Feriedagpenge

Når du modtager dagpenge, har du også mulighed for at få udbetalt feriedagpenge.

Mor og søn i mark | Lederne

Hvad er feriedagpenge?

Du optjener feriepenge, når du har et arbejde. Feriedagpenge derimod optjener du, hvis du modtager dagpenge fra A-kassen, eller hvis du får barselsdagpenge. Har du spørgsmål eller tvivl om dine feriedagpenge, er du altid velkommen til at kontakte os.

Når du modtager dagpenge, optjener du løbende feriedagpenge. Holder du ferie, kan ferien blive dækket af feriedagpenge. Er der ikke optjent nok feriedagpenge på ferietidspunktet, kan du søge med tilbagevirkende kraft, hvis du optjener yderligere feriedagpenge. Det er vigtigt at huske at melde ferie på jobnet.dk.

Læs mere i afsnittet "Hvornår skal jeg ansøge om feriedagpenge?"

Feriedagpenge imens du modtager dagpenge

Vær opmærksom på, at du ikke kan ansøge om feriedagpenge for september før ultimo september 2020. Du kan sagtens søge om feriedagpenge bagud i tid, også selvom du holder ferien i løbet af september. Det er vigtigt at huske at melde ferie på jobnet.dk. Læs mere i afsnittet "Hvornår skal jeg ansøge om feriedagpenge?". 
Lederne ferieberegner

Alt du skal vide om feriedagpenge

Hvordan optjener jeg feriedagpenge?

Når du er ledig, optjener du løbende feriedagpenge i takt med udbetalingen af ydelser fra a-kassen. Du optjener også løbende feriedagpenge, når du modtager barselsdagpenge. Når du afholder ferie med feriedagpenge, vil du også optjene feriedagpenge af disse.

Du optjener 2,08 feriedagpenge for hver måned, du får udbetalt 160,33 timer med dagpenge. Får du udbetalt mindre, vil antallet af feriedage også være forholdsmæssigt mindre.

Du optjener ferie fra 1. september og et år frem til 31. august. Det kaldes også optjeningsåret. Den optjente ferie afholder du i samme ovennævnte periode – plus fire måneder ekstra. Det kaldes ferieafholdelsesåret.

Det vil sige: Du optjener feriedagpenge fra 1. september til 31. august (optjeningsperiode). Den optjente ferie skal du afholde i perioden fra 1. september frem til 31. december året efter (afholdelsesperiode).

Med hvilken sats udbetales feriedagpenge?

Du får udbetalt feriedagpenge med den dagpengesats, du ville være berettiget til, i tilfælde af at du var ledig.

Hvem skal jeg melde ferie til?

Du skal melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før du starter ferien. Når ferien er registreret på jobnet.dk. får vi automatisk besked, og du behøver ikke gøre yderligere. 

Melder du ferie mindre end 14 dage før første feriedag til Jobcenteret, har du pligt til at deltage i møder og aktiviteter, som Jobcenter, Lederne A-kasse eller anden aktør indkalder til - også selv om du holder ferie. Deltager du ikke, mister du ret til dagpenge i en periode. Du skal give Jobcentret besked om ferie, uanset om du holder ferie for egen regning, med feriedagpenge, eller feriepenge optjent hos en arbejdsgiver.

Hvornår skal jeg ansøge om feriedagpenge?

Det er lettest at vente med at søge om feriedagpenge, til du har optjent feriedagpenge til alle de feriedage, du vil holde.

Hvis du ikke har optjent feriedagpenge på det tidspunkt, du holder ferien, kan du stadig søge. Du skal dog stadig huske at melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før, du holder ferien.

Eksempel: Du er ledig og vil gerne holde efterårsferie i 5 dage i uge 42 i oktober. Du melder derfor ferie til jobcenteret for perioden.

Du kan i oktober maksimalt have optjent 2,08 dage, på baggrund af september udbetalingen af dagpenge. Modtager du fulde dagpenge (minus uge 42) i oktober og november, vil du have optjent yderligere 3,69 dage. I starten af december vil du altså kunne søge om udbetaling af feriedagpenge for alle 5 dage i oktober med tilbagevirkende kraft.

Du kan dog også vælge at søge om feriedagpengene i takt med optjeningen. Det kræver dog, at du udfylder én ansøgning for hver omgang feriedagpenge, du har behov for. Du kan nemlig kun ansøge om det antal dage, du allerede har optjent.

I hvilket tidsrum kan jeg afholde ferien?

Du optjener ferie i perioden 1. september til 31. august det følgende år, også kaldet optjeningsåret, og du kan afholde ferien i takt med, at du optjener den.

Derudover får du 4 ekstra måneder til at få holdt den ferie, du har optjent.

Ferieafholdelsesperioden er altså fra 1. september frem til 31. december året efter. Se også den visuelle fremstilling herover.

Er der en endelig ansøgningsfrist?

Ja, den 31. januar er sidste dag, hvor vi kan modtage en ansøgning om feriedagpenge for optjeningsåret 1. september til 31. august – altså året før. 

Eksempelvis er den 31. januar 2024 sidste dag, hvor vi kan modtage ansøgninger for feriedagpengedage, der er optjent imellem 1. september 2022 og 31. august 2023.

Øvrige betingelser
  • Du skal have brugt de feriedage, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver på ferietidspunktet. 
  • Du skal have ret til dagpenge for at kunne modtage feriedagpenge.
  • Du skal selvfølgelig ikke stå til rådighed imens du holder ferie. Men er du sygemeldt op til ferien har du ikke ret til feriedagpenge
Feriedagpenge ved aktivering/uddannelse

Hvis du er i aktivering i en ansættelse med løntilskud, har du også mulighed for at holde ferie og få feriedagpenge på samme vilkår som beskrevet her. Hvis du er på uddannelse som en del af et aktiveringsforløb, kan du få feriedagpenge, når uddannelsesstedet holder ferielukket eller hvis det er en del af din jobplan.

Ansøg om dine feriedagpenge

Vi kan hjælpe dig

Har du spørgsmål til feriedagpenge, er du altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig.