Feriedagpenge

Når du modtager dagpenge, har du også mulighed for at få udbetalt feriedagpenge.

Mor og søn i mark | Lederne

Hvad er forskellen på feriedagpenge og feriepenge?

Du optjener feriepenge, når du har et arbejde. Feriedagpenge derimod optjener du, hvis du modtager dagpenge fra A-kassen, eller hvis du får barselsdagpenge. Har du spørgsmål eller tvivl om dine feriedagpenge, er du altid velkommen til at kontakte os.

I den nye ferielov overgik vi i september 2020 til ”samtidighedsferie”, hvilket betyder, at du nu kan afholde ferie umiddelbart efter ferien er blevet optjent. Det gør sig også
gældende for dine feriedagpenge:

Feriedagpenge imens du modtager dagpenge

Vær opmærksom på, at du ikke kan ansøge om feriedagpenge for september før ultimo september 2020. Du kan sagtens søge om feriedagpenge bagud i tid, også selvom du holder ferien i løbet af september. Det er vigtigt at huske at melde ferie på jobnet.dk. Læs mere i afsnittet "Hvornår skal jeg ansøge om feriedagpenge?". 

Alt du skal vide om feriedagpenge

Hvordan optjener jeg feriedagpenge?

Når du er ledig, optjener du løbende feriedagpenge i takt med udbetalingen af ydelser fra a-kassen. Du optjener også løbende feriedagpenge, når du modtager barselsdagpenge. Når du afholder ferie med feriedagpenge, vil du optjene feriedagpenge af disse også.

Du optjener 2,08 feriedagpenge for hver måned, du får udbetalt 160,33 timer med dagpenge. Får du udbetalt mindre, vil antallet af feriedage også være forholdsmæssigt mindre.

Det er vigtigt at vide, at du først har optjent ferien i det øjeblik, ydelsen for den pågældende måned udbetales. Det betyder f.eks., at selvom reglerne om samtidighedsferie træder i kraft fra september 2020, så har du først optjent dine feriedagpenge for september den sidste hverdag i september, når dine dagpenge går ind på din Nemkonto. Altså kan du først begynde at bruge feriedagpenge fra oktober 2020. 

Du optjener ferie fra 1. september til 31. august det følgende år. Det kaldes også optjeningsåret.

Med hvilken sats udbetales feriedagpenge?

Satsen vil som hovedregel være den sats, du får udbetalt dagpenge med.

Hvem skal jeg melde ferie til?

Du skal melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før du starter ferien. Når ferien er registreret på jobnet.dk. får vi automatisk besked, og du behøver ikke gøre yderligere. 

Melder du ferie mindre end 14 dage før første feriedag til Jobcenteret, har du pligt til at deltage i møder og aktiviteter, som Jobcenter, Lederne A-kasse eller anden aktør indkalder til - også selv om du holder ferie. Deltager du ikke, mister du ret til dagpenge i en periode. Du skal give Jobcentret besked om ferie, uanset om du holder ferie for egen regning, med feriedagpenge, eller feriepenge optjent hos en arbejdsgiver.

Hvornår skal jeg ansøge om feriedagpenge?

Det er lettest at vente med at søge om feriedagpenge, til du har optjent feriedagpenge til alle de feriedage du vil holde.

Hvis du ikke har optjent feriedagpenge på det tidspunkt du holder ferien, kan du stadig søge. Du skal dog stadig huske at melde ferie på jobnet.dk senest 14 dage før du holder ferien.

Eksempel: Du er ledig og vil gerne holde efterårsferie i 5 dage i uge 42 i oktober 2020. Du melder derfor ferie til jobcenteret for perioden.

Du kan i oktober 2020 maksimalt have optjent 2,08 dage, på baggrund af september udbetalingen af dagpenge. Modtager du fulde dagpenge (minus uge 42) i oktober og november, vil du have optjent yderligere 3,69 dage. I starten af december vil du altså kunne søge om udbetaling af feriedagpenge for alle 5 dage i oktober med tilbagevirkende kraft.

Du kan dog også vælge at søge om feriedagpengene i takt med optjeningen.

Det kræver dog, at du udfylder én ansøgning for hver ”omgang” feriedagpenge. Du kan nemlig kun ansøge om det antal dage du allerede har optjent.

I hvilket tidsrum kan jeg afholde ferien?

Du optjener ferie i perioden 1. september til 31. august det følgende år, også kaldet optjeningsåret, og du kan afholde ferien i takt med, at du optjener den. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan ansøge om feriedagpenge efter den nye ferielov før ultimo september 2020.

Derudover får du 4 ekstra måneder til at få holdt den ferie du har optjent.

Ferieafholdelsesperioden er altså fra 1. september til 31. december året efter. Se også den visuelle fremstilling herover.

Er der en endelig ansøgningsfrist?

Ja, den 31. januar er sidste dag, hvor vi kan modtage en ansøgning om feriedagpenge for optjeningsåret 1. september til 31. august året før.

Eksempelvis er den 31. januar 2022 sidste dag, hvor vi kan modtage ansøgninger for feriedagpengedage, der er optjent imellem 1. september 2020 og 31. august 2021.

Øvrige betingelser
  • Du skal have brugt de feriedage, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver på ferietidspunktet. 
  • Du skal have ret til dagpenge for at kunne modtage feriedagpenge.
  • Du skal selvfølgelig ikke stå til rådighed imens du holder ferie. Men er du sygemeldt op til ferien har du ikke ret til feriedagpenge

Vi kan hjælpe dig

Har du spørgsmål til feriedagpenge, er du altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig.