Sådan fastholder du dine medarbejdere

Der er rift om de gode medarbejdere, men det handler om mere end tallet på lønsedlen, når det kommer til fastholdelse af medarbejdere.

Oplever du også at flere af dine medarbejdere søger nye veje? Der er rift om arbejdskraften, og det benytter mange til at prøve sig selv af i et nyt job. Men for dig som leder, der mister en god medarbejder, kan det være svært at finde en kvalificeret erstatning.

Så hvad kan du gøre, for at fastholde dine medarbejdere? Det får du fire gode råd til.
Kolleger der griner sammen


Mere fleksibilitet
Muligheden for et fleksibelt arbejdsliv har stor betydning for mange medarbejdere, fx dem der pendler til arbejde. De kan måske spare en time eller to på transport et par gange om ugen. Det er tid, der i stedet kan bruges på familie eller fritidsinteresser.

Sådan leder du dine medarbejdere, når de både arbejder på kontoret og hjemmefra


Tilbyd en højere løn
Hvor fleksibilitet for nogle medarbejdere er alfa omega, kan det at blive anerkendt lønmæssigt betyde alverden for andre.

At give sine medarbejdere en lønforhøjelse kan være en stor udskrivning. Men det kan rekruttering af nye medarbejdere også hurtigt blive. Det er ikke kun selve rekrutteringsprocessen, der koster. Men også det tab af know-how og måske endda kunder, som en udskiftning af medarbejdere kan resultere i.


Et meningsfuldt arbejde
For mange er det vigtigste i et job, at det er meningsfuldt. Kan vi ikke se ideen med det, vi laver, mister vi motivationen og lysten til at yde vores bedste. Det kan resultere i, at ens medarbejdere ender med at søge nye veje.

Mening handler både om det store perspektiv, hvor du som leder skal kunne svare på ’The Big Why’. Mange medarbejdere vil vide, hvordan virksomheden tager samfundsansvar og bidrager til den grønne omstilling. Samtidig skal medarbejderne opleve, at de er med til at gøre en forskel for virksomheden. Det kræver, at du viser interesse for dem, giver dem feedback og anerkender dem for deres indsats.


Alle skal mærke, at de gør en forskel
At finde mening i sit arbejde handler ikke kun om mening i en bredere samfundsmæssig forstand. Medarbejderne skal også hver især opleve, at de gør en forskel for virksomheden. Derfor skal du som leder vise interesse for dine ansatte og de opgaver, de udfører – og ikke mindst huske at anerkende dem for deres indsats. At lytte, sparre og give medarbejdere feedback er og bliver en central ledelsesopgave, hvis medarbejderne skal finde glæde og mening med deres arbejde.

Sæt fokus på dine medarbejderes trivsel med kernekvadraten 

Men det handler også om at give dem mulighed for selv at tage styring og have indflydelse på opgaverne. Hvis medarbejderne kan mærke, at du har tillid til dem – ikke bare ved at give dem frihed, men også ved at spørge dem til råds – vil de opleve en glæde og stolthed over at bidrage.