Hvad er bæredygtig ledelse?

Årets LEDELSE i DAG-konference sætter fokus på bæredygtig ledelse. Men hvad ligger der i begrebet, og hvor omfattende er det? Og er det overhovedet en ledelsesopgave at beskæftige sig med bæredygtighed? Her får du mit bud på, hvorfor bæredygtighed er endnu en vigtig ledelsesopgave.

Af Jesper Dalgaard Pøhler
#Bæredygtighed #Fremtidens ledelse

Hvorfor er det vigtigt?
For nylig blev det internationale topmøde for World Economic Forum afholdt i den schweiziske bjergby, Davos. Klimaet var øverst på dagsordenen for første gang. Med andre ord: Klimaet er for alvor blevet et forretningsanliggende.

Deloitte offentliggjorde desuden en undersøgelse i forlængelse af mødet, hvor ni ud af ti direktører tilkendegiver, at klimaforandringerne vil påvirke deres virksomheder negativt, og som følge heraf siger lige så mange, at de enten har taget, eller vil tage bæredygtige initiativer i virksomheden.

Klima- og miljøudfordringer er en topprioritet blandt ledere

En ny undersøgelse fra Deloitte omfatter mere end 2.000 globale ledere på C-niveau fra 19 lande herunder 50 danske topledere. Undersøgelsen viser, at:

 • 90 procent af ledere mener, at klimaforandringerne vil påvirke deres virksomhed negativt.
 • 90 procent af lederne siger samtidig, at de enten har taget eller vil tage bæredygtige initiativer i virksomheden.
 • 48 procent af lederne mener, at håndteringen af klimaforandringerne er det vigtigste ansvar for den nuværende generation af ledere.

Kilde: Deloitte.

For to år siden troede kun ti procent af lederne, at deres virksomhed overhovedet kunne påvirke miljømæssig bæredygtighed i betydelig grad, men nu bliver der taget klimavenlige initiativer på mange områder – lige fra at reducere rejser til at eliminere plast.

Men er det blot greenwashing – eller SDG-Washing, som det også bliver kaldt – når verdens største virksomheder sætter klima og miljø øverst på dagsordenen?

Den største trussel er også god forretning
Mit bedste bud er, at tiltagene efterhånden sker på baggrund af et oprigtigt ønske om at arbejde med bæredygtighed. Enten, fordi klima- og biodiversitetskrisen er blevet så påtrængende, at få kan ignorere det. Eller også fordi, bæredygtighed er begyndt at vise sit potentiale som forretningsområde.

Højst sandsynligt er det en kombination af de to.

Hvis vi ser på det negative først, så rangerer World Economic Forum hvert år globale risici i deres Global Risk Report. Her topper klima- og miljørelaterede katastrofer listen igen i år i forhold til både sandsynlighed (likelihood) og påvirkning (impact).

De fem største risici for verdenssamfundet

World Economic Forum oplister hvert år de største globale risici for verdenssamfundet i forhold til sandsynlighed (likelihood) og påvirkning (impact). Topfem i 2020 er:

 1. Fejlslagen indsats over for klimaforandringerne
 2. Ekstreme vejrforhold
 3. Tab af biodiversitet
 4. Naturkatastrofer
 5. Vandkrise

Kilde:Global Risk Report 2020.

Når vi ser på de allerstørste trusler, vi som verdenssamfund står over for, vil det altså være mest sandsynligt, at vi bliver ramt af klimaforandringernes indflydelse, og det vil samtidig have den mest ødelæggende effekt, når det sker.

Hvad angår forretningsmulighederne i bæredygtighed, bliver de flere og flere. Danske Ørsted er verdens mest bæredygtige virksomhed, og lige efter kommer en anden dansk virksomhed, nemlig Chr. Hansen. Vi skal ikke længere ned end til sjettepladsen, før vi finder endnu en dansk virksomhed: Novozymes.

Virksomhederne er ikke kun ude på at gøre deres hoser grønne. Eksempelvis er olie- og gasindustrien (de fossile energikilder) for nedadgående, mens investeringer i ”den grønne sektor” blomstrer.

Og for at tage et helt andet aspekt af bæredygtighed, så forudser verdenssundhedsorganisationen WHO, at stress og depression vil blive én af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Lige nu er 35.000 danskere hver dag sygemeldt på grund af et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.

Bæredygtighed er med andre ord ikke blot henlagt til organisationens velgørende aktiviteter eller isoleret til en CSR-afdeling. Bæredygtighed er en god forretning, og et manglende fokus på bæredygtighed er en decideret dårlig forretning. I hvert fald på sigt.

Besøg vores univers om bæredygtig ledelse

Gennem stærke partnerskaber og en ny model for bæredygtig ledelse arbejder Lederne for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er klædt godt på til den bæredygtige omstilling.

Så hvad er bæredygtig ledelse?
Vi står over for et paradigmeskifte. Vores udledning af drivhusgasser har haft store konsekvenser for klimaet og biodiversiteten, og det er nødvendigt at reducere klimaaftrykket. Af samme grund oplever du sikkert, at bæredygtighed er et diskussionsemne de fleste steder, du færdes: Til strategimøderne, personalemøderne, kaffemøderne og rundt om middagsbordet derhjemme.

Men hvornår bliver bæredygtighed en ledelsesopgave?

Bæredygtighed bliver tit brugt i to negative sammenhænge: Enten som en løftet pegefinger, der tjener til at moralisere og udpege alt det, du og din organisation skal stoppe med at gøre. Eller som et plusord, som alle straks kan nikke til, uden at alle er enige om, hvad ”bæredygtighed” betyder, og uden at det nødvendigvis medfører handling eller nye forretningsgange.

Når vi sætter fokus på bæredygtighed i Ledernes Hovedorganisation og til LEDELSE i DAG-konferencen, er det for særligt at sætte fokus på bæredygtig ledelse. Hvis ikke du leder bæredygtigt, har din ledelse nemlig en helt naturlig udløbsdato.

En rundspørge blandt Ledernes medlemmer viser imidlertid, at manglende viden og mangel på gode eksempler er de største barrierer for at arbejde med verdensmålene.

Bæredygtig ledelse handler om at se organisationens rolle i det større perspektiv og om ikke at forfalde til rollen som den alvidende leder, der kan lægge en strategi, følge den og forudse det præcise udfald. Ledelsesrummet er blevet for komplekst, og tingene går for hurtigt. Den bæredygtige leder er til gengæld forrest i feltet, når fremtidens vækstmarkeder skal indtages, når fremtidens medarbejdere skal vælge arbejdspladser, og når fremtidens produkter skal udvikles.

Fremtidens leder er bevæbnet med digitale løsninger på store og vigtige problemer med en inkluderende ledelsesstil, der anerkender værdien af diversitet, og med de 17 verdensmål som pejlemærker for forretningsudviklingen.

Det er bæredygtig ledelse.

Bæredygtig ledelse på tirsdag klokken ti
Danmark har i mange år været i førertrøjen i forhold til den grønne udvikling, og vi ligger også nummer ét i SDG-indekset, der rangerer verdens lande i forhold til, hvor gode de er til at indfri verdensmålene.

Det går ufatteligt godt, men ...

SDG-indekset rangerer verdens lande i forhold til, hvor gode de er til at indfri verdensmålene. Her indtager Danmark en flot førsteplads.

Dykker man imidlertid længere ned i tallene, er Danmark kun i mål med 3 ud af 17 verdensmål. Endvidere viser det sig, at

 • Danmark har udfordringer med at indfri 14 ud af 17 verdensmål
 • 3 af de 14 udfordringer er kategoriseret som ”betydelige udfordringer” (significant challenges)
 • 2 af dem er kategoriseret som ”massive udfordringer” (major challenges)

En sidste udfordring ved verdensmålene er, at ingen er i mål, før alle er i mål.

Kilde: SDG-index og Github.com.

Vi er altså dygtige til at arbejde med verdensmål, selv om der stadig tilbagestår en række udfordringer. Men hvad gør du på tirsdag klokken 10, når nu du har fattet, at emnet er vigtigt, og at det er en ledelsesopgave, der kalder på handling?

Som leder er du en rollemodel, der har mulighed for at påvirke dine medarbejdere, og som organisation har I mulighed for at påvirke omverdenen. Politikere, samarbejdspartnere, leverandører og kunder er alle nogle, I kan samarbejde med om at lede mod en mere bæredygtig fremtid.

I Europas største teknologivirksomhed, Siemens, har de valgt, at de fremover tildeler aktieoptioner til deres topchefer, delvist afhængigt af deres resultater på konkrete mål for bæredygtighed.

Det er én måde at arbejde med bæredygtig ledelse på. Hos Ørsted har de valgt at blive CO2-neutrale i 2025. Det er en anden måde at arbejde med det på.

Også når det kommer til det offentlige, findes der utallige eksempler på, hvordan man kan arbejde konkret med bæredygtighed. Realdania har samlet 100 af de bedste klimaløsninger fra kommuner over hele landet, og Danmark byder på et hav af små og mellemstore virksomheder, der har gjort det til deres kerneforretning at arbejde med bæredygtighed. Selv er jeg med i et netværk af bæredygtige forretningsagenter, og én af mine kollegaer er i et netværk om Sustainable Leadership.

Der er nok at tage fat på, og måske skal du starte et andet sted. Uanset hvad, skal du starte nu, og du skal starte sammen med andre – gerne nogle, der ikke ligner dig selv.

LEDELSE i DAG-konference 2020

Vi sætter bæredygtig ledelse på dagsordenen og inviterer en række fremtrædende eksperter og forskere til at give deres bud på, hvordan vi som ledere bliver medskabere af en bæredygtig fremtid.

Få den nyeste viden om ledelse

Vil du holde dig opdateret på de nyeste tendenser og den seneste forskning inden for ledelse? Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag og få ny viden direkte i din indbakke.