Dagpengesatser

Her på siden kan du se, hvor meget du får i dagpenge, hvordan og hvornår dine dagpenge bliver udbetalt, samt hvordan dine dagpenge bliver beregnet.

Få styr på din dagpengesats

Beløbet, du får udbetalt i dagpenge afhænger af, hvad der har været din hidtidige indtægt eller om du er nyuddannet. Der er dog også fastsat en maksimal dagpengesats for, hvor meget du kan få udbetalt.

Hvad er din dagpengesats?
Vi beregner din dagpengesats på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig og anmoder om dagpenge. Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder, umiddelbart forud for ledighedens indtræden. Både A- og B indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, bliver medregnet. Du kan se dagpengesatserne nedenfor. Du kan også medregne indkomst fra selvstændig virksomhed.

Hvornår bliver dagpengene udbetalt?
Dine dagpenge bliver udbetalt månedsvis og følger kalendermånederne. Du vil som udgangspunkt få udbetalt det, der svarer til 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag.

I tabellen nedenfor kan du se en udbetalingskalender, der viser, hvornår du kan udfylde dit ydelseskort, og hvornår dagpengene udbetales.

Sådan beregnes din dagpengesats

Dagpengenes størrelse afhænger af din indtægt, mens du havde arbejde. Vi beregner størrelsen af den månedlige udbetaling ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår også i beregningsgrundlaget.

Hvis du er fuldtidsforsikret, og din gennemsnitlige indtægt fra de 12 måneder overstiger brutto 23.372 kroner om måneden, vil du i 2022 få den højeste sats på 19.351 kroner om måneden før skat.

Arbejd og undgå at miste op til 893 kr. i dagpenge hver fjerde måned

Vær opmærksom på, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har arbejdet og haft løntimer nok til at undgå den såkaldte "karens". Hvis du inden for en fire måneders-periode har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 893 kr.). Selvom du i en fire måneders-periode har flere løntimer end 148, er det ikke muligt at tælle dem med i en efterfølgende fire måneders-periode.

Obligatorisk pensionsordning

Fra første januar 2020 skal alle ledige og efterlønnere have en pensionsordning. Indbetalingen sker automatisk via staten, og dine udbetalinger bliver ikke mindre.

Her kan du læse mere om Obligatorisk Pensionsordning og se bidragsprocenten

har du spørgsmål?

Mange spørgsmål kan melde sig, når du i en periode modtager dagpenge. Har du spørgsmål, så sidder vi klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på telefon 3283 3283.

Spørg om dagpenge

Vælg dit emne i formularen og skriv dit spørgsmål. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Udfyld ydelseskort

For at modtage dagpenge skal du hver måned udfylde dit ydelseskort.

Spørg om møder, joblog og aktiviteter

Brug denne formular for at stille spørgsmål til møder, kurser eller workshops med A-kassen.

Opdateret: 05.08.2022