, skal du arbejde mindst fire uger inden for 12 uger.

Du skal i begge situationer have en såkaldt attest PD U1, som bliver udstedt af myndighederne i det land, hvor du har arbejdet. Attesten er et bevis på dine arbejds- og forsikringsperioder i landet.

For at medregne forsikringsperioder fra et andet EØS-land, skal de være dokumenteret af landets myndighed. Samtidig er det et krav, at du har været medlem af en dansk a-kasse og har haft bopæl og ophold i Danmark i minimum et år lige op til dit ophold i udlandet.

Se EØS-landene her
Kun halvdelen af den nødvendige periode kan medregnes

Du kan medregne op til halvdelen af den nødvendige forsikringsperiode for ret til efterlønsbevis/efterløn. Eksempel: Hvis kravet er 20 år, kan du medregne op til ti år. Det betyder, at du ikke kan have opholdt dig i udlandet i 19 år og inden da blot have haft et års medlemskab af en dansk a-kasse. Så har du tabt retten. Du kan få oplyst din egen nødvendige forsikringsperiode, hvis du kontakter os.

VIGTIGT - Spørg os om reglerne
Reglerne om ret til efterløn efter udlandsophold er komplicerede, og du kan helt miste retten til seniorjob, efterløn og skattefri præmie, hvis du ikke sørger for at være forsikret i det rigtige land, når du arbejder i udlandet. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os og hører om dine muligheder, allerede inden du tager af sted.

Kontakt os om efterløn

Kun arbejde i Danmark giver ret til efterløn - som regel
Da efterlønsordningen er en særlig dansk ordning, skal du som hovedregel have optjent retten til efterløn på baggrund af arbejde udført i Danmark. Du skal derfor opfylde beskæftigelseskravet på baggrund af arbejde i Danmark, eller arbejde der kan sidestilles med det.

Der er dog en mere lempelig regel: Hvis du opfylder anciennitetsbetingelserne alene på baggrund af medlemskab af en dansk a-kasse, kan du halvdelen af beskæftigelseskravet opfyldes med arbejde i et andet EØS-land og den andel halvdel med arbejde i Danmark. Arbejde på Færøerne kan medregnes med tre fjerdedele.

Læs mere om beskæftigelseskravet
Efterbetaling af efterlønsbidrag

Har du betalt efterlønsbidrag, før du tog til et andet EØS-land, skal du efterbetale for den periode, hvor du har været omfattet af det andet lands forsikring. Det kan blive til mange penge. Beløbet skal betales inden tre måneder og på én gang.

Hjemvendt fra udlandet – ikke-EØS

Når du rejser til lande udenfor EØS, anbefaler vi, at du bevarer dit medlemskab hos os og fortsætter indbetaling af dit efterlønsbidrag. Tag kontakt til os, inden du tager af sted, så vi kan sikre dine rettigheder ved hjemkomst. Dette gælder især i forhold til det særlige beskæftigelseskrav om, at du skal have haft arbejde i Danmark, eller arbejde, der kan sidestilles med arbejde i Danmark for at have ret til efterløn.

Der er dog en mere lempelig regel: Hvis du opfylder anciennitetskravet alene på baggrund af medlemskab af en dansk a-kasse, kan halvdelen af beskæftigelseskravet  opfyldes med arbejde i udlandet.

Læs mere om beskæftigelseskravet

Det er vigtigt, at du gemmer både din ansættelseskontrakt og dine lønsedler fra dit ophold i udlandet – det kan være afgørende i forhold til at kunne dokumentere dit arbejde, mens du har været væk fra Danmark.Hvis du ikke har fået en ansættelseskontrakt eller egentlige lønsedler, bør du fra arbejdsgiveren få anden dokumentation for de betingelser, du har arbejdet under og for lønudbetalingen, inden du rejser hjem, for eksempel i form af udskrifter fra din bankkonto, hvoraf lønudbetalingerne fremgår.

Spørg os om reglerne
Reglerne om ret til efterløn efter udlandsophold er komplicerede. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os og hører om dine muligheder, allerede inden du tager af sted.

Kontakt os om udlandsophold

Læs pjecen "På job i udlandet"

I pjecen "På job i udlandet" har vi samlet alt det vigtigste information til dig om efterløn og udlandsophold.

Læs pjecen her

Opdateret: 17.01.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback