Samfundsansvar

Ledernes kerneforretning er at skabe juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig tryghed. Lederne vil i de kommende år udbrede bæredygtig ledelse i det danske samfund og dermed bidrage til bæredygtig vækst, anstændige jobs og et godt arbejdsmiljø for arbejdstagere i det danske samfund. 

Gennem stærke partnerskaber og en ny model for bæredygtig ledelse arbejder Lederne for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er klædt godt på til den bæredygtige omstilling.

Vores model for bæredygtig ledelse sætter rammen for, hvad bæredygtig ledelse er, og hvordan det udøves. Det er også det, vi kalder for disciplinen bæredygtig ledelse.

Modellen skal hjælpe danske ledere med at forvandle gode intentioner til konkrete handlinger, udvikle lederes kompetencer og inspirere. Modellen tager udgangspunkt i lederens fundament – og det ledere påvirker med deres ledelse. Konkretiseret i seks domæner, der alle på sigt blandt andet kommer til at rumme digitale værktøjer, der konkret skal hjælpe ledere med bæredygtig ledelse i hverdagen.

Læs mere om Ledernes arbejde med bæredygtig ledelse

Ledernes model for bæredygtig ledelse sætter rammen for, hvad bæredygtig ledelse er, og hvordan du udøver det.

Samarbejder om bæredygtig ledelse

Lederalliancen

Ca. 43.000 unge mellem 15 og 24 år er hverken under uddannelse eller i arbejde. Det er både en udfordring for dem, for vores samfund og for vores virksomheder.

Ledere på danske virksomheder kan gøre en uvurderlig forskel for unge, der har svært ved at få fodfæste i et job eller en uddannelse. De kan give dem en hånd i ryggen og vise en vej ind på jobmarkedet.

Derfor har vi skabt Lederalliancen, som bygger bro mellem virksomheder og deres ledere og kommunens ungeindsatser. Vi stiller en konsulent fra Videnshuset Cabi til rådighed, så processen bliver så smidig som mulig. Konsulenterne fra Cabi har solid erfaring i at hjælpe med at skabe gode match mellem virksomheder og unge, der står uden for arbejdsmarkedet.

Lederalliancen er skabt i partnerskab med Dansk Industri, Cabi – og med støtte fra Tuborgfondet. 

Læs mere om Lederalliancen

Master in Sustainable Leadership

Lederne og DTU er gået sammen om at udbyde en akkrediteret masteruddannelse Master in Sustainable Leadership.

Forståelsen af bæredygtighed er blevet en kompetence, der er i høj kurs, og meget peger på, at der kommer til at mangle titusindvis af både højtuddannede og faglærte med de rette kompetencer til at løfte den bæredygtige omstilling.

På uddannelsen bliver der arbejdet med, hvad det kræver at lede implementeringen af teknologiske innovationer og hjælpe en organisation med at omstille sig til bæredygtighed – uanset om fokus er klima, miljø, sundhed eller andre elementer i FN’s mål for en bæredygtig udvikling. Undervisningen foregår på engelsk, og der er i det hele taget et globalt perspektiv på bæredygtighedsagendaen.

Læs mere om Master in Sustainable Leadership

Arbejde for bæredygtig ledelse i EU

Det europæiske samarbejde er vigtigere end nogensinde i forhold til at kunne håndtere og finde svar på de alvorlige kriser, vi står overfor – både som samfund og som virksomheder.

Lederne samarbejder med andre europæiske lederorganisationer om at udbrede bæredygtig ledelse i Europa. Det sker gennem den europæiske ledelsesorganisation CEC European Managers. Direktør i Lederne Torkild Justesen siden 2021 har været valgt som generalsekretær.

Bæredygtig ledelse i Lederne

Få viden og værktøjer til din bæredygtige ledelse

Hver eneste dag tager Danmarks ledere beslutninger, som sætter retningen for vores samfund og liv. Sammen med stærke partnere tilbyder vi dig digitale værktøjer, inspiration, rådgivning og uddannelse – så du som leder står stærkere i hverdagen og tager ansvar for verden omkring dig.
Kampen mod seksuel chikane kræver ledere, der går forrest

Digitalt kursus om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane

Kampen mod seksuel chikane kræver ledere, der går forrest. Derfor har vi udviklet et digitalt læringsforløb til ledere og gjort det tilgængeligt for alle, så alle ledere har en chance for at forebygge seksuel chikane og tackle det, hvis det opstår.

Ledelse i krisetid | Lederne

Krig og global økonomisk ustabilitet stiller krav til ledere

Hos Lederne er det en af vores vigtigste opgaver at støtte jer, der står over for nye ledelsesudfordringer i en forandret verden. Vi samler løbende inspiration og viden om ledelse, som kan være en en konkret hjælp til dig, der dagligt skal håndtere de udfordringer, som bl.a. krigen i Ukraine og den økonomiske ustabilitet fører med sig.

Vil du læse mere om Ledernes arbejde?

I beretningen for 2022 kan du læse meget mere om, hvordan vi arbejder med at sætte et positivt aftryk på samfundet blandt andet gennem vores politiske arbejde og gennem vores lokalafdelinger.