Dagpengesatser

Her på siden kan du se, hvor meget du får i dagpenge, hvordan og hvornår dine dagpenge bliver udbetalt, samt hvordan dine dagpenge bliver beregnet.

Beløbet, du får udbetalt i dagpenge afhænger af, hvad der har været din hidtidige indtægt eller om du er nyuddannet. Der er dog også fastsat en maksimal dagpengesats for, hvor meget du kan få udbetalt.

Hvad er din dagpengesats?

Vi beregner din dagpengesats på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig og anmoder om dagpenge. Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder, umiddelbart forud for ledighedens indtræden. Både A- og B indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, bliver medregnet.

Har din gennemsnitlige månedsløn været på 24.590 eller mere, så vil du være berettiget til den maksimale dagpengesats, som i 2024 er 20.359 kr. pr. måned (jf. dog afsnittet om beskæftigelsestillæg).

Du kan se dagpengesatserne nedenfor. Du kan også medregne indkomst fra selvstændig virksomhed.

Beskæftigelsestillæg
Hvis du opnår en ny dagpengeret efter 1. maj 2023, har du mulighed for at få et tillæg til den normale dagpengesats (beskæftigelsestillæg), hvilket betyder, at du kan få op til 24.199 kr. pr. måned de første 3 måneder (481 timer).

Satsen afhænger af hvad din gennemsnitlige månedsløn har været inden ledighed, og har du mindst haft en gennemsnitlig månedsløn på 29.225 kr., så vil du være berettiget til det fulde tillæg, hvilket giver en dagpengesats på 24.199 kr. pr. måned de første 3 måneder.

Har din gennemsnitlige månedsløn været på 24.590 kr. eller mindre, så vil du ikke være berettiget til et tillæg.

Ligger din gennemsnitlige månedsløn mellem 24.590 og 29.225 kr., så vil du få et individuelt beregnet tillæg.

Efter de 481 timer vil dit tillæg falde bort, og du vil herefter få 20.359 kr. pr. måned.

For at få et beregnet beskæftigelsestillæg kræver det endvidere:

  • Mindst 4 års uafbrudt medlemskab af en a-kasse
  • At du har arbejdet fuldtid mindst 2 ud af de seneste 3 år inden ledighed

Dagpengesatser pr. 1. januar 2024

Hvornår bliver dagpengene udbetalt?

Dine dagpenge bliver udbetalt månedsvis og følger kalendermånederne. Du vil som udgangspunkt få udbetalt det, der svarer til 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag.

I tabellen nedenfor kan du se en udbetalingskalender, der viser, hvornår du kan udfylde dit ydelseskort, og hvornår dagpengene udbetales.Udbetalingskalender - dagpenge

Dagpengesatser for nyuddannede

Er du nyuddannet afhænger din dagpengesats af, om du er forsørger for et, flere eller ingen børn. 

Du har forsørgelsespligt, hvis du har et barn under 18 år, som opholder sig i Danmark.

Hvis du har forsørgelsespligt over for et eller flere børn, vil du få dagpenge med en sats på 16.694 kroner per måned (82 procent af den maksimale dagpengesats). Hvis du ikke har forsørgelsespligt, vil du få dagpenge med en sats på 14.557 kroner per måned (71,5 procent af den maksimale dagpengesats).
Du har ret til denne sats i hele din dagpengeperiode, medmindre du status som forsørger ændrer sig eller du bliver berettiget til en beregnet sats.

Hvis du ikke har forsørgelsespligt, vil du få dagpenge med en sats på 14.557 kroner per måned (71,5 procent af den maksimale dagpengesats).

Du har ret til denne sats de første 3 måneder (svarende til 481 timer). Herefter vil din sats nedsættes, og din nye sats afhænger nu af om du er over eller under 30 år.

Er du under 30 år, vil din sats nedsættes til 10.011 kr. pr. måned og du vil have ret denne sats resten af din dagpengeperiode medmindre du fylder 30 år, bliver forsørger eller du bliver berettiget til en beregnet sats.

Er du fyldt 30 år, vil din sats nedsættes til 12.645 kr. pr. måned. Du vil have ret til denne sats resten af din dagpengeperiode medmindre du bliver forsørger eller bliver berettiget til en beregnet sats.

Andre dagpengesatser og ATP-bidrag

ATP-bidrag

Værd at vide om dagpengeudbetaling

Sådan beregnes din dagpengesats

Dagpengenes størrelse afhænger af din indtægt, mens du havde arbejde. Vi beregner størrelsen af den månedlige udbetaling ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår også i beregningsgrundlaget.

Hvis du er fuldtidsforsikret, og din gennemsnitlige indtægt fra de 12 måneder overstiger brutto 24.590 kroner om måneden, vil du i 2024 få den højeste sats på 20.359 kroner om måneden før skat.

Har din løn været på mere end 24.590 kr. så vil du desuden være berettiget til et beskæftigelsestillæg. Har din løn været på mindst 29.225 kr., så vil du være berettiget til det maksimale beskæftigelsestillæg. Læs mere om beskæftigelsestillægget længere oppe på siden.

Arbejd og undgå at miste op til 940 kr. i dagpenge hver fjerde måned

Vær opmærksom på, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har arbejdet og haft løntimer nok til at undgå den såkaldte "karens". Hvis du inden for en fire måneders-periode har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 940 kr.). Selvom du i en fire måneders-periode har flere løntimer end 148, er det ikke muligt at tælle dem med i en efterfølgende fire måneders-periode.

Obligatorisk pensionsordning

Fra første januar 2020 skal alle ledige og efterlønnere have en pensionsordning. Indbetalingen sker automatisk via staten, og dine udbetalinger bliver ikke mindre.

Her kan du læse mere om Obligatorisk Pensionsordning og se bidragsprocenten

Har du spørgsmål?

Mange spørgsmål kan melde sig, når du i en periode modtager dagpenge. Har du spørgsmål, så sidder vi klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på telefon 3283 3283.