Dine pligter og rettigheder som dagpengemodtager

Der er både rettigheder og pligter forbundet med at få dagpenge – eksempelvis skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Her på siden kan du få overblik over, hvad du må og skal for at bevare din ret til dagpenge. Hos Lederne står vi klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om reglerne, når du modtager dagpenge, og du er altid velkommen til at kontakte os.

Foruden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er der en række andre krav, du skal overholde for at bevare din dagpengeret.

Du skal først og fremmest være aktiv jobsøgende og møde op til samtaler med os Lederne A-kasse og i dit jobcenter. Du er desuden forpligtet til at have dit CV på Jobnet.dk. Modtager du andre indtægter, mens du er på dagpenge, kan dette også have indflydelse på, hvor meget du får udbetalt.

Hvis du skal holde ferie i din dagpengeperiode, kan du enten få udbetalt feriepenge, hvis du har penge til gode fra din tidligere arbejdsgiver, eller du kan modtage feriedagpenge, hvis du har optjent det. 

Trin-for-trin guide

Få det fulde overblik over, hvad du skal huske hos henholdsvis Jobnet og Lederne A-kasse, så du kommer godt og trygt fra start i din ledighedsperiode.

Læs mere om, hvad du må og skal for at bevare din ret til dagpenge

Udfyld ydelseskort til dagpenge hver måned

Når du skal modtage dagpenge, skal du hver måned udfylde et ydelseskort til dagpenge. På ydelseskortet skal du oplyse, om du har haft arbejdstimer, indtægter, sygdom, ferie, selvstændig bibeskæftigelse m.m. i perioden. Ydelseskortet skal udfyldes senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden.

Udfyld ydelseskort

Dit CV på Jobnet

Du skal være tilmeldt jobcenteret og oprette et CV på Jobnet, når du har meldt dig ledig. Lederne skal godkende CV’et inden for to uger ved den CV- og vejledningssamtale, vi indkalder dig til.

Se mere på jobnet.dk

Kom til dine samtaler

Når du er på dagpenge, skal du til samtaler med både dit jobcenter og os her i a-kassen. Til samtalerne skal vi blandt andet afklare, hvad det er for en situation, du står i, og guide dig videre på vejen mod dit næste job.

Log ind og se dine planlagte samtaler

Samtaler hos Lederne A-kasse de første tre måneder
Når du har meldt dig ledig hos jobcentret, får du et brev fra os i Mit Lederne, hvor vi indkalder dig til en personlig velkomstsamtale. Samtalen skal foregå fysisk, og finder sted inden for to uger efter du har meldt dig ledig hos jobcentret. Til samtalen aftaler vi en plan for din jobsøgning - med udgangspunkt i din situation. Sammen vil vi desuden udarbejde ’Min plan’ og ”Krav til jobsøgning”.

Inden for dine første tre måneder med dagpenge, skal du ud over velkomstsamtalen til to sparringssamtaler med os. Du kan selv vælge, om du vil møde op fysisk eller om samtalerne skal foregå digitalt eller telefonisk.

Samtaler i dit lokale jobcenter – efter de første tre måneder
Når du har været på dagpenge i tre måneder, skal du til samtaler med dit jobcenter i den kommune, hvor du bor. Du får en besked fra jobnet.dk, når det er tid til at booke dine samtaler. Du skal til tre samtaler i løbet af de næste tre måneder, hvor du er på dagpenge. Du kan vælge, at en rådgiver fra Lederne A-kasse kan deltage i den første jobsamtale i jobcenteret.

Du kan selv vælge om du vil møde op personligt, eller om samtalerne skal foregå digitalt eller telefonisk. Jobcenteret kan også vælge at lade en privat udbyder, en såkaldt ’anden aktør’, varetage samtaleforløbet med dig.

Du skal kun til samtale hos os i Lederne A-kasse i denne periode, hvis din jobsøgning ikke lever op til den aftale, vi sammen har indgået - eller hvis vi af andre grunde skulle komme i tvivl om din rådighed.

Hvis du er ledig efter 16 måneder, deltager vi i en fællessamtale sammen med dig hos jobcenteret.

Kom til dine samtaler
Du skal huske at møde op til dine samtaler og være tilgængelig digitalt eller på telefonen, hvis du har en aftale med os. Du kan nemlig miste dine dagpenge, hvis du udebliver fra dine samtaler uden at melde afbud.

Du skal også være opmærksom på, at det er dit ansvar at sørge for, at du har en stabil internetforbindelse og kan logge på den digitale platform til din digitale samtale. Hvis din samtale foregår over telefonen, er det også dit ansvar at sørge for, at vi kan komme igennem til dig. Husk at tjekke, om din telefon er sat op til at begrænse adgang for ukendte numre.

Hvis du ikke deltager i din samtale eller ikke dukker op til din samtale, så mister du dine dagpenge fra den dag, du har din samtale - til du igen har haft kontakt med den, der har indkaldt dig til samtalen. Husk at reglerne også gælder, hvis du ikke er tilgængelig til en digital samtale eller en samtale på telefonen.

Sådan melder du afbud til din samtale

Du skal huske at melde afbud til din samtale, hvis du er forhindret i at deltage. Du kan melde afbud ved at ringe til os på 3283 3283 eller logge på Mit Lederne og skrive en besked.

Husk at melde afbud i god tid og senest inden din samtale starter.

Log på Mit Lederne

Der findes nogle regler for, hvornår du kan melde afbud:

 • Hvis du selv er syg.
 • Hvis du skal til jobsamtale.
 • Hvis du skal på arbejde på dit deltidsjob (det gælder dog ikke hvis du arbejder i din egen virksomhed).
 • Hvis du skal i aktivering efter tilbud i ’Min Plan’.
 • Hvis du skal på ferie og har meldt din ferie i god tid inden mødedagen.
Du skal selv booke tid til dine samtaler

Du modtager en invitation til velkomstsamtalen, din første samtale hos os. Herefter skal du selv booke tid til alle dine samtaler både hos os i Lederne A-kasse, på jobcentret eller hos anden aktør. Du får automatisk besked fra jobcentret eller os i a-kassen, når det er tid til at booke en samtale.

Log på Mit Lederne og book din samtale

Du skal huske at booke samtalen inden for den frist, der er angivet. Hvis du ikke kan finde en ledig tid inden for fristen, skal du kontakte dem, der har sendt dig beskeden.

Hvis du ikke har booket en samtale inden for den frist, der er angivet, bliver du frameldt som ledig på jobnet.dk uden varsel. Du kan først modtage dagpenge, når du igen er meldt ledig. Du skal selv sørge for at blive meldt ledig igen.

Sådan gør du, hvis du er blevet afmeldt som ledig på jobnet.dk:

 • Log ind på jobnet.dk og meld dig ledig.
 • Hvis din samtale var hos jobcenteret, skal du selv booke en ny samtale. Vær opmærksom på, at samtalen skal afholdes inden for to uger fra den dag, du har meldt dig ledig igen.
 • Hvis din samtale var hos os i a-kassen, så modtager du automatisk en ny frist til at booke en ny samtale i Mit Lederne, når du igen er meldt ledig på jobnet.dk. Booker du ikke inden for den nye frist, bliver du igen afmeldt.


Fritagelse fra selv at booke samtaler

Du kan i særlige tilfælde blive fritaget fra selv at booke samtaler. Det kan f.eks. være, hvis du ikke har it-kompetencerne til at booke eller på grund af sproglige barrierer.

Du skal kontakte os i a-kassen, dit jobcenter eller anden aktør, hvis du gerne vil fritages fra selv at booke dine samtaler.

Stå til rådighed – en vigtig betingelse

Du skal stå til rådighed for det danske arbejdsmarked for at have ret til dagpenge. Det er en vigtig betingelse for, at du kan få udbetalt dine dagpenge - og det betyder blandt andet, at du aktivt skal søge jobs og være klar til at tage imod et job fra dag til dag.

Her er de vigtigste betingelser:

 • Du skal bo og opholde dig i Danmark, imens du er på dagpenge.
 • Du skal være tilmeldt som ledig på jobnet.dk.
 • Du skal være aktivt jobsøgende fra den første dag, du bliver ledig.
 • Du skal overholde de aftaler, du indgår om jobsøgning med os og jobcenteret.
 • Du skal komme til møder med os og jobcenteret.
 • Du skal kunne starte i job med dags varsel – også jobs som jobcenteret henviser dig til.
 • Du skal kunne starte arbejde på 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret.
 • Du skal kunne starte arbejde på mindst 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.


Helbredsmæssige begrænsninger
Så længe du kan varetage et fuldtidsjob (eller et 30 timers job, hvis du er deltidsforsikret), kan du godt stå til rådighed, selvom du har nogle helbredsmæssige begrænsninger. Helbredsmæssige begrænsninger kan f.eks. være, at du ikke kan foretage tunge løft eller har svære allergier.

Du skal huske at oplyse os om dine helbredsmæssige begrænsninger, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvilke jobs du kan varetage - og i hvilket omfang du kan stå til rådighed.

Vi sørger for, at dine helbredsmæssige begrænsninger bliver registreret på jobnet.dk. Hvis vi kommer vi i tvivl, om du kan klare et fuldtidsjob, kan det være at vi beder dig om en lægeerklæring.

Aktiveringsmuligheder

Hvis du har været ledig i længere tid, har du både ret og pligt til at tage imod et aktiveringstilbud. Aktivering kan enten være uddannelse, virksomhedspraktik eller arbejde med løntilskud. Du er forpligtet til at tage imod aktiveringstilbud, som jobcenteret kommer med.

Du har altid pligt til at deltage i aktivering, hvis jobcenteret vurderer, at det vil forbedre dine muligheder for at få et job. Du vil senest blive aktiveret, når du har været ledig i seks måneder.

Du har også mulighed for selv at tage initiativ til et aktiveringstilbud. Det kan du gøre allerede fra din første ledighedsdag. Kontakt jobcenteret for at høre om dine muligheder og for eventuelle aktiveringsforslag. Det er dog ikke sikkert, at jobcenteret vil sende dig i aktivering.

Plan for aktivering
Sammen med jobcenteret fastlægger du dit aktiveringsforløb i form af en jobplan. Du har pligt til at overholde jobplanen for at bevare din ret til dagpenge. Mens du deltager i aktiveringstilbud, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som jobcenteret formidler til dig.

Der findes fire former for aktivering:

 • Kurser og efteruddannelse 
 • Job med løntilskud 
 • Virksomhedspraktik
 • Nyttejob


Kurser og efteruddannelse
Der er i princippet ingen grænse for, hvilken type kursus eller uddannelse du kan tage. Det kan for eksempel være et AMU-kursus eller et lederkursus, men det kunne også være en HD eller anden masteruddannelse. Det er dog jobcenteret, der i sidste ende beslutter, om du kan få uddannelsen som en aktivering. Du får dagpenge, mens du deltager på uddannelsen. 

Job med løntilskud
Du kan også tage et arbejde med løntilskud. Det er en lønstøtteordning, hvor virksomheden, du bliver ansat i, får et tilskud til din løn. Du har mulighed for at få job med løntilskud enten i det offentlige, i en privat virksomhed eller i udlandet. Du forbruger af din 2 års ret til dagpenge mens du er i løntilskudsjobbet. De timer du arbejder løntilskudsjobbet kan heller ikke bruges til hverken forlængelse af din gældende dagpengeret eller til optjening af en ny ret til dagpenge.

Før du kan starte i et job med løntilskud, skal du:

 • have været ledig i sammenlagt seks måneder. Er du over 50 år eller er du enlig forsørger, kan du starte allerede første ledige dag.
 • udfærdige en jobplan sammen med jobcenteret 
 • have en ansættelseskontrakt og en stillingsbeskrivelse fra din kommende arbejdsplads 


Privat virksomhed

Hvis du bliver ansat med løntilskud i en privat virksomhed, skal dine løn- og ansættelsesvilkår følge overenskomsten på området. Eller du skal have samme løn, som man får i en tilsvarende stilling i virksomheden. Din arbejdsgiver får et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 procent af lønnen i tilskudsperioden. Du har ret til op til seks måneders beskæftigelse, når du er ansat med løntilskud i en privat virksomhed. Hvis du bliver ansat på nedsat tid i et løntilskudsjob i en privat virksomhed, kan du få supplerende dagpenge, hvis du opfylder betingelserne for at kunne få udbetalt supplerende dagpenge.

Det offentlige
Hvis du bliver ansat med løntilskud i det offentlige, får du en løn, der svarer til din dagpengesats. Din arbejdsgiver får refunderet hele lønnen. Du har ret til op til fire måneders ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver.

Udlandet
Du kan også komme i arbejde med løntilskud i udlandet. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt: 

 1. Din arbejdsgiver skal have hovedsæde i Danmark
 2. Du har indvilliget frivilligt i at arbejde med løntilskud i udlandet
 3. Du har danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår
 4. Du skal være sikret hjemrejse 


Virksomhedspraktik

Du kan komme i virksomhedspraktik hos en offentlig eller en privat virksomhed i op til fire uger. Sammen med jobcenteret skal du skrive praktikken ind i din jobplan. Du får dagpenge under deltagelse i virksomhedspraktikken.

Læs mere om kompetenceudvikling og dagpenge

Fradrag i dine dagpenge

Det kan være svært at finde rundt i reglerne for hvilke indtægter, der har betydning for udbetaling af dagpenge. Vi har samlet nogle af de mest almindelige eksempler her nedenfor, men kontakt os altid i god tid, hvis du har en indtægt ved siden af dagpengene – så kan vi guide dig igennem reglerne og vurdere, om der skal ske fradrag.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om dagpenge

Løn: Alle indtægter, der er løn eller træder i stedet for løn skal fradrages i dagpengene (der er dog særlige regler for fratrædelsesgodtgørelser).

Læs mere om fratrædelsesgodtgørelse

Pension: Hvis din pension er opsparet som en del af et ansættelsesforhold og bliver udbetalt løbende, medfører det fradrag i dagpengene. Har du en kapitalpension, medfører denne ikke fradrag.

Ophavsrettigheder: Honorarer medfører generelt fradrag i dine dagpenge. Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og royalties medfører derimod ikke fradrag.

Renter, gevinster og gaver: Renter, aktieudbytte, arv, gaver og gevinster medfører ikke fradrag.

Frivilligt arbejde: Som udgangspunkt medfører frivilligt arbejde fradrag i dagpengene – undtagen hvis det er arbejde i humanitære, kirkelige, kulturelle og sociale organisationer, der ikke udbydes som almindeligt arbejde. Kan det frivillige arbejde, du udfører, udbydes som lønarbejde, må du højst udføre arbejdet i 44 timer om måneden. Du må ikke beskæftige dig med den primære drift eller vedligeholdelse i virksomheden – med mindre arbejdet altid har været udført af frivillige. Vi anbefaler, at du altid kontakter Lederne A-kasse, før du påtager dig frivilligt arbejde – så kan vi sammen gennemgå reglerne i forhold til din konkrete situation, og i sidste ende skal vi altid godkende det. Timer med frivilligt ulønnet arbejde skal du skrive på dit ydelseskort. Der findes en særlig blanket, du skal udfylde, hvis du udfører frivilligt arbejde:

Frivilligt, ulønnet arbejde mens du er på dagpenge

Borgerligt ombud og hverv: Hovedreglen er, at indtægter for borgerlige ombud og offentlige og private hverv medfører fradrag i dagpengene, men det gælder ikke indtægter for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg, og er du valgt til en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, medfører det heller ikke fradrag (undtagen hvis du er borgmester, rådmand eller udvalgsformand).

Konkurrence- og kundeklausuler: Beløb for overholdelse af disse, medfører ikke fradrag.

Byggeprojekter: Hvis du nybygger eller ombygger dit hus eller sommerhus, kan du som hovedregel ikke få dagpenge. Reglen er lavet for at undgå, at statsmidler skal være med til at finansiere en værdiforøgelse på privat ejendom. Der gælder forskellige regler, alt efter hvor stort et projekt det er, og om du er selvbygger eller medbygger. Ved mindre byggeprojekter herunder mindre ombygninger og fornyelser, eksempelvis opførelse af et haveskur eller en carport, kan du godt få dagpenge. De timer, du bruger på byggeriet, skal du oplyse på dit dagpengekort, og timerne vil medføre fradrag i dagpengene. Almindelig vedligeholdelse og reparation af din bolig medfører ikke fradrag. Kontakt os for vejledning i den konkrete sag, så kan vi hjælpe dig.

Solceller: Hvis du overvejer at investere i et solcelleanlæg, skal du være opmærksom på, at investeringen i nogle tilfælde kan have betydning for dine dagpenge afhængig af anlæggets funktion.

Hvis solcelleanlægget er til eget forbrug, har det ikke betydning for dine dagpenge. Anlægget anses for at være til dit eget forbrug, hvis det opfylder disse betingelser:

 • Anlægget er monteret på dit eget hus/ejendom, og den strøm, som anlægget producerer, er til dit eget forbrug, og anlægget er normeret herefter,
 • Anlægget er ikke anlagt med henblik på systematisk salg af strøm til elselskaberne. Eventuel overskydende strøm må dog gerne aftages af elselskabet,
 • Dine opgaver med anlægget består alene i, at du aflæser elmåleren med henblik på afregning til elselskabet, samt at du rekvirerer teknikere til vedligeholdelse,
 • Solcelleanlægget er ikke ejet i en selskabsform eller inddraget i anden selvstændig virksomhed.

 

Eget solcelleanlæg (eller lignende vedvarende energikilder) anses som fritidsbeskæftigelse, hvis dit arbejde herved er helt ubetydeligt. Arbejdet kan for eksempel være klipning af græs og buske og bed ved anlægget. At aktiviteten defineres som fritidsbeskæftigelse betyder, at uger med timer ved fritidsbeskæftigelsen ikke skal medregnes ved forbrug af uger med ret til supplerende dagpenge. Timerne skal dog oplyses på ydelseskortet og medfører fradrag i dagpengene.

Hvis du derimod anlægger solceller med henblik på at sælge strøm til elselskaberne - og arbejdet herved ikke kan anses som ubetydeligt -  vil anlægget blive betragtet som selvstændig virksomhed, og det har betydning for dine dagpenge. Dit solcelleanlæg anses for at være selvstændig virksomhed, hvis:

 • Du systematisk sælger strøm fra anlægget til elselskaberne, og
 • Du selv udfører installation og/eller vedligeholdelse af anlægget.

 

Er der tale om selvstændig virksomhed, vil aktiviteten indgå som forbrug af ugerne med ret til supplerende dagpenge. De faktiske arbejdstimer skal oplyses på ydelseskortet og medføre fradrag i dagpengene.

Læs mere om dagpenge og selvstændig virksomhed

Sådan bliver indkomst omregnet til timer

Du optjener ret til dagpenge, når du har arbejdet et vist antal timer.
 
Tilsvarende bliver du trukket i dine dagpenge, hvis du arbejder ved siden af, at du får dagpenge.
 
Begge dele bliver opgjort i et antal timer, som du så kan bruge til enten at (gen)optjene retten til dagpenge eller til at få modregnet i dine dagpenge. Men det er ikke alt arbejde og al indkomst, der kan opgøres i timer. Hvis du for eksempel får et honorar for en bestemt opgave, er det ikke afhængigt af timerne. I relation til dagpenge omregner man sådan et honorar til et antal timer.
 
2 forskellige satser
Der er to omregningssatser – én, man bruger til beregningen, når du optjener ret til dagpenge (i 2024 er denne sats 136,81 kr.), og én, man bruger til at beregne fradrag i dine dagpenge (i 2024 er denne sats 277,76 kr.).
 
Eksempel:
Lise er på dagpenge og får et honorar på 7.800 kr. før skat for en opgave. Beløbet divideres med 277,76 kr., så hun bliver modregnet for 28,08 timer i sine dagpenge.
 
Honoraret skal også omregnes til timer, som Lise kan bruge til at optjene/genoptjene ret til dagpenge – de timer bliver sat ind på Lises beskæftigelseskonto/genoptjeningskonto.
 
Timer på beskæftigelseskontoen kan bruges til forlængelse af dagpengeretten i op til et år, og timer på genoptjeningskontoen kan bruges til at opnå en ny to-årig dagpengeret.

Da honoraret i denne situation skal bruges til at opnå ret til dagpenge, skal det divideres med 136,81 kr., hvilket giver 57,01 timer, som bliver sat ind på beskæftigelseskontoen.
 
Læs mere om dagpengeperioden

Søg jobs

Når du får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Som en del af det, skal du aktivt søge jobs, og din jobsøgning skal være seriøs, realistisk og aktiv.

Det betyder, at du skal søge jobs fra første dag, du er meldt ledig på jobcentret.

Du skal løbende dokumentere din jobsøgning i jobloggen på jobnet.dk og du skal fortrinsvis søge opslåede stillinger. Hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen, skal du aktivt søge jobs på fuld tid (37 timer). Er du deltidsforsikret i a-kassen, skal du aktivt søge jobs på minimum 30 timer om ugen.

Du kan også søge jobs på andre måder, hvis det er almindeligt indenfor dit fagområde, f.eks. via uopfordrede ansøgninger, netværksmøder eller kontakt med personer med ansættelseskompetence.

Søg bredt geografisk
Når du søger jobs, skal du søge inden for et bredt geografisk område, som du kan komme til på op til tre timers daglig transport med det offentlige. Hvis du har været ledig i mere end tre måneder, kan det være, at du skal acceptere en transporttid på mere end tre timer, når du søger job.

Til din velkomstsamtale fastlægger vi sammen med dig, hvilket område du skal søge indenfor.

Søg bredt
Du skal søge et bredt udbud af stillinger. Det betyder, at du skal søge alle de jobs, du kan varetage efter kort tids oplæring, både inden for og uden for dit fagområde. Det gælder også ufaglærte job.

Din jobsøgning skal også være realistisk. Det betyder, at du ikke skal søge jobs, du ikke har kvalifikationer til.

Til din velkomstsamtale fastlægger vi, hvilke faglige områder du skal søge indenfor.

Skriv gode ansøgninger
Dine ansøgninger skal være tilpasset det enkelte job, hver gang du søger. Du må ikke sende proforma-ansøgninger, hvor du blot kopierer den samme ansøgning og udskifter modtagerens navn og adresse.

Det er et krav, at du søger opslåede stillinger, men det er en også en god idé også at søge uopfordret og via dit netværk.

Opdater din joblog

Du skal udfylde din joblog på jobnet.dk mindst en gang om ugen. Her skal du beskrive dine såkaldte jobsøgningsaktiviteter og uploade mindst en skriftlig ansøgning hver måned. På den måde viser du, at du er aktivt jobsøgende. Det gælder også, selvom du arbejder på deltid.

Vi sender dig en påmindelse, hvis vi kan se, at du ikke har søgt nok jobs. Husk, at du også skal være jobsøgende i weekender og på helligdage.

Jobsøgningsaktiviteter
Der findes mange måder at søge jobs på, men det er ikke alle, der gælder som jobsøgning i din joblog.

De primære jobsøgningsaktiviteter er:

 • Aflevering af opfordrede ansøgninger (skriftlige ansøgninger på opslåede stillinger).
 • Aflevering af uopfordrede ansøgninger.


En jobsøgningsaktivitet kan også være:

 • Kaffemøder
 • Netværksaktiviteter
 • Personlige henvendelser
 • Telefoniske henvendelser
 • Når du deltager i jobmesser


Du skal være opmærksom på, at det kun gælder som jobsøgning, hvis du har afleveret noget på skrift. Det kan f.eks. være dit CV, en ansøgning eller at du har fulgt op på mødet med en mail. Vær opmærksom på, at den du afleverer materialet til, skal være en person, der har ansættelsesbeføjelse.

Udfyld din joblog og ’Min Plan’
Når du modtager dagpenge, skal du lave en jobsøgningsstrategi sammen med os. Du starter selv med at lave et udkast til jobsøgningsstrategien inden din velkomstsamtale. Det kan du læse mere om i din indkaldelse, som du får i Mit Lederne.

Til din velkomstsamtale gennemgår vi dit udkast og gør din jobsøgningsstrategi færdig. Jobsøgningsstrategien er grundlaget for den såkaldte ’Min plan’, som du selv er med til at udarbejde, og som følger dig igennem din ledighedsperiode.

’Min plan’ ligger på jobnet.dk, hvor du kan logge ind og se den. Her kan du blandt andet læse, hvilke krav der er til din jobsøgning. Vær opmærksom på, at du har pligt til at overholde ”Min plan” for at bevare din ret til dagpenge.

I ’Min plan’ kan du se:

 • Hvilket omfang vi forventer din jobsøgning har.
 • Hvilke forskellige stillingsbetegnelser du skal gå efter, når du søger jobs.
 • Hvilken geografisk bredde du skal søge indenfor.
 • Hvilke jobdatabaser du skal bruge i sin jobsøgning, for eksempel Jobindex, Jobnet, LinkedIn, StepStone.
 • Hvilke jobsøgningsmetoder du skal bruge. For eksempel opfordrede og uopfordrede ansøgninger, jobsøgning via netværk, personlig henvendelse, telefonisk kontakt, vikarbureauer, headhuntere og lignende.
Ferie

Når du skal holde ferie i din dagpengeperiode, kan du enten få udbetalt feriepenge, hvis du har penge til gode fra din tidligere arbejdsgiver, eller du kan modtage feriedagpenge, hvis du har optjent det.  En sidste mulighed er at holde ferie uden løn/dagpenge.

Hvis du skal have udbetalt feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, skal du taste dit feriekort via feriekonto - evt. via linket nedenfor.   

Ansøg om feriedagpenge (samtidighedsferie)
Har du spørgsmål om feriedagpenge? Skriv til os
Tast dit feriekort fra Feriekonto på Borger.dk
Indsend feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, så vi kan underskrive det

Under alle omstændigheder skal du huske at fortælle jobcentret, når du holder ferie – senest 14 dage før, ferien starter. I A-kassen skal vi have besked om din ferie senest på den første feriedag, hvis du skal have udbetalt feriedagpenge, og så skal du huske at skrive ferien ind, når du udfylder dit ydelseskort.

Meld ferie til jobcentret på jobnet.dk
Udfyld dagpengekort
Læs mere om feriedagpenge

Sygdom

Hvis du bliver syg, mens du er ledig, kan du ikke længere stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal ikke søge job, og du skal ikke deltage i møder hos os eller på Jobcenteret. Her gennemgår vi de forskellige regler.

Hvis du får dagpenge
Hvis du bliver syg, mens du modtager dagpenge, så er det første, du skal gøre, at registrere din sygemelding på "Min side" på jobnet.dk. Når du har meldt dig syg, bliver du automatisk afmeldt som jobsøgende, og vi får samtidig besked om din sygemelding. Du får en elektronisk kvittering som dokumentation for din sygemelding. De første 14 dage, hvor du er syg fortsætter vi med at udbetale dagpenge til dig. Du skal ikke oplyse om denne sygeperiode på dit ydelseskort. Hvis du ikke har sygemeldt dig på jobnet.dk på den første sygedag, kan du først få dagpenge fra den dag, du har sygemeldt dig.

Meld dig syg hos jobcentret på jobnet.dk

Hvis du er i gang med en uddannelse
Hvis du er i gang med en uddannelse og samtidig modtager dagpenge, skal du hurtigst muligt kontakte undervisningsstedet, og du skal også huske at sygemelde dig på "Min side" på jobnet.dk.

Hvis du får supplerende dagpenge
Hvis du arbejder på deltid og modtager dagpenge, skal du sygemelde dig både til din arbejdsgiver og på jobnet.dk. Det kan også være, at din arbejdsgiver skal betale sygedagpenge. Vi anmelder din sygemelding til din kommune. Derefter sender kommunen et brev med en blanket til dig, som du skal udfylde og sende tilbage til kommunen. Hvis du mod forventning ikke modtager brevet med blanketten, skal du selv kontakte din kommune og søge om sygedagpenge inden tre uger fra din første sygedag – ellers kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Beløbet, du får i sygedagpenge, vil være det samme, som det du har fået i dagpenge. Eneste forskel er, at man ikke kan få sygedagpenge på helligdage. Og de første seks ugers sygdom går fra din generelle ret til dagpenge.

Sygemeldt i mere end 14 dage
Hvis du er syg i mere end 14 dage, anmelder vi din sygemelding til din kommune. Derefter sender kommunen et brev med en blanket til dig, som du skal udfylde og sende tilbage til kommunen. Hvis du mod forventning ikke modtager brevet med blanketten, skal du selv kontakte din kommune og søge om sygedagpenge inden tre uger fra din første sygedag – ellers kan det få betydning for din ret til sygedagpenge. Beløbet, du får i sygedagpenge, vil være det samme, som det du har fået i dagpenge. Eneste forskel er, at man ikke kan få sygedagpenge på helligdage. Og de første seks ugers sygdom går fra din generelle ret til dagpenge.

Når du bliver rask igen
Når du bliver rask, skal du raskmelde dig på "Min side" på jobnet.dk, så du kan modtage dagpenge igen. Vi får automatisk besked, og du får en elektronisk kvittering på din raskmelding. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du har modtaget din kvittering for raskmeldingen, og dermed er registreret som dagpengemodtager. Det gælder også, hvis du har været syg i mindre end 14 dage, og vi har udbetalt dagpenge til dig under din sygdom.

Meld dig rask hos jobcentret på jobnet.dk

Syg i mere end tre måneder
Hvis du har været sygemeldt i mere end tre måneder, og melder dig rask, har vi brug for en skriftlig beskrivelse af din sygdomsperiode. Vi vil kontakte dig og vejlede dig i, hvordan du udfylder og indsender beskrivelsen. Herefter vurderer vi din rådighed for arbejdsmarkedet.

Er din erhvervsevne varigt nedsat i sådan en grad, så du ikke vil kunne varetage et fuldtidsarbejde (37 timer om ugen), så anbefaler vi, at du tager kontakt til os. Hvis du er i denne situation er det nemlig ikke sikkert, at det kan betale sig for dig, at være medlem af Lederne A-kasse længere.

Hvis du er i job med løntilskud
Hvis du er ansat i et job med løntilskud, skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver og registrere din sygemelding på "Min side" på jobnet.dk. Hvorvidt du kan få løn eller sygedagpenge under sygdom, afhænger af din kontrakt. Når du bliver rask igen, skal du melde dig rask både til din arbejdsgiver og på "Min side" på Jobnet.dk.

Hvis du er i arbejde og fratræder, mens du er syg
Hvis du bliver syg, mens du er i arbejde, og du fortsat er syg, når du fratræder, skal du hverken melde dig ledig eller syg på jobnet.dk. I stedet skal du henvende dig hos din kommune og søge om sygedagpenge senest en uge efter første fraværsdag.

Ledernes Tillægsforsikring kan også dække sygdom
Hvis du er syg og modtager sygedagpenge i mindst 30 dage i træk, har du mulighed for at søge om dækning ved uarbejdsdygtighed fra Tillægsforsikringen. Dagpengene, som udbetales af Lederne A-kasse til ledige under de første 14 dages sygdom tæller med i de 30 dage.

Læs mere om tillægsforsikringens dækning ved sygdom

Hvis du har barn syg
Hvis dit barn bliver syg, mens du får dagpenge, skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal kunne påtage dig et arbejde med dags varsel og deltage i de møder, som jobcenteret og Lederne A-kasse indkalder til. Du kan stå til rådighed ved at sikre dig mulighed for, at en anden kan passe dit barn.

Barsel

Du har naturligvis ret til orlov i forbindelse med fødsel eller adoption – også når du er på dagpenge. Der er dog lidt andre regler, og du kan for eksempel ikke forlænge din orlov med 14 uger – kun med otte.

For far
Som far har du ret til to ugers fædreorlov med barselsdagpenge umiddelbart efter fødslen, husk blot at afmelde dig på Jobnet og at fortælle om din orlov både på orlovens første dag, og når du indsender dit dagpengekort.

For mor
Som mor kan du gå på barsel fire uger inden din termin, men allerede seks uger inden, du går på barsel, kan du blive fritaget for at komme til møder – det kan du høre mere om hos jobcenteret. Du er dog stadig forpligtet til at søge job, indtil du går på barsel. Når du går på orlov, skal du huske at afmelde dig på Jobnet og give os besked. Så giver vi Udbetaling Danmark besked, og de står for den videre dialog og udbetaling af barselsdagpenge til dig.

Læs mere om reglerne på borger.dk

Selvstændig bibeskæftigelse

Du har forskellige muligheder for at drive selvstændig virksomhed, mens du modtager dagpenge. For at du kan få udbetalt dagpenge er det dog en betingelse, at du fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed kan starte på et fuldtidsarbejde med dags varsel.

Har du allerede en virksomhed?
Hvis du allerede har en virksomhed, når du melder dig ledig, har du mulighed for at videreføre virksomheden som såkaldt bibeskæftigelse og samtidig modtage supplerende dagpenge.

Det er dog en betingelse, at du udover at have haft virksomheden også har arbejdet som lønmodtager i 480 timer inden for en periode på seks måneder, inden du blev ledig. De 480 timer skal være fordelt over minimum fem af de seks måneder. Det vil sige, at du skal have arbejdet som lønmodtager ca. 80 timer i gennemsnit per måned.

Du søger om tilladelse til at videreføre din virksomhed som bibeskæftigelse i forbindelse med, at du søger om dagpenge, når du udfylder ledighedserklæringen.

Se her, hvordan du melder dig ledig

Vil du gerne starte virksomhed?
Hvis du gerne vil starte op som selvstændig, mens du modtager dagpenge, har du også mulighed for det. Her bliver der ikke stillet krav om, at du skal have arbejdet som lønmodtager 480 timer først. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan starte en ny virksomhed op i de første seks måneder af din ledighedsperiode, hvis du har ophørt med en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, da du blev ledig og søgte om dagpenge.

Du skal søge om tilladelse hos os, hvis du ønsker at starte en selvstændig virksomhed, mens du er på dagpenge. Det er vigtigt, at du i god tid søger om tilladelse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med, at du modtager dagpenge – ellers kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

Søg om tilladelse til at starte selvstændig virksomhed, mens du modtager dagpenge

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger
Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger med mulighed for forlængelse i op til 12 uger. Hvis du ønsker at arbejde på fuld tid i din virksomhed eller i et lønmodtagerjob i en periode, har du mulighed for at sætte dine supplerende dagpenge på pause.

Du må arbejde på alle tider af døgnet i din virksomhed, men du skal til enhver tid stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De timer, du bruger på din selvstændige bibeskæftigelse, medfører fradrag i dagpengene time for time. Indtægten er normalt uden betydning for fradraget. Det er kun dine egne arbejdstimer, der medfører fradrag. Du skal derfor løbende oplyse om alle dine arbejdstimer på dit ydelseskort til dagpenge – også de timer, der er brugt på transport eller administration.

Læs mere om supplerende dagpenge her

Udfyld ydelseskort

Formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse
Udover at have selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse, som du kan læse om ovenfor, så har du også mulighed for at drive din virksomhed som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse. Hver form giver dig forskellige rettigheder og forpligtelser i forhold til dine dagpenge.
Din virksomhed kan kategoriseres som formueforvaltning, når du ingen eller meget lidt personligt arbejde med aktiviteten. Det kan være, at du modtager lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom eller du forvalter egen formue. De timer, som bruger på formueforvaltning, bliver ikke fratrukket i dine dagpenge. De kan heller ikke bruges til at genoptjene en ny dagpengeret.

Kontakt os
Vi anbefaler altid, at du kontakter os for vejledning, inden du søger om tilladelse til at starte virksomheden, så vi kan vejlede dig bedst muligt.

Kontakt os også, hvis du begynder at bruge flere eller færre timer på din virksomhed, end du oprindeligt har oplyst til os, mens du får udbetalt dagpenge. Det kan nemlig være, at du dermed har ændret bibeskæftigelsen til en fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning, hvilket giver dig nogle andre rettigheder og pligter i forhold dine dagpenge som nævnt ovenfor.

Kontakt os

Når du kommer i job

Når du kommer i job efter en periode med dagpenge, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Læs om, når du kommer i job

Har du spørgsmål om dagpenge?

Mange spørgsmål kan melde sig, når du i en periode modtager dagpenge. Har du spørgsmål, så sidder vi klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på telefon 3283 3283. Du kan også skrive til os, og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Mit Lederne

Når du modtager dagpenge, er det vigtigt, at du husker at logge på og tjekke din post på Mit Lederne.

Hvis vi får din mailadresse, skriver vi til dig, hver gang der er ny post til dig. På den måde sikrer du, at du hele tiden er opdateret på din post.