Mit Lederne

Dagpenge

Dagpengesatser

Her på siden kan du se, hvor meget du får i dagpenge, hvordan og hvornår dine dagpenge bliver udbetalt, samt hvordan dine dagpenge bliver beregnet.

Beløbet, du får udbetalt i dagpenge afhænger af, hvad der har været din hidtidige indtægt eller om du er nyuddannet. Der er dog også fastsat en maksimal dagpengesats for, hvor meget du kan få udbetalt.

Hvad er din dagpengesats?

Vi beregner din dagpengesats på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig og anmoder om dagpenge. Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder, umiddelbart forud for ledighedens indtræden. Både A- og B indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, bliver medregnet. Du kan se dagpengesatserne nedenfor. Du kan også medregne indkomst fra selvstændig virksomhed.

Dagpengesatser 2021

 

Kroner per måned Kroner per år
Fuldtid
(Hvis din månedlige indtægt har været lavere end 23.350 kr., får du en lavere sats).
19.322 231.864
Deltid 12.881 154.572
Nyuddannet – fuldtid - med forsørgelsespligt (dimittendsats) 15.844 190.128
Nyuddannet – deltid - med forsørgelsespligt (dimittendsats) 10.562 126.744
Nyuddannet – fuldtid - uden forsørgelsespligt (dimittendsats) 13.815 165.780
Nyuddannet – deltid - uden forsørgelsespligt (dimittendsats) 9.210 110.520

 

Læs mere om andre satser og ATP-bidrag

Forskellige andre satser

Forskellige satser:

Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag
1/1 dag
1/2 dag

892 kroner
446 kroner
Omregningssats (til brug for fradrag) 251,99 kroner
Omregningssats (til brug for beskæftigelses- og timekrav) 126,69 kroner
Arbejdsmarkedsbidrag 8 procent

 

Med forbehold for ændringer.

ATP-bidrag per time

ATP-bidrag per time:

 

Dagpenge 1,34 kr.
VEU-godtgørelse 1,34 kr.

 
Med forbehold for ændringer.

Obligatorisk pensionsordning

Fra første januar 2020 skal alle ledige og efterlønnere have en pensionsordning. Indbetalingen sker automatisk via staten, og dine udbetalinger bliver ikke mindre.

Her kan du læse mere om Obligatorisk Pensionsordning og se bidragsprocenten

Værd at vide om dagpengeudbetaling

Sådan beregnes din dagpengesats

Dagpengenes størrelse afhænger af din indtægt, mens du havde arbejde. Vi beregner størrelsen af den månedlige udbetaling ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår også i beregningsgrundlaget.

Hvis du er fuldtidsforsikret, og din gennemsnitlige indtægt fra de 12 måneder overstiger brutto 23.350 kroner om måneden, vil du i 2021 få den højeste sats på 19.322 kroner om måneden før skat.

Arbejd og undgå at miste op til 892 kr. i dagpenge hver fjerde måned

Vær opmærksom på, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har arbejdet og haft løntimer nok til at undgå den såkaldte "karens". Hvis du inden for en fire måneders-periode har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 892 kr.). Selvom du i en fire måneders-periode har flere løntimer end 148, er det ikke muligt at tælle dem med i en efterfølgende fire måneders-periode.

Opdateret: 06.07.2020