Klima

Hos Lederne ønsker vi at tage et bæredygtigt ansvar for det samfund, vi er en del af. Her kan du læse mere om, hvordan vi blandt andet arbejder på at reducere vores CO2-aftryk

Danske ledere spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det er ledere, der træffer beslutningerne i virksomhederne og gør de grønne ambitioner til virkelighed.

Hos Lederne ønsker vi at tage et bæredygtigt ansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at reducere vores negative aftryk og øge det positive aftryk. Vi er opmærksomme på, at vores aktiviteter har et CO2-aftryk, både i forhold til vores egne direkte udledninger, men særligt i forhold til de produkter og services, vi køber hos vores samarbejdspartnere.

Derfor har vi i Lederne sat det langsigtede og ambitiøse mål, at vi i 2025 har reduceret vores CO2-aftryk med minimum 70 % i forhold til 2018. I 2023 har vi reduceret vores CO2e-aftryk med 61 procent i forhold til 2018. De største reduktioner er sket inden for scope 1 og 2, hvor vi har reduceret CO2e med 80 procent i forhold til 2018.

Ledernes klimaregnskab

Ledernes klimaregnskab følger ’The Greenhouse Gas Protocol’ (GHG-protokollen), der er en internationalt anerkendt standard for beregning af CO2e. GHG-protokollen opdeler CO2e-udledninger i tre scopes fordelt på direkte og indirekte udledninger. Klimaregnskabet redegør for CO2e-udledningen for 2023 med 2018 som sammenligningsår.

Klima kræver ledelse

Danmark kommer ikke i mål med grøn omstilling uden ledere og ledelse, lyder det fra eksperter, ledere og politikere. I denne publikation kan du blandt andet læse Ledernes 10 anbefalinger til at sikre den grønne omstilling blandt ledere og meget mere om vores visioner, politiske holdninger og mærkesager.  

Bæredygtige indkøb og involvering af medarbejdere

Her kan du læse mere om, hvad Lederne gør internt for et bedre klimaregnskab.

 

Bæredygtig indkøbspolitik

Lederne ønsker at påvirke vores egen værdikæde i en positiv retning inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Derudover arbejder vi på at inkludere flere scope 3-emissioner de kommende år, fx IT-udstyr, kontormøbler og kontorartikler.

Derfor har vi i 2023 taget de første skridt mod en bæredygtig indkøbspolitik. I 2023 er der fortaget en markedsanalyse, hvor alle produktindkøb over 100.000 kroner bliver screenet i forhold til bæredygtighedskriterier, og der er indledt en dialog med leverandører om, hvordan de bliver en del af bæredygtighedsrejsen.

Medarbejderinitiativer på klimaområdet

Mange medarbejdere er optaget af bæredygtighed og klima. Det ønsker Lederne at understøtte gennem en række medarbejderinitiativer:

  • Lederne har etableret en intern ambassadørgruppe for klimaet. Gruppen består af 32 medarbejdere bredt repræsenteret fra stort set alle afdelinger. Formålet er, at klimaambassadørerne skal komme med konkrete anbefalinger til CO2-reducerende tiltag hos Lederne.
  • En bæredygtig idébank på medarbejderportalen har i 2023 resulteret i 55 ideer fra medarbejdere.
  • Idébanken bragte en del forslag om grøn transport, og blandt andet derfor har medarbejderne fra i år også fået mulighed for at købe DSB-pendlerkort som en bruttolønsordning eller at betale en cykel/elcykel via lønnen. Udover den sundhedsmæssige gevinst ved bevægelsen vil en reduktion af bilkørsel på sigt kunne bidrage til reduktioner i klimaregnskabet.
  • Lederne deltager i World Clean Up Day og Affaldsindsamlingsugen og giver alle medarbejdere mulighed for at bruge en time af deres arbejdstid på at indsamle skrald i lokalområdet.

Vil du vide mere om Ledernes arbejde?

I vores beretning for 2023 rapporterer vi både på medlemsydelser, arbejdet for at sætte ledelse på dagsorden og organisationens miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.