Klima

Hos Lederne ønsker vi at tage et bæredygtigt ansvar for det samfund, vi er en del af. Her kan du læse mere om, hvordan vi blandt andet arbejder på at reducere vores CO2-aftryk

Danske ledere spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det er ledere, der træffer beslutningerne i virksomhederne og gør de grønne ambitioner til virkelighed.

Hos Lederne ønsker vi at tage et bæredygtigt ansvar for det samfund, vi er en del af. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at reducere vores negative aftryk og øge det positive aftryk. Vi er opmærksomme på, at vores aktiviteter har et CO2-aftryk, både i forhold til vores egne direkte udledninger, men særligt i forhold til de produkter og services, vi køber hos vores samarbejdspartnere.

Derfor har vi i Lederne sat det langsigtede og ambitiøse mål, at vi i 2025 har reduceret vores CO2-aftryk med minimum 70 % i forhold til 2018. I 2021 har vi reduceret CO2-aftrykket med 56 % i forhold til 2018, der hovedsageligt skyldes CO2-besparelser fra kantinen, transport og ved at afdække Ledernes elforbrug med certifikater på vedvarende energi fra Ørsteds europæiske vindmøller.

Ledernes klimaregnskab

Herunder kan du se Ledernes klimaregnskab, som følger The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), der er en internationalt anerkendt standard for beregning af CO2. GHG-protokollen opdeler CO2-udledninger i tre ‘scopes’ fordelt på direkte og indirekte udledninger.

Klima kræver ledelse

Danmark kommer ikke i mål med grøn omstilling uden ledere og ledelse, lyder det fra eksperter, ledere og politikere. I denne publikation kan du blandt andet læse Ledernes 10 anbefalinger til at sikre den grønne omstilling blandt ledere og meget mere om vores visioner, politiske holdninger og mærkesager.  

Transport og ny grøn kantine

Her kan du læse mere om, hvad Lederne har gjort internt for et bedre klimeregnskab.

 

Ny transportpolitik i Lederne

I 2021 fik Lederne en ny transportpolitik med det formål at begrænse CO2e-udledningen mest muligt. Lederne ønsker at være en arbejdsplads, hvor vores transport i forbindelse med arbejdet foregår mest muligt bæredygtigt og med en bevidsthed om den CO2e-udledning, som transport udleder. Transportpolitikken indeholder følgende elementer:

  • Øget mulighed for hjemmearbejde
  • Øget brug af videomøder
  • Øget brug af cykler og kollektiv transport
  • Udskiftning af Ledernes biler til el-biler
  • Øget samkørsel
  • Begrænsning af flytransport
Sølvcertificeret grøn kantine

I 2021 har vi fortsat arbejdet med bæredygtighed i Ledernes kantine – både af hensyn til sundhed, økologi, madspild og CO2-reduktion. Vi har fortsat to ‘grønne dage’ og én dag med henholdsvis fisk, fjerkræ og kød. Dette er et vigtigt element i vores interne fokus på at reducere CO2-aftrykket. Kantinen har desuden sølvmærke i økologi fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og vi er nu oppe på cirka 70 % økologi. Det er vores ambition at fortsætte denne udvikling i de kommende år, så vi kan nå op på 100 % økologi. I 2022 forventer vi at blive en svanemærket kantine.

Vil du vide mere om Ledernes arbejde?

I beretningen for 2021 kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med grønne lederkompetencer, blandt andet gennem vores politiske arbejde.