Samfundsansvar

Gennem Ledernes kerneydelser arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er godt klædt på til ledelsesopgaven og bæredygtig ledelse. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med at sætte et positivt aftryk på samfundet.

Gennem stærke partnerskaber og en ny model for bæredygtig ledelse arbejder Lederne for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er klædt godt på til den bæredygtige omstilling.

Vores model for bæredygtig ledelse sætter rammen for, hvad bæredygtig ledelse er, og hvordan det udøves. Det er også det, vi kalder for disciplinen bæredygtig ledelse.

Modellen skal hjælpe danske ledere med at forvandle gode intentioner til konkrete handlinger, udvikle lederes kompetencer og inspirere. Modellen tager udgangspunkt i lederens fundament – og det ledere påvirker med deres ledelse. Konkretiseret i seks domæner, der alle på sigt blandt andet kommer til at rumme digitale værktøjer, der konkret skal hjælpe ledere med bæredygtig ledelse i hverdagen.

Læs mere om Ledernes arbejde med bæredygtig ledelse

Ledernes model for bæredygtig ledelse sætter rammen for, hvad bæredygtig ledelse er, og hvordan du udøver det.
Ledelse i krisetid | Lederne

Hjælp til ukrainske flygtninge

Tusindvis af ukrainere er flygtet fra krigen i Ukraine til Danmark. For at hjælpe dem med at få en så normal og tryg hverdag som overhovedet muligt, har Lederne lavet en digital platform med blandt andet hjælp til at finde job i Danmark.

Ledere skal gå forrest i kampen mod sexchikane

Digitalt kursus om forebyggelse og håndtering af sexchikane

Kampen mod sexchikane kræver ledere, der går forrest. Derfor har vi udviklet et digitalt læringsforløb til ledere og gjort det tilgængeligt for alle, så alle ledere har en chance for at forebygge sexchikane og tackle det, hvis det opstår.

Støt arbejdet mod mere kønsdiversitet

Viden og værktøjer til at få flere kvinder i ledelse

Det står skidt til med ligestillingen i Danmark. Derfor har vi sammen med Dansk Industri udviklet et læringsunivers med konkrete værktøjer og inspiration til, hvordan ledere og virksomheder kan komme godt i gang med at arbejde med kønsdiversitet.

Samarbejder om bæredygtig ledelse

Samarbejde om børn og unge

Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening har i 2021 indledt et samarbejde om børn og unges fysiske og men-tale sundhed i udskolingen. Vi vil gøre en indsats for at højne sundheden og trivslen blandt børn og unge, så ingen står tilbage på perronen, når tiden kommer til uddannelse og arbejde. Målet er at sikre, at fremtidige generationer kommer sunde ud på arbejdsmarkedet. Vi vil derfor undersøge sammenhængen mellem børn og unges fysiske sundhed og mentale trivsel i udskolingstiden med deres senere tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Undersøgelsen skal munde ud i en række konkrete politiske forslag til kommuner og politikerne på Christiansborg.

Bæredygtig ledelse i Europa

Lederne samarbejder med andre europæiske lederorganisationer om at udbrede bæredygtig ledelse i Europa. Det sker gennem den europæiske ledelsesorganisation CEC European Managers. I 2021 har Lederne været involveret i at udvikle en uddannelse i bæredygtig ledelse, som blev gennemført i tre europæiske lande: Tyskland, Slovenien og Danmark – og nu fortsætter samarbejdet om at udbrede og udvikle bæredygtig ledelse i Europa gennem en tværeuropæisk arbejdsgruppe.

Vil du læse mere om Ledernes arbejde?

I beretningen for 2021 kan du læse meget mere om, hvordan vi arbejder med at sætte et positivt aftryk på samfundet blandt andet gennem vores politiske arbejde og gennem vores lokalafdelinger.