Når du kommer i job

Tillykke med dit nye job! Når du går fra at være ledig til at være i job, er der nogle ting, du skal huske at gøre.

Mand smiler og kigger op
Uanset om du starter i et nyt fuldtidsjob, bliver selvstændig eller får et deltidsjob, er der forskellige ting, du skal huske – det kan du læse om her.

Hjælp til dig

Har du fået varigt fuldtidsjob?

Afmeld dig på jobnet.dk
Du skal afmelde dig på Jobnet.dk fra og med din første arbejdsdag. Du har dog mulighed for at afmelde dig op til 4 uger ud i fremtiden.

Log på jobnet.dk og afmeld dig som ledig


Du skal også huske at skrive arbejdet på dit ydelseskortet, så du ikke længere får udbetalt dagpenge.

Udfyld dit ydelseskort

Husk også at ændre dine ansættelsesoplysninger på ’Mit Lederne’ under ’Mit medlemskab’, så vi kan betjene dig bedst muligt i forhold til din nye stilling.

Log på Mit Lederne og opdater

Indtil du starter i dit job, skal du fortsat søge jobs og udfylde din joblog hver uge på jobnet.dk - og komme til de møder, du bliver indkaldt til.

Fritagelse for jobsøgning og samtaler
Er der under 6 uger til, at du går i arbejde, kan du blive fritaget for jobsøgning og samtaler. For at blive fritaget skal du have dokumentation fra din nye arbejdsgiver, fx en underskrevet kontrakt og du skal omfattes af de såkaldte regler for mindre intensiv indsats.

Du bliver fritaget ved at kontakte os i a-kassen eller jobcenteret.

Har du været ledig i tre måneder eller mindre, skal du logge ind på Mit Lederne og udfylde en blanket med dato for din ansættelsesstart og uploade din dokumentation

Log ind på Mit Lederne og udfyld fritagelsesblanketten

Har du været ledig i mere end tre måneder, skal du kontakte dit jobcenter og sende dokumentationen til dem. Når du er omfattet af reglerne, giver jobcenteret automatisk os besked.

Har du fået deltidsjob?

Hvis du har fået deltidsjob, kan du søge om at få supplerende dagpenge i en periode. Der kan kun udbetales dagpenge, hvis udbetalingen udgør mindst 14,8 timer per måned.

Start med at følge vejledningen her:

- Udfyld ansøgningen om supplerende dagpenge.

Ansøg om supplerende dagpenge

- Opdatér dine oplysninger på Mit Lederne.

Ret dine oplysninger

- Frigørelsesattest

Har du et opsigelsesvarsel i dit job, skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest. For at du kan få supplerende dagpenge med det samme, skal vi have attesten senest fem uger efter din første ansættelsesdag.

Hent frigørelsesattest

- Du skal fortsat være aktivt jobsøgende i forhold til at få et fuldtidsjob.

- Har du Ledernes Tillægsforsikring, kan du få udbetalt dækning med fradrag for dine arbejdstimer. Ledernes Tillægsforsikring får automatisk besked fra A-kassen.

- Har du optjent feriedagpenge?

Læs om reglerne

Læs mere om reglerne for supplerende dagpenge og find relevante blanketter

Er du blevet selvstændig på fuld tid?

Hvis du starter selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du huske følgende:

- Afmeld dig som ledig på Jobnet.dk fra og med din første dag som selvstændig.

Gå til Jobnet.dk


- Fortæl os, at du er startet op med selvstændig hovedbeskæftigelse på dit sidste dagpengekort.

- Indtil du starter, skal du fortsat være aktivt jobsøgende og komme til møder, hvis du bliver indkaldt. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Kontakt Lederne A-kasse

- Du skal opdatere dine oplysninger på Mit Lederne.

Ret dine oplysninger

- Hvis du har Ledernes Tillægsforsikring, skal du huske at kontakte os for vejledning om de særlige forsikringsbetingelser for selvstændige.

Kontakt Ledernes Tillægsforsikring

Læs mere om reglerne for selvstændig virksomhed og find relevante blanketter

Bliver du selvstændig på fuld tid, kan du ikke modtage feriedagpenge.

Er du blevet selvstændig på deltid? 

Hvis du starter selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er du omfattet af reglerne om supplerende dagpenge. Det betyder, at du højst kan få dagpenge i 30 uger samtidig med selvstændig bibeskæftigelse.

- Du skal have godkendt din bibeskæftigelse i A-kassen, inden du starter.

Ansøg om godkendelse

- Du skal fortsat være aktivt jobsøgende i forhold til at få et fuldtidsjob.

Hvis du starter selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i den periode, hvor du modtager udbetaling fra Ledernes Tillægsforsikring, har du mulighed for at fortsætte med at få udbetalt din tillægsforsikring med fradrag for arbejdstimerne, hvis A-kassen har godkendt det. Ledernes Tillægsforsikring får automatisk besked om dette fra A-kassen.

- Har du optjent feriedagpenge?

Læs om reglerne

Læs mere om reglerne for selvstændig virksomhed og find relevante blanketter

Bestil lønrådgivning

En grundig forberedelse er afgørende for resultatet af din lønsamtale.

Stå stærkere til din næste lønforhandling med sparring fra en af vores lønrådgivere.