Ydelseskort

For at du kan modtage dagpenge, skal du hver måned udfylde et ydelseskort. Her på siden kan du læse, hvornår du skal udfylde dit ydelseskort, og hvornår dine dagpenge bliver udbetalt.

Udfyld ydelseskort til dagpenge

For at du kan modtage dagpenge, skal du hver måned udfylde et ydelseskort (hvilket også kaldes et dagpengekort).

På ydelseskortet skal du oplyse, om du har haft arbejdstimer, indtægter, sygdom, ferie, selvstændig bibeskæftigelse m.m. i perioden, så vi kan udbetale det korrekte beløb. Som din A-kasse modtager vi automatisk dit skattekort fra SKAT.

Udfyld ydelseskort til dagpenge

Vil du være sikker på at få udbetalt dine dagpenge den sidste bankdag i måneden, skal du udfylde dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag (tredjesidste hverdag) i måneden. Som hovedregel kan du udfylde dit ydelseskort fra den 24. hver måned.

Du kan tjekke udbetalingskalenderen i tabellen nedenfor og se de præcise datoer, hvis du er i tvivl.

Frist for indsendelse af ydelseskort

Modtager vi dit ydelseskort senere end 1 måned og 10 dage efter, at udbetalingsmåneden er gået, mister du som udgangspunkt retten til dagpenge for den pågældende måned.

Hvis det er første gang, du anmoder om dagpenge, skal du først melde dig ledig og tjekke, om du har ret til dagpenge.

Udbetaling af dagpenge

Dine dagpenge bliver udbetalt månedsvis og følger kalendermånederne. Du vil som udgangspunkt få udbetalt det, der svarer til 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag.

I tabellen nedenfor kan du se en udbetalingskalender, der viser, hvornår du kan udfylde dit ydelseskort, og hvornår dagpengene udbetales.

Udbetalingskalender 2023-2024

Værd at vide om dagpengeudbetaling

Sådan beregnes din dagpengesats

Dagpengenes størrelse afhænger af din indtægt, mens du havde arbejde. Vi beregner størrelsen af den månedlige udbetaling ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår også i beregningsgrundlaget.

Hvis du er fuldtidsforsikret, og din gennemsnitlige indtægt fra de 12 måneder overstiger brutto 24.590 kroner om måneden, vil du i 2024 få den højeste sats på 20.359 kroner om måneden før skat.

Arbejd og undgå at miste op til 940 kr. i dagpenge hver fjerde måned

Vær opmærksom på, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har arbejdet og haft løntimer nok til at undgå den såkaldte "karens". Hvis du inden for en fire måneders-periode har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 940 kr.). Selvom du i en fire måneders-periode har flere løntimer end 148, er det ikke muligt at tælle dem med i en efterfølgende fire måneders-periode.

Mit Lederne

Når du modtager dagpenge, er det vigtigt, at du husker at logge på og tjekke din post på Mit Lederne.

Hvis vi får din mailadresse, skriver vi til dig, hver gang der er ny post til dig. På den måde sikrer du, at du hele tiden er opdateret på din post.