Fire faktorer der knytter medarbejdere til arbejdspladsen

Hvordan skaber du de bedste betingelser for, at dine gode medarbejdere føler tilknytning til arbejdspladsen og har lyst til at bidrage til virksomheden? Få svarene her.

Hvis du som leder skaber de bedste betingelser for, at dine gode medarbejdere har det godt på arbejdspladsen og kan se meningen i opgaverne, er der mindre risiko for, at de begynder at se sig om efter et nyt job. De holder motivationen og du sikrer, at de værdifulde medarbejdere fortsat har lyst til at bidrage til virksomhedens udvikling.

Det handler om mere og andet end tallet på lønsedlen. Overordnet er det langt vigtigere for medarbejderne, at de føler sig knyttet til arbejdspladsen. At de hører til og er en del af noget. Hvordan kan du som leder bidrage til det, får du fire bud på her.

Kolleger der griner sammen

1. Et meningsfuldt arbejde
Det er motiver og styrker medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen, hvis de kan se idéen med det, de laver, og oplever, at de er en del af en større sammenhæng. Det er derfor vigtigt, at du som leder kan svare medarbejderne på “The Big Why". Det kan fx være, hvordan virksomheden tager samfundsansvar og bidrager til den grønne omstilling.

2. Et klart formål
Medarbejderne skal kunne relatere til det større formål og omsætte det i deres arbejde i hverdagen. Som leder hjælper du medarbejderne ved at vise og fortælle dem, hvordan de gør en forskel og bidrager til virksomhedens mission og vision. Det gør du ved at lytte, sparre, give feedback og anerkende dem for deres indsats.

3. Ejerskab
At tage og føle ejerskab giver medarbejderne en følelse af stolthed, ansvar og tilhørsforhold. Som leder er det din opgave at skabe betingelserne for, at dine medarbejdere kan tage ejerskab. Det vil sige, at du giver dem medindflydelse og mulighed for at påvirke det, de arbejder med.

4. Social og faglig tryghed
Et rummelig socialt og fagligt arbejdsmiljø giver medarbejderne tryghed i, at her må og kan I være forskellige. Det er med til at bekræfte dem i, at de har en fremtid i virksomheden. Du skal som leder gå forrest i at skabe et sundt, tillidsfuldt og værdigt arbejdsmiljø. Et miljø, hvor der er muligheder for udvikling og hvor forskellige personligheder, fagligheder og tilgange til opgaver spiller sammen. At der er et godt kollegaskab.

Vil du vide mere?

Kernekvadranten

Kernekvadranten – et gratis værktøj til selvindsigt

Prøv kernekvadranten og bliv klogere på de egenskaber, der er en del af din og dine medarbejderes kerne.

Motivationsguiden

Motivationsguide

Få gode råd til, hvordan du motiverer dig selv og dine medarbejdere i dit team.
Mand til møde

Stress og trivsel hos dig og dine medarbejdere

Få gode råd, guides og værtkøjer til, hvordan du kan håndtere trivsel og stress hos dig og dine medarbejdere.