Kan jeg få efterløn?

Hvorvidt du kan få efterløn, afhænger af din alder, og om du har betalt efterlønsbidrag til A-kassen længe nok (som hovedregel 30 år).

Ældre kvinde portræt | Lederne

Hvis du opfylder betingelserne, kan du – når du når din efterlønsalder – trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller du kan vælge at fortsætte med at arbejde på fuld tid. En tredje mulighed er at gå på nedsat tid og få suppleret op med efterløn.

Vælger du at udskyde din overgang til efterløn, er der nogle økonomiske fordele ved det, men vi anbefaler altid, at du kontakter os for at høre, hvad der vil være den bedste løsning i netop din situation. Nedenfor kan du læse mere om dine muligheder under dit fødselsårstal.

Vær opmærksom på, at du normalt vil få efterløn og skattefri præmie med lavere satser end de beløb, der er nævnt her, hvis du er med i fortrydelsesordningen.

Se om du kan få efterløn

Født mellem 1. juli 1956 og 31. december 1958

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 63 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?

Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?

Du kan få efterløn i op til fire år.

Hvor meget får jeg i efterløn?

Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 222.324 kroner årligt (2024).

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 244.308 kroner årligt (2024). Det kræver, at du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst et år med at gå på efterløn og i den periode har mindst 1.560 timers arbejde som fuldtidsforsikret.

Har du pensionsopsparinger, skal du dog være opmærksom på, at de vil blive modregnet i efterlønnen.  

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg optjene skattefri præmie?

Ja. Du kan optjene til den skattefri præmie ved som fuldtidsforsikret at arbejde i mindst et år og have 1.560 timers arbejde, efter du har modtaget dit efterlønsbevis. Det arbejde, du derefter har, optjener du præmie af, men kun indtil du går på efterløn.

Ønsker du også at optjene præmie af arbejde, som du vil have i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

2-årsreglen

Du skal vente i mindst 2 år med at gå på efterløn. I den periode skal du som fuldtidsforsikret have haft mindst 3.120 timer.

Hvad der tæller med til timekravet, og hvordan fx selvstændig virksomhed omregnes til timer, kan du læse om i  afsnit 7 i pjecen om efterlønsbeviset, som du finder på denne side under punktet "Pjecer".

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. januar og 30. juni 1959

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 63 ½ år.

Hvornår kan jeg gå på folkepension?

Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?

Du kan få efterløn i op til tre år og seks måneder.

Hvor meget får jeg i efterløn?

Du får udbetalt op til 91 procent af den højeste gældende dagpengesats, nemlig 222.324 kroner årligt (2024).

Du kan i stedet få op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 244.308 kroner årligt (2024). Det kræver, at du - efter at du har fået efterlønsbeviset - venter i mindst et halvt år med at gå på efterløn og i den periode har mindst 780 timers arbejde som fuldtidsforsikret.

Har du pensionsopsparinger, skal du dog være opmærksom på, at de vil blive modregnet i efterlønnen.  

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg optjene en skattefri præmie?

Ja. Du kan optjene til den skattefri præmie, hvis du - efter at du har fået efterlønsbeviset -  venter med at gå på efterløn i mindst et halvt år og i den periode har mindst 780 timers arbejde. Det arbejde, du derefter har, optjener du præmie af, men kun indtil du går på efterløn.

Ønsker du også at optjene præmie af arbejde, som du vil have i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

2-årsreglen

Du skal vente i mindst 2 år med at gå på efterløn. I den periode skal du som fuldtidsforsikret have haft mindst 3.120 timer.

Hvad der tæller med til timekravet, og hvordan fx selvstændig virksomhed omregnes til timer, kan du læse om i  afsnit 7 i pjecen om efterlønsbeviset, som du finder på denne side under punktet "Pjecer".

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født mellem 1. juli 1959 og 31. december 1962

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 64 år. 

Hvornår kan jeg gå på folkepension?

Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 67 år.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?

Du kan få efterløn i op til tre år.

Hvor meget får jeg i efterløn?

Du kan få udbetalt op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 244.308 kroner årligt (2024).

Har du pensionsopsparinger, skal du dog være opmærksom på, at de vil blive modregnet i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg optjene skattefri præmie?

Ja, du optjener ret fra første dag med efterlønsbevis uden at være gået på efterløn.

Ønsker du også at optjene præmie af arbejde, som du vil have i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

2-årsreglen

Du skal vente i mindst 2 år med at gå på efterløn. I den periode skal du som fuldtidsforsikret have haft mindst 3.120 timer.

Hvad der tæller med til timekravet, og hvordan fx selvstændig virksomhed omregnes til timer, kan du læse om i  afsnit 7 i pjecen om efterlønsbeviset, som du finder på denne side under punktet "Pjecer".

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie

Født fra 1. januar 1963

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Du kan tidligst gå på efterløn, når du er fyldt 65 år. Denne aldersgrænse kan blive forhøjet.

Hvornår kan jeg gå på folkepension?

Du kan gå på folkepension, når du er fyldt 68 år. Denne aldersgrænse kan også blive forhøjet.

Hvor mange år kan jeg modtage efterløn?

Du kan få efterløn i op til tre år.

Hvor meget får jeg i efterløn?

Du kan få udbetalt op til 100 procent af den højeste dagpengesats, nemlig 244.308 kroner årligt (2024).

Har du pensionsopsparinger, skal du dog være opmærksom på, at de vil blive modregnet i efterlønnen.

Læs mere om reglerne for modregning

Kan jeg optjene skattefri præmie?

Ja, du optjener ret fra første dag med bevis uden at være gået på efterløn.

Ønsker du også at optjene præmie af arbejde, som du vil have i efterlønsperioden, skal du vente med at gå på efterløn, til du opfylder 2-årsreglen.

2-årsreglen

Du skal vente i mindst 2 år med at gå på efterløn. I den periode skal du som fuldtidsforsikret have haft mindst 3.120 timer fra arbejde.

Hvad der tæller med til timekravet, og hvordan fx selvstændig virksomhed omregnes til timer, kan du læse om i  afsnit 7 i pjecen om efterlønsbeviset, som du finder på denne side under punktet "Pjecer".

Læs mere om efterlønsbevis og skattefri præmie