Dimittend: Det skal du vide om dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet kan du som hovedregel få dagpenge en måned efter, at du har afsluttet din uddannelse. 

Nedenfor vil vi gennemgå de regler, der kan berøre dig.

Du er dimittend og anmoder om dagpenge:

  • Du har ret til dagpenge i 1 år inden for en periode på 2 år
  • Din dagpengesats nedsættes efter 3 måneders dagpenge (481 timers dagpenge), hvis du ikke er forsørger.
  • Du skal opfylde enten et sprogkrav eller tilknytningskrav

Dagpengeperiode på 1 år:

Du kan som dimittend modtage dagpenge i 1 år inden for 2 år.

Dagpengesatsen nedsættes, hvis du ikke har børn:

Din sats er afhængig af, om du er forsørger (du har umyndige børn, som du skal forsørge).

Er du forsørger, vil du modtage 16.694 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 11.130 kr. pr. måned som deltidsforsikret (82% af den maksimale dagpengesats). Du er sikret satsen under hele dit ledighedsforløb, så længe du har forsørgerpligt eller du bliver berettiget til en beregnet sats. Se overblik over satsen nedenfor. 

Er du ikke forsørger, så vil du i de første 3 måneder (481 timers dagpenge) modtage 14.557 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 9.705 kr. pr. måned som deltidsforsikret (71,50% af den maksimale dagpengesats).

Når du har forbrugt 481 timers dagpenge, så nedsættes din sats, og din nye sats afhænger nu af, om du er over eller under 30 år.

Er du 30 år eller derover, så vil du få 12.645 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 8.430 kr. pr. måned som deltidsforsikret (62,11% af den maksimale dagpengesats).

Er du under 30 år, så vil du få 10.011 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 6.674 kr. som deltidsforsikret (49,17% af den maksimale dagpengesats). Satsen har du resten af dit ledighedsforløb medmindre du fylder 30 år eller bliver forsørger eller du bliver berettiget til en beregnet sats. Se overblik over satsen nedenfor.

Du kan få beregnet en dagpengesats, når du har indberettet indtægt i mindst 3 måneder inden for de seneste 24 måneder. Arbejdet skal ligge efter uddannelsens afslutning. Du kan tidligst få udbetalt dagpenge med en beregnet sats, når du har haft ret til dagpenge i 6 måneder. Du vil kun få udbetaling med den beregnede sats, hvis den giver dig ret til en højere sats.

Alle ovennævnte satser er de satser, som er gældende i 2024!

 

Overblik over satsen som fuldtidsforsikret (satserne for 2024)

Overblik over satsen som deltidsforsikret (satserne for 2024)

Sprogkrav

Fra 1. maj 2023 er der indført et sprogkrav, når der anmodes om dagpenge som dimittend.

Har du gennemført 6. klasse på en dansk folkeskole, dansk friskole eller dansk privat grundskole, så opfylder du som udgangspunkt sprogkravet. Du kan også opfylde sprogkravet ved at have bestået Prøve i Dansk 2 eller danskprøve på tilsvarende eller højere niveau.

Kan du ikke opfylde kravet, skal du opfylde et tilknytningskrav på mindst 600 timer (som fuldtidsforsikret) inden for de seneste 24 måneder forud for din dagpengeret. Det er et krav, at der er indberettet løntimer i mindst 12 af månederne inden for de seneste 24 måneder. Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke medregnes.

Vi anbefaler at du kontakter a-kassen på tlf. 3283 3639, hvis du skal opfylde tilknytningskravet.

Læs mere om dagpengeregler for nyuddannede