Dagpengesatser

Her på siden kan du se, hvor meget du får i dagpenge, hvordan og hvornår dine dagpenge bliver udbetalt, samt hvordan dine dagpenge bliver beregnet.

Beløbet, du får udbetalt i dagpenge afhænger af, hvad der har været din hidtidige indtægt eller om du er nyuddannet. Der er dog også fastsat en maksimal dagpengesats for, hvor meget du kan få udbetalt.

Nye dagpengeregler fra 1. maj 2023

Fra den 1. maj er der mulighed for at få en 23.449 kr. pr måned

Starter du i en ny dagpengeperiode fra den 1. maj 2023, kan du få beregnet en højere dagpengesats.

Dette kaldes for beskæftigelsestillægget. Dagpengesatsen udgør op til 23.449 kr. pr måned og gives til medlemmer i de første 481 dagpengetimer (svarende til 3 måneder). Den almindelige højeste sats er 19.728 kr. Er du ledig i mere end 3 måneder, vil du gå over til at få denne sats.

Din dagpengesats kan dog aldrig udgøre mere end max 90 % af din seneste løn. Har du ikke haft en månedsløn på 28.320 kr., kan du ikke opnå det fulde tillæg.

For at få beregnet et beskæftigelsestillæg kræver det endvidere:

  • Mindst 4 års uafbrudt medlemskab af en a-kasse.
  • At du har arbejdet fuld tid mindst 2 ud af de seneste 3 år inden ledigheden.
Fold ud

Hvad er din dagpengesats?

Vi beregner din dagpengesats på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig og anmoder om dagpenge. Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder, umiddelbart forud for ledighedens indtræden. Både A- og B indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, bliver medregnet. Du kan se dagpengesatserne nedenfor. Du kan også medregne indkomst fra selvstændig virksomhed.

Dagpengesatser 2023

Hvornår bliver dagpengene udbetalt?

Dine dagpenge bliver udbetalt månedsvis og følger kalendermånederne. Du vil som udgangspunkt få udbetalt det, der svarer til 160,33 timer, hvis du har ret til dagpenge hele måneden uden fradrag.

I tabellen nedenfor kan du se en udbetalingskalender, der viser, hvornår du kan udfylde dit ydelseskort, og hvornår dagpengene udbetales.

Udbetalingskalender 2022/2023

Dagpengesatser for nyuddannede

Er du nyuddannet afhænger din dagpengesats af, om du er forsørger for et, flere eller ingen børn. 

Hvis du har forsørgelsespligt over for et eller flere børn, vil du få dagpenge med en sats på 16.177 kroner per måned (82 procent af den maksimale dagpengesats). Hvis du ikke har forsørgelsespligt, vil du få dagpenge med en sats på 14.106 kroner per måned (71,5 procent af den maksimale dagpengesats). Tallene gælder for 2023.

Du har forsørgelsespligt, hvis du har et barn under 18 år, som opholder sig i Danmark.

Andre dagpengesatser og ATP-bidrag

Værd at vide om dagpengeudbetaling

Sådan beregnes din dagpengesats

Dagpengenes størrelse afhænger af din indtægt, mens du havde arbejde. Vi beregner størrelsen af den månedlige udbetaling ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Al den A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af, indgår i beregning af satsen. Indkomst fra selvstændig virksomhed indgår også i beregningsgrundlaget.

Hvis du er fuldtidsforsikret, og din gennemsnitlige indtægt fra de 12 måneder overstiger brutto 23.826 kroner om måneden, vil du i 2023 få den højeste sats på 19.728 kroner om måneden før skat.

Arbejd og undgå at miste op til 911 kr. i dagpenge hver fjerde måned

Vær opmærksom på, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har arbejdet og haft løntimer nok til at undgå den såkaldte "karens". Hvis du inden for en fire måneders-periode har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 911 kr.). Selvom du i en fire måneders-periode har flere løntimer end 148, er det ikke muligt at tælle dem med i en efterfølgende fire måneders-periode.

Obligatorisk pensionsordning

Fra første januar 2020 skal alle ledige og efterlønnere have en pensionsordning. Indbetalingen sker automatisk via staten, og dine udbetalinger bliver ikke mindre.

Her kan du læse mere om Obligatorisk Pensionsordning og se bidragsprocenten

Har du spørgsmål?

Mange spørgsmål kan melde sig, når du i en periode modtager dagpenge. Har du spørgsmål, så sidder vi klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på telefon 3283 3283.