Sammen gør vi en verden til forskel

Vi udvikler disciplinen
bæredygtig ledelse

Gennem stærke partnerskaber og en ny model for bæredygtig ledelse arbejder Lederne for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er klædt godt på til den bæredygtige omstilling.
Model for bæredygtig ledelse
Alle unge skal med i job og i uddannelse

Nyt initiativ til at hjælpe unge i job og uddannelse

Bliv en del af Lederalliancen
42.000 unge mellem 15 og 24 år er lige nu hverken under uddannelse eller i arbejde. Derfor har vi skabt Lederalliancen, som er et unikt netværk til dig, der ønsker at gøre en forskel for de unge. Deltag i et netværk tæt på dig og få rådgivning, sparring og inspiration fra lokale aktører, kommunen og andre virksomheder.
Lederne sætter fokus på diversitet i teams

Læringsunivers om kønsdiversitet

Bliv klogere på dine ubevidste bias

Få konkrete værktøjer og masser af inspiration til, hvordan du arbejder med at få større kønsdiversitet på arbejdspladsen og på ledelsesgangene. Du kan for eksempel starte med at blive mere bevidst om de blinde vinkler – de såkaldte bias. 

Kvinde med sideprofil | Lederne

Klimahandling

Bliv klædt på til den grønne omstilling

Sådan leder du mod en grønnere verden.
Klimakrisen kræver handling. Og ikke mindst ledelse. Vi viser dig hvordan du kan lede mere klimaeffektivt.

Skal vi ende der, hvor vi er på vej hen?

Vores verden er under pres, og vi har brug for at ændre retning nu, hvis vi skal gøre os håb om en bæredygtig fremtid. Klima, miljø, sundhed, ligestilling og uddannelse er bare nogle få af de problemstillinger, vi står overfor. Derfor har vi brug for ledere, der kan, tør og vil sætte en bæredygtig retning.

Det handler i bund og grund om at forvalte ledelsesansvar ansvarligt. Ikke kun i forhold til klima og den grønne dagsorden, men også i forhold til hele den omverden og alle de mennesker, som ledelse påvirker.

Hver eneste dag tager Danmarks ledere tusindvis af beslutninger, som sætter retningen for vores samfund og liv. Derfor skal vi huske, at ledelse gør en verden til forskel.

Træ

Hvis vi ikke ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen

En model for bæredygtig ledelse

Vores model for bæredygtig ledelse sætter rammen for, hvad bæredygtig ledelse er, og hvordan du udøver det. Den skal hjælpe dig med at forvandle gode intentioner til konkrete handlinger, udvikle dine kompetencer og inspirere dig som leder. Modellen tager udgangspunkt i dit fundament som leder og det, du påvirker med din ledelse. Konkretiseret i seks domæner, der skal hjælpe dig i hverdagen.

Modellen bruger FN’s verdensmål som en ledestjerne til at skabe en bæredygtig fremtid og hjælper dig med at sikre, at du i din ledelse skaber sund vækst, passer godt på miljøet og tager medansvar for samfundet og menneskerne omkring dig.

Din ramme for bæredygtig ledelse

Med den bæredygtige ledelsesmodel sætter vi fokus på dit fundament som leder og på alle dem og det, som du påvirker med din ledelse. Ved at betragte ledelsesarbejdet ud fra seks centrale domæner: Vision, Værdier, Relationer, Mennesker, Organisation og Samfund, så får du rammerne, der kan hjælpe dig med at udøve bæredygtig ledelse.

Sådan vil vi hjælpe dig med at lede bæredygtigt

Sammen med stærke partnere vil vi gøre vision til handling og tilbyde konkrete digitale værktøjer, inspiration, rådgivning og uddannelse, så du både står stærkt som leder i hverdagen og sikrer, at du tager ansvar for verden omkring dig.

Vi skal have alle med

Positiv og bæredygtig forandring skal skabes af mennesker. Og på arbejdspladsen kræver det trygge medarbejdere, der trives både fysisk og psykisk. Bæredygtig ledelse sætter det hele menneske i centrum, og vi skal gøre, hvad vi kan for at få alle med på rejsen. Vi skal sikre diversitet og lige muligheder og prioritere sundhed og trivsel og livslang læring.

Sådan vil vi hjælpe dig med at lede bæredygtigt

Hos Lederne kan vi hjælpe dig med at udøve bæredygtig ledelse, som sikrer, at menneskene omkring dig trives, vokser og finder deres arbejde meningsfyldt – både på den korte og den lange bane.

Vi skal samme vej

For at skabe positive forandringer skal hele virksomheden trække i samme bæredygtige retning. Og det kræver, at virksomheden er gearet til hastig omstilling og innovation. Det er en ledelsesopgave, der kalder på tværorganisatorisk samarbejde og en virksomhedskultur, der er baseret på transparens, fleksible processer og sammenhængskraft.

Sådan vil vi hjælpe dig med at lede bæredygtigt

Hos Lederne vil vi give dig en lang række organisatoriske værktøjer, der hjælper dig med at skabe en organisation og virksomhedskultur, der motiverer og udvikler dine medarbejdere til at arbejde i en bæredygtig retning.

Samfundsansvar er en del af virksomhedens kerne

Den tid, hvor en virksomhed kunne lukke sig om sig selv og ikke forholde sig til sin omverden, er for længst forbi. I dag er samfundsansvar vævet ind i virksomhedens kerne, og medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere ønsker at forstå, hvordan virksomheden bidrager til at gøre verden bedre.

Konkrete og ansvarlige handlinger bliver nødvendige, når du som leder skal skabe de positive forandringer, der er nødvendige for at opnå en stærk legitimitet i samfundet. Det viser de stigende krav til afrapportering på ESG-nøgletal med al tydelighed.

Sådan vil vi hjælpe dig med at lede bæredygtigt

Hos Lederne vil vi give dig en række konkrete værktøjer, som hjælper dig med at tænke samfundet ind i din ledelse, og dermed skabe et optimalt samspil mellem ledelse, politikker og rapportering.

Sammen gør vi en verden til forskel

Ingen kan skabe en bedre verden alene. Derfor er partnerskaber, vidensdeling og innovation på tværs af fagligheder, virksomheder og brancher helt afgørende for, at vi når i mål med de bæredygtige forandringer.

Sådan vil vi hjælpe dig med at lede bæredygtigt

Hos Lederne vil vi samle de stærkeste aktører – og hjælper dig med at styrke og udvide dine relationer gennem netværk og partnerskaber på kryds og tværs af dansk erhvervsliv. Med mere end 110.000 medlemmer har vi allerede Danmarks største netværk af ledere, så vi sammen kan gøre en verden til forskel.

Dit værdimæssige kompas

Ingen vil påstå, at det er let at skabe bæredygtige forandringer. For ingen leder kan alene komme med et entydigt svar på at løse verdens udfordringer. Det stiller krav til et stærkt værdimæssigt kompas, du kan navigere efter, når du skal vise vejen, træffe bæredygtige beslutninger og finde modet til at træde i karakter. Ikke kun som leder, men også som menneske.

Sådan vil vi hjælpe dig med at lede bæredygtigt

Hos Lederne vil vi hjælpe med, at du kan forfine din evne til at arbejde med egne værdier og dit værdikompas. Vi gør dig skarp på, hvordan du omsætter dine værdier til holdninger, beslutninger og konkrete handlinger, der bidrager til de positive forandringer.

Vision om at ville gøre det bedre

Hvor visionær er din virksomhed, når det kommer til at sætte et bæredygtigt aftryk på verden? Når vi skal skabe de positive forandringer og fremtidssikre vores virksomheder, så bliver det afgørende at have en vision, der udspringer af et klart ønske om at ville gøre det bedre.

Som leder har du en unik mulighed for at skabe eller omsætte virksomhedens vision og få den til at leve i konkrete handlinger, som giver mening. Og ikke kun for forretningen, men også for dine medarbejdere og det omkringliggende samfund. Det er bæredygtig ledelse.

Sådan vil vi hjælpe dig med at lede bæredygtigt

Hos Lederne vil vi hjælpe med at styrke din evne til at skabe, omsætte og udleve din virksomheds vision i en bæredygtig kontekst, uanset hvor du er placeret i virksomheden.

Bæredygtig Ledelse model

Se video der forklarer modellen for bæredygtig ledelse

Partnerskaber for bæredygtig ledelse

Sammen gør vi en verden til forskel. Derfor samler Lederne stærke, markedsledende kræfter – for eksempel virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner – så vi i fælles partnerskaber kan komme med kvalificerede bud på, hvordan vi bedst udøver bæredygtig ledelse i praksis.

Deloitte logo

I Deloitte stræber vi hver dag efter at skabe mærkbar forskel for vores kunder og det samfund, vi er en del af. SMV’erne udgør 99 pct. af de danske virksomheder, og bæredygtighed er en stor udfordring for mange. Derfor investerer vi nu vores brede kompetencer og dybe indsigt i at hjælpe danske SMV’er bedst muligt igennem den afgørende transformation mod bæredygtig forretningsskabelse.

ANDERS DONS, NORDISK CEO OG PARTNER, DELOITTE
PFA logo

PFA’s fornemste opgave er at skabe rammerne om et sundt og godt liv for vores kunder. Både i seniorlivet, men også i det arbejdsliv, der går forud. Livet leves i en verden og i et samfund, der også i fremtiden skal være værd at leve i. Eller med andre ord: Vi tror på en bæredygtig nutid for det gode liv i fremtiden.

Derfor ser vi det også som vores opgave at bidrage til at styrke danske virksomheder i deres arbejde for et bæredygtigt arbejdsliv. Bæredygtighed og ledelse går hånd i hånd – og derfor er PFA partner for bæredygtig ledelse.

CAMILLA HOLM, KONCERNDIREKTØR, PFA
Logo Danske Bank

I Danske Bank vil gerne gøre det bæredygtige valg enkelt. Det gør vi blandt andet ved at rådgive små og mellemstore virksomheder om de muligheder og risici, der opstår som følge af den bæredygtige omstilling, så de er i stand til at indfri deres kommercielle potentiale. Derfor er vi stolte af at indgå i et nyt og stærkt partnerskab med Lederne og Deloitte, hvor vi kan bidrage med vores kompetencer og viden – og derigennem hjælpe endnu flere virksomheder godt på vej med deres bæredygtige rejse.

GLENN SÖDERHOLM, HEAD OF PERSONAL & BUSINESS CUSTOMERS, DANSKE BANK
Dansk Industri logo

Der er alt for få kvinder på ledelsesgangene i dag. Derfor går DI og Lederne sammen i et partnerskab, der skal gøre op med det kønsskæve arbejdsmarked i Danmark, som bremser både virksomhedernes, ledernes og – ikke mindst – samfundets udvikling.

LARS SANDAHL SØRENSEN, CEO, DANSK INDUSTRI