Mit Lederne

Efterløn

Efterløn

Efterløn eller ej? Måske har du tilmeldt dig ordningen for længst og vil vide mere om, hvad der gælder for dig. Eller det kan være, du er i tvivl om, hvorvidt efterløn overhovedet er relevant for dig.

Det kan også være, du er på efterløn og gerne vil vide mere om regler og muligheder? Under alle omstændigheder er det her, du finder svarene. Og har du mere komplekse spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte os for at få individuel rådgivning.
 

Mulighed for at vælge tidlig pension i stedet for efterløn

Regeringen er den 18. august 2020 kommet med et udspil, der indebærer, at personer, som opnår ret til tidlig pension, og samtidig er berettiget til efterløn, kan vælge den af de to ordninger, de ønsker.

Da der kun er tale om et udspil, kan vi ikke på nuværende tidspunkt gå ind i en konkret vejledning om, hvad der bedst vil kunne betale sig for dig.

Man kan efter udspillet skifte til tidlig pension på én af følgende måder:

  • Personer, som har nået efterlønsalderen uden at være overgået til efterløn, kan melde sig ud af efterlønsordningen og herefter benytte tidlig pension, når de har ret til dette. For efterlønsberettigede, som får ret til tidlig pension, gives der mulighed for, at de kan få udbetalt de indbetalte efterlønsbidrag kontant mod en afgift på 30 pct.

    Beslutningen om at få udbetalt de indbetalte efterlønsbidrag skal som udgangspunkt træffes før man overgår til efterløn.

  • Personer, som er overgået til efterløn inden den 1. januar 2022, får mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen efter en særordning, hvor de kompenseres med et fast beløb for hver måned de har tilbage til folkepensionsalderen, hvis de vælger at overgå til tidlig pension. Kompensationen udbetales kontant efter fradrag for afgift på 30 pct.

    Efter de almindelige regler kan personer, der er overgået til efterløn, allerede nu træde ud af ordningen, og få en forholdsmæssig andel af efterlønsbidragene betalt tilbage. Der foretages et fradrag på 20 dagpengesatser (i alt ca. 17.500 kr.) i tilbagebetalingen for hver måned, der er modtaget efterløn. Det betyder, at muligheden for at få efterlønsbidragene tilbage ophører efter ca. 7-8 måneder på efterløn.


Hvis det er mere fordelagtigt at få udbetalt efterlønsbidragene efter de almindelige regler, skal man kunne vælge det. Der vil dog ikke kunne udbetales både efterlønsbidrag og kompensation. Har man fået udbetalt kompensation, kan man ikke få udbetalt skattefri præmie.

Komplicerede regler
Valget mellem efterløn og tidlig pension kan være komplekst, da det afhænger af, hvor mange år man opnår ret til tidlig pension, størrelsen på ens pensionsformue, og ønsker om evt. arbejde ved siden af.

For personer, der opnår ret til 3 år med tidlig pension vil det for langt de fleste være en fordel at vælge tidlig pension frem for efterløn, når man ser på personer med ret til 3 år med efterløn som ønsker at trække sig tilbage 3 år før folkepensionsalderen.

Fortæl mig mere

Kontakt

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på tlf. 3283 3283