Udbetaling af efterløn

Her kan du se, hvornår du kan udfylde dit efterlønskort fra, og hvornår pengene udbetales. 

For at få udbetalt efterløn skal du hver måned udfylde et efterlønskort. Du skal udfylde og sende kortet senest en måned og 10 dage efter månedens udløb. Du mister normalt helt retten til efterløn for den måned, hvis du ikke overholder fristen.

Udbetalingskalender for efterløn 2023/2024

Din efterløn bliver udbetalt på månedsbasis, og du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til efterløn hele måneden uden fradrag.

I udbetalingskalenderen ovenfor kan du se, hvornår du kan indsende kortet i de forskellige måneder. Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden. 

Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.

Efterløn - maksimale satser 2024

Skattefri præmie 2024