5 gode råd til dit brancheskift

Skal du skifte branche, men ved ikke helt, hvordan du skal gribe det an? Her får du karriererådgiverens bedste råd til dit brancheskift.

For nogle er et brancheskift spændende og kan fungere som en ny start. For andre kan det virke uoverskueligt og medføre tvivl.

Mange af dine erfaringer og kompetencer er generelle og kan bruges på forskellige måder. Har du været leder, kan du sætte din ledelseserfaring i spil på mange områder. Men det er din opgave at beskrive, hvordan din erfaring er relevant for en kommende arbejdsgiver.

Vi har samlet 5 gode råd til dig, der har lyst til at lave et brancheskift.

Mand og kvinde taler sammen

1. Find ud af, hvad der er vigtigt for dig

Start med at finde ud af, hvad der er vigtigt for dig i et job, og hvad årsagen er til, at du har lyst til at lave et brancheskift eller karriereskift.

Tænk på dit nuværende eller dine tidligere stillinger og arbejdspladser. Hvad kunne du godt lide at arbejde med? Hvad gjorde, at du performede godt? Hvad gjorde, at du var glad for at komme på arbejde?

Beskriv dernæst dét, der skal karakterisere dit kommende job. Hvad er vigtigst? Opgaverne? Virksomheden? Branchen? Chefen? Tænk også gerne over de mere konkrete ting, som arbejdsvilkår, transporttid og økonomi.

Ved at blive klar over, hvad der er vigtigt for dig, kan du også blive mere målrettet i din jobsøgning og i dit kommende brancheskift.

Du kan også læse vores guide Kend dit drømmejob

2. Få et overblik over dine kompetencer

Når du ved, hvad der skal karakterisere dit kommende job og den retning, du har lyst til at bevæge dig i, kan du skabe et overblik over dine kompetencer, der kan komme dig til gode i jobbet.

Det er vigtigt, at du ser dine kompetencer som generelle. Mange af dine nuværende kompetencer kan overføres til andre funktioner og andre sammenhænge. Men det er din opgave at formidle det til en kommende arbejdsgiver.

Tænk derfor over, hvordan dine nuværende kompetencer kan sættes i spil i andre brancher eller i andre funktioner. Meget kan lade sig gøre, men ikke alt. Så husk at være realistisk med, hvad du kan, og hvad du vil.

Eksempel: Jeg har tidligere været teamleder. Jeg har derfor erfaring med HR-processer lige fra rekruttering, on- og offboarding, svære samtaler og udvikling af medarbejdere.

3. Brug dit netværk

Det er ofte lettere at forklare dine kompetencer over en kop kaffe eller til et netværksmøde end i en ansøgning, hvor rekrutteringspersonen ofte ser efter brancheerfaring. Derfor er dit netværk helt essentielt i dit brancheskift.

Opsøg de mennesker, du kender, der arbejder i den branche, du gerne vil bevæge dig i retning af. Måske de kan hjælpe dig i retning af en, du kan invitere dig selv på en snak for at høre mere om den branche eller jobfunktion, du er interesseret i.

Har du brug for karrieresparring?

Vores rådgivere har et solidt kendskab til jobmarkedet og praktisk erfaring med arbejdslivet som leder. Vi ved, hvad der skal til for, at du kan opnå dine karrieremål, og vi hjælper dig indtil, at du har fået afklaring og svar på alle dine spørgsmål.

4. Skab et ordforråd

Når du vil skifte branche eller funktion, er det vigtigt, at du får skabt et sprog inden for den branche, du gerne vil søge i.

Du kan bruge LinkedIn, Jobindex.dk eller andre jobbanker til at researche på de funktioner eller jobtyper, du er interesseret i. Find eksempelvis nogle, der har en stilling, du er interesseret i. Hvilke ord og vendinger bruger de til at beskrive deres funktion og deres kompetencer?

5. Tilpas dit ansøgningsmateriale

Når du har lavet din research på det område eller den stilling, du gerne vil søge, kan du tilpasse din ansøgning og CV. Det er vigtigt, at du fremhæver, hvordan dine kompetencer og erfaringer kan bruges i andre sammenhænge.

Gør det tydeligt i din ansøgning, at du er bevidst om, at du kommer fra en anden branche eller stilling, og skriv på en måde, så din modtager bliver nysgerrig på din profil. Det gør du ved at fortælle, hvordan du har løst lignende problemstillinger i en anden branche, og hvordan du ville bruge den erfaring i den nye branche.

Eksempel: Jeg kommer som teamleder fra en branche, hvor succeskriteriet er, at kunderne oplever, at der bliver taget hensyn til deres specielle behov. Det har vi bl.a. gjort ved, at medarbejderne har et stort handlerum til at tilpasse løsninger til den enkelte kunde. Den måde at tilgå kunderne på i jeres branche, tror jeg også vil have en stor effekt på kundeloyaliteten.

Mere om karriere

Kvinde kigger ud

Kom godt fra start i dit nye lederjob

Her får du ledelsesrådgiverens bedste råd til, hvad du skal være opmærksom på i de første måneder i din nye stilling.

Få styr på din LinkedIn | Lederguiden

Guide til din LinkedIn

På LinkedIn kan du skabe relationer, som kan åbne døre og bane vejen til dit nye job, din nye kunde eller vigtig viden. Men det kræver en stærk profil.
Netværk

Bliv en del af et netværk for ledere

Ledernetværk er den direkte vej til et fortroligt forum, hvor fokus er på dit professionelle virke, din personlige udvikling som leder, og hvor du kan sparre med andre ledere.