Pjecer

Hos Lederne står vi klar til at rådgive og hjælpe dig, når du modtager dagpenge. Her har vi samlet en række pjecer. 


Når du modtager dagpenge
I vores guide nedenfor kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, mens du er ledig. For eksempel:

  • Hvad skal du gøre for at få udbetalt dagpenge?
  • Hvilke møder skal du komme til og hvornår?
  • Kan du starte som selvstændig, mens du får dagpenge?
  • Hvad gør du i forbindelse med ferie, barsel eller hvis du bliver syg?
  • I det følgende kan du også læse meget mere om, hvilke rettigheder du har i din dagpengeperiode.

Dagpengeguiden

Læs om dine forpligtelser, rettigheder og muligheder, mens du modtager dagpenge. Bemærk at du skal have læst guiden, inden dit første møde med A-kassen. 

Se hvordan vi kan hjælpe dig
Hos Lederne er det vores mål at hjælpe dig videre i din karriere. Står du overfor at skulle på dagpenge, eller modtager du allerede dagpenge, er vi klar til at hjælpe og rådgive dig i lige netop din situation.

Nedenfor finder du en række forskellige pjecer om dine muligheder, rettigheder og forpligtelser, mens du modtager dagpenge. Læs f.eks. om reglerne for at få dagpenge, om udlandsophold,  selvstændig virksomhed, afvikling af gæld og meget andet.

Er du i tvivl om dine muligheder, kan du altid kontakte os for rådgivning og sparring omkring dine rettigheder og om dagpengeregler generelt.

Pjecer relateret til dagpenge

Afvikling af gæld

Resumé
I denne pjece vil vi orientere dig om vilkårene for tilbagebetaling af gæld til A-kassen og de muligheder, du har for at indgå en afdragsordning med os, hvis du ikke kan betale det fulde beløb tilbage på én gang.

Vi vil også orientere om konsekvenserne, hvis du ikke vil medvirke til afvikling af gælden.

Hent som pdf

Fakta
Lederne A-kasse, 17. udgave
Udgivelsesdato: Januar 2024     
Sidetal: 8

Frivilligt ulønnet arbejde - når du får dagpenge eller efterløn

Resumé
I denne pjece vil vi orientere dig om vilkårene for frivilligt ulønnet arbejde, når du er på dagpenge eller efterløn.

Hent som pdf

Fakta
Lederne A-kasse, 5. udgave
Udgivelsesdato: Januar 2024     
Sidetal: 10

Job i udlandet

Resumé
Hvis du skal på arbejde uden for Danmark, er det vigtigt, at du har den fornødne viden om, hvad du selv skal gøre for at sikre dine rettigheder, så du undgår økonomiske tab.

Denne pjece fortæller dig, hvilken betydning arbejde uden for Danmark har for din ret til social sikring, dagpenge, efterløn, tillægsforsikring, ansættelsesretlig rådgivning og muligheden for at tage danske dagpenge med på jobsøgning i udlandet.

Hent som pdf

Fakta
Lederne A-kasse, 14. udgave
Udgivelsesdato: 16. november 2021
Sidetal: 66

Om ret til dagpenge, når du driver selvstændig virksomhed

Resumé
Pjecen handler i hovedpunkter om dine muligheder for at modtage dagpenge samtidig med, at du har selvstændig virksomhed og om betingelserne for at få dagpenge og efterløn, herunder størrelsen af ydelsen, samt den dokumentation vi skal have, hvis du skal have ydelser fra A-kassen.

Endvidere handler pjecen om, hvornår en selvstændig virksomhed er hoved- eller bibeskæftigelse, samt muligheden for at have fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning samtidig med dagpenge/efterløn.

Hent som pdf

Fakta
Lederne A-kasse, 18. udgave
Udgivelsesdato: Januar 2024
Sidetal: 15

Ophør med selvstændig virksomhed

Resumé
Reglerne for ophør med selvstændig virksomhed er komplekse. I denne pjece har vi samlet de vigtigste informationer om ophør med selvstændig virksomhed Du kan bruge pjecen i forbindelse med ansøgning om dagpenge, feriedagpenge eller efterløn.

Hent som pdf

Fakta
Lederne A-kasse, 11. udgave
Udgivelsesdato: Januar 2024
Sidetal: 10

Supplerende dagpenge

Resumé
Der er ikke altid lige nemt at få fuldtidsarbejde. Supplerende dagpenge giver mulighed for at arbejde deltid og få suppleret op med dagpenge for de resterende timer. Denne pjece giver et overblik over reglerne.

Hent som pdf

Fakta
Lederne A-kasse, 14. udgave
Udgivelsesdato: Januar 2024
Sidetal: 15

Samkøring - når du modtager dagpenge eller efterløn mv.

Resumé
Formålet med denne pjece er at vejlede om samkøring og hvordan du skal forholde dig, hvis du modtager et brev om samkøring. Du får i pjecen oplysning om, hvordan du efterangiver arbejdstimer, du ikke har fået oplyst om i første omgang. Du får også oplysning om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ikke er enig i arbejdsgiverens indberetning til indkomstregisteret.

Hent som pdf

Fakta
Lederne A-kasse, 8. udgave
Udgivelsesdato: Januar 2024
Sidetal: 9

Sådan udfylder du din joblog på Jobnet

Resumé 
Denne pjece guider dig til, hvordan du udfylder din joblog korrekt. Du finder svar på hvilke overordnede krav, der stilles til dig, hvad du skal udfylde, og hvordan du gør det i praksis.

Hent pjecen som pdf

Fakta
Lederne A-kasse, 2. udgave
Udgivelsesdato: Juni 2020
Antal sider: 10

Tilbagebetaling

Resumé
I pjecen kan du læse om, hvad det betyder for dig, og hvad du skal gøre, hvis vi er blevet opmærksomme på, at du i en periode måske ikke har fået den rigtige udbetaling.

Hent som pdf

Fakta
Lederne A-kasse, 13. udgave
Udgivelsesdato: Januar 2024
Sidetal: 8

Har du spørgsmål om dagpenge?

Du kan kontakte os på telefon 3283 3283 på hverdage mellem 8-17 (fredag 8-16). Du kan også skrive til os.