Det første lederjob

Er du ny leder? Eller planlægger du at gå ledervejen? Vi guider dig med gode råd til, hvordan du forbereder dig på lederjobbet og klarer dig godt igennem de første svære måneder.

Et lederjob er ikke alene en forfremmelse, det er et karriereskift, der stiller nye krav til dig og dine kompetencer. På denne side kan du blive klog på, hvordan du forbereder dig på jobbet. Og på hvordan du prioriterer dine opgaver bedst muligt den første tid. Men også på, hvad du helst skal undgå. Endelig kan du læse om, hvilke personlige erfaringer andre nye ledere har gjort sig i jobbet.

Få gode råd her på siden, eller gå direkte til Ledernes pdf-guide til den nye leder.

Guide til den nye leder

Kom godt fra start i dit første lederjob. Hent den omfattende guide med gode råd til de første måneder som ny leder. Download den her.

7 gode råd: Sådan forbereder du dig på dit første lederjob

Der venter en periode med flere spørgsmål end svar, når du træder ind af døren til din første dag som leder. Men er du godt forberedt, øger du dine chancer betydeligt for at komme godt igennem de første svære måneder.

Det handler ikke kun om at sætte sig ind i de mål og opgaver, du er hyret til at løfte. Men også om at gøre op med dig selv, hvilke værdier og personlige egenskab du vil lægge vægt på i dit lederskab.

Læs vores syv gode råd. Og bliv klædt godt på til rollen som leder.

1. Afsæt tid til at forberede dig

Mange nye ledere starter i lederjobbet uden den store forberedelse. Måske fordi det ikke er gået op for dem, at et lederjob ikke alene er en forfremmelse, men også et karriereskift. Måske fordi de har haft travlt med at få afsluttet deres gamle job på en ordentlig måde.

Om du får succes i jobbet som leder, hænger dog tæt sammen med, hvor velforberedt du er. Afsæt derfor god tid til at sætte dig ind i dine nye opgaver – og ikke mindst til at reflektere over din rolle som leder.

Inddrag gerne dit netværk i forberedelsen. Måske kender du én med ledererfaring, som du har tillid til og kan spørge til råds. Uanset hvad er det en god øvelse at snakke med andre om jobbet – dels for at få sat ord på de tanker, du gør dig om jobbet, og men også for at få nogle andre øjne på den udfordring, du står overfor.


2. Hvilke personlige egenskaber gør netop dig til en god leder?

Du kan uden tvivl lære meget ved at se på, hvordan andre ledere griber ledergerningen an. Men forsøg aldrig at blive præcis som den, du ser op til. Du risikerer nemlig ikke bare at blive en dårlig kopi af den pågældende leder. Men også en dårlig udgave af dig selv. Find i stedet ud af, hvilke af dine personlige egenskaber du med fordel kan gøre brug af i dit eget lederskab.

Tænk over situationer, hvor du har fået andre til at gå den samme vej som dig. Eller til at udføre en opgave for dig. Hvordan formåede du at få de andre med på idéen? Og opgaven helt i mål? Måske har du et højt energiniveau, der inspirerer andre til at tage fat? Måske er du mere den rolige type, som udstråler balance og nærvær? Eller måske er du god til at bruge humor til at lette stemningen, når arbejdspresset er stort?

Svaret kan give dig en idé om, hvilke evner og personlige egenskaber du med fordel kan holde fast i som leder – også selvom det er nogle andre egenskaber end dem, der gør din egen chef til en god leder.


3. Hvordan påvirker lederjobbet dine relationer i virksomheden?

Et lederjob giver mere frihed og et større beslutningsmandat. Men det betyder også, at du ikke længere er en del af medarbejderflokken. Måske kunne du tidligere finde på at ytre dig kritisk om virksomheden, når du sad sammen med dine kolleger i kantinen. Men den går ikke, når du påtager dig rollen som leder. Heller ikke selvom du kommer udefra. Det vil nemlig være illoyalt over for virksomheden og dine egne chefer. Og vil kunne underminere din egen ledelsesmæssige legitimitet.

Væn dig derfor til tanken om, at du som leder bliver oplevet som virksomhedens stemme, uanset om du sidder for bordenden til et møde eller snakker med dine kolleger over en øl til fredagsbaren. Tag det ikke personligt, hvis du ikke bliver inkluderet i personlige snakke med dine medarbejdere – det hører med til jobbet som leder.

Faktisk er det vigtigt at holde en professionel distance til dine medarbejdere, især hvis du har venner iblandt dem. Den professionelle distance er med til at sikre, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved grundlaget for dine beslutninger og prioritering – og dermed din autoritet.


4. Afstem dine forventninger til arbejdstid med din familie

Dit jobskifte vil med al sandsynlighed komme til at påvirke dit privatliv i et eller andet omfang. Du kommer måske til at arbejde mere og på andre tidspunkter, end du har gjort tidligere. Og der vil formentlig være en forventning om, at du kan smide alt, hvad du har i hænderne, hvis der skulle opstå en presserende situation – også selvom du er på vej i byen med din familie lørdag formiddag.

Tal derfor med din familie om de ændringer, der er på vej. Og lav en forventningsafstemning med dem. Er I enige om, hvor meget dit job må fylde, undgår du at gå rundt med konstant dårlig samvittighed.

Og glem endelig ikke, at du er mere end dit arbejde. At du også har et liv uden for jobbet. Derfor skal du oparbejde en balance mellem dit arbejds- og privatliv, så du kan lægge en god indsats på jobbet uden at bruge dig selv helt op.


5. Tag afsæt i dine kerneværdier

Dit lederskab bør tage afsæt i de værdier, du anser som vigtige – det gælder både de personlige værdier, men også de værdier, der omhandler arbejdslivet. Er du tro mod dine værdier, vil det gøre dit lederskab mere autentisk og troværdigt. Det vil blive nemmere for dig at bevare roen i pressede situationer. Og du vil lettere kunne forklare og retfærdiggøre de beslutninger, du træffer. Dit værdisæt er med andre ord en form for GPS i dit lederskab, som du kan bruge til at sikre dig, at du er på rette vej – eller det modsatte.

Måske har du tidligere i dit arbejdsliv lavet en værdiafklaring. Men i takt med, at du forandrer dig, kan dine værdier også ændre sig. Derfor er det en god idé løbende at reflektere over dine værdier.

Du kan skabe klarhed over dit værdigrundlag på flere måder. Én er at bruge Ledernes guide til værdiafklaring, hvor du gennem en række refleksionsspørgsmål kan indkredse dine kerneværdier. Det handler blandt andet om, hvad der motiverer dig i din hverdag. Og om hvordan du gerne vil have, at dine medarbejdere opfatter dig.

Ledernes gode råd til værdiafklaring


6. Overvej, hvordan du kan tilegne dig nye kompetencer

Som ny leder får du brug for at udvikle nye kompetencer. Nogle kompetencer kan du opnå ved "learning by doing". Andre kræver et mere teoretisk grundlag. Læg sammen med din virksomhed en plan for, hvordan du får de kompetencer, lederjobbet kræver. Husk, at ingen forventer, at du kan alt fra dag ét. Så vær ærlig og meld ud, hvad du har brug for at blive skarpere på.

Tænk ikke kun over, hvad du har brug for lige nu og her. Overvej også, hvordan du kan blive klædt fagligt på til at gå den ledervej, du drømmer om på længere sigt.

Kurser for nye ledere i Lederne Kompetencecenter


 7. Skab overblik over mål og opgaver

Sæt dig grundigt ind i, hvilke opgaver og mål du vil blive vurderet på. Det giver dig et godt billede af, hvordan du skal prioritere din tid.

Hvis der findes en stillingsbeskrivelse, vil den i hovedtræk fortælle, hvad opgaverne og succeskriterierne for stillingen er. Har du været til jobsamtale, har du måske også haft lejlighed til at spørge ind til opgaverne og målene.

Sidder du stadig tilbage med spørgsmål og uklarheder, kan det være en god idé at notere dem ned som forberedelse til den forventningsafstemning med din nærmeste leder eller chef, som du senere skal igennem.

Først når du har overblik over de ting, du bliver bedømt på i jobbet – og en idé om omfanget af opgaverne – kan du lægge en plan for, hvordan du vil gå til værks, hvordan du vil prioritere din tid og hvilke mål, du skal nå.

Find inspiration på Lederstof.dk

10 gode råd til, hvad du skal fokusere på de første måneder i jobbet

Det skal du huske de første måneder i jobbet

Det er en stor udfordring at sætte sig i lederstolen for første gang. Her får du 10 gode råd til, hvad du skal fokusere på de første måneder i jobbet.

Dorothea Gam

Dorothea blev chef for sine kolleger

Overgangen fra medarbejder til leder kan være ekstra svær, hvis du skal være leder for dine tidligere kolleger, men det er ikke umuligt. Hør Dorothea Gams erfaringer, og få ekspertens gode råd til det svære skifte fra kollega til leder. 

8 fejl, du ikke må begå som ny leder

Faldgruberne er mange, når du starter i dit første lederjob. Undgå disse 8 klassiske begynderfejl - og øg din chance for at komme godt fra start.

Ledersparring

Få hjælp af en professionel rådgiver over telefonen eller Skype, når du møder udfordringer i lederjobbet. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation, så du kan få hjælp med netop det, der gør en forskel for dig.

Ring til vores ledelsesrådgivere på 3283 3617 i hverdage fra 8.30-15.30 (8.30-15.00 fredag) eller bestil et opkald. 

Mere til dig som ny leder

Hero mobil mit lederskab

Mit Lederskab: Mangler du personlig lederudvikling?

Mit Lederskab er personlig lederudvikling, der kan følge dig hele livet. Hvert år tilbydes du et individuelt forløb med en personprofil, personlig udviklingsplan samt 30% rabat på et valgfrit kursus. Du får også adgang til sparring og viden om ledelse.

Kvinde kigger ud

Kom godt fra start i dit nye job som leder

Her får du ledelsesrådgiverens bedste råd til, hvad du skal være opmærksom på i de første måneder i din nye stilling.

Styrk dit lederskab og din karriere

Kurser og uddannelse til dig som ny leder

Få en unik mulighed for at blive godt klædt på til din nye rolle som leder. Du får 10% i rabat, når du er medlem af Lederne på udvalgte kurser og uddannelser.