Dimittend: Det skal du vide om dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet kan du som hovedregel få dagpenge en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse. Men en ny lov træder i kraft 1. maj 2023, som kan få økonomisk betydning for dig, der bliver færdiguddannet lige om lidt. 

Dimittendvilkår fra 1. maj 2023

Fra 1. maj 2023 kommer der nye regler for dimittender.

Nedenfor vil vi gennemgå de regler, der kan berøre dig. Du er dimittend og anmoder om dagpenge før 1. maj 2023:

  • Du har ret til dagpenge i 2 år inden for en periode på 3 år
  • Din dagpengesats nedsættes efter 3 måneders dagpenge (481 timers dagpenge)
  • Du skal ikke opfylde et sprogkrav

Du er dimittend og anmoder om dagpenge 1. maj 2023 eller senere:

  • Du har ret til dagpenge i 1 år inden for en periode på 2 år
  • Din dagpengesats nedsættes efter 3 måneders dagpenge (481 timers dagpenge)
  • Du skal opfylde enten et sprogkrav eller beskæftigelseskrav


Dagpengeperiode på 1 år:

Fra 1. maj 2023 vil dimittender, som bliver ledige, kunne modtage dagpenge i 1 år inden for 2 år.
Det betyder, at hvis du bliver færdig med en uddannelse fra 1. maj 2023 eller derefter og anmoder om dagpenge på baggrund af uddannelsen, så vil du være berettiget til 1 års dagpenge.

Er du færdig med din uddannelse før 1. maj 2023, så anbefaler vi, at du anmoder om dagpenge med det samme. Får du dagpengeret på baggrund af din uddannelse før 1. maj 2023, så vil du være omfattet af de gamle regler, hvilket betyder, at du vil være berettiget til dagpenge i 2 år.


Dagpengesatsen nedsættes hvis du ikke har børn:

Din sats er afhængig af, om du er forsørger (du har umyndige børn, som du skal forsørge).
Er du forsørger, vil du modtage 82% af den maksimale dagpengesats (16.177 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 10.785 kr. pr. måned som deltidsforsikret). Du er sikret satsen under hele dit ledighedsforløb, så længe du har forsørgerpligt.

Er du ikke forsørger, så vil du i de første 3 måneder (481 timers dagpenge) modtage 71,50% af den maksimale dagpengesats (14.106 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 9.404 kr. pr. måned som deltidsforsikret).
Når du har forbrugt 481 timers dagpenge, så nedsættes din sats, og din nye sats afhænger nu af, om du er over eller under 30 år.

Er du 30 år eller derover, så vil du få 62,11% af den maksimale dagpengesats (12.253 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 8.169 kr. pr. måned som deltidsforsikret).

Satsen har du i resten af dit ledighedsforløb, medmindre du bliver forsørger.

Er du under 30 år, så vil du få 49,17% af den maksimale dagpengesats (9.700 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 6.467 kr. som deltidsforsikret). Satsen har du resten af dit ledighedsforløb medmindre du fylder 30 år eller bliver forsørger

Overblik over satsen som fuldtidsforsikret

Sprogkrav

Fra 1. maj 2023 er der indført et sprogkrav, når der anmodes om dagpenge som dimittend.

Har du gennemført 6. klasse på en dansk folkeskole, dansk friskole eller dansk privat grundskole, så opfylder du som udgangspunkt sprogkravet. Du kan også opfylde sprogkravet ved at have bestået Prøve i Dansk 2 eller danskprøve på tilsvarende eller højere niveau.

Kan du ikke opfylde kravet, skal du opfylde et beskæftigelseskrav på mindst 600 timer (som fuldtidsforsikret) inden for de seneste 24 måneder forud for din dagpengeret. Det er et krav, at der er indberettet løntimer i mindst 12 af månederne inden for de seneste 24 måneder. Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke medregnes.

Vi anbefaler at du kontakter a-kassen, hvis du skal opfylde beskæftigelseskravet.

NB! Får du dagpengeret som dimittend før 1. maj 2023, skal du ikke opfylde ovenstående.

Læs mere om dagpengeregler for nyuddannede