Månedens anbefaling

Hvem går du til, når du skal have tips til eminente bøger? På LEDELSE i DAG har vi allieret os med nogle af vores yndlingsforfattere på ledelsesfeltet, som kommer med deres bud på, hvilken bog du bør læse. Denne gang kommer anbefalingen fra Lotte S. Lüscher.

lotte lüscher, dansk psykologisk forlag, anbefaling, brene brown, mod til at lede, paradokser, lederne, ledelse i dag, dkledelse
Hvilken ledelsesbog er den bedste?
Brené Brown er på få år blevet en populær forfatter og foredragsholder inden for psykologiske emner som mod, skam, sårbarhed, og empati. Med base i hendes mangeårige forskning i disse emner har hun skrevet bogen ”Dare to lead”, som udkom på dansk med titlen: ”Mod til at lede” (Psykologisk Forlag, 2019). Den har gjort indtryk på mig, fordi jeg selv er optaget af, hvordan tvivlen kan være en besværlig, men nødvendig følgesvend i ledelsesrollen – og her er mod en ven. Mod i lederskabet er en af de helt centrale dyder i ledelse og er en forudsætning for, at tvivlen kan være ordentligt til stede i lederens sind. Det er ikke uden risiko at turde blive ved sin ledelsesmæssige tvivl og arbejde med, hvad den egentlig er udtryk for. Det kræver mod. 

Hvorfor er den god?
Bogen skriver sig ind i en bevægelse i ledelseslitteraturen, som jeg oplever som ret aktuel for tiden. Bevægelsen gør op med ledelse som blot en række færdigheder i at stille de rigtige spørgsmål, formidle den rigtige strategi, altså opgøret med den stærkt instrumentaliserede ledelsestænkning. En række aktuelle bøger tager for tiden fat på ledelsesproblematikker, som ledere må forholde sig til, for at kunne være som mennesker og bruge sig selv konstruktivt i relation til opgaven, samarbejdet med lederkolleger og til ledelse af medarbejderne. 

Brené Browns bog om mod bygger på 20 års forskning i emnet og får derfor en høj grad af seriøsitet og underbygget status, som gør, at den ikke bare har noget på hjerte, men også formidler en erfaret virkelighed fra de ledere, som indgår i hendes forskning.
Brown ønsker at fremhæve menneskelige dyder som mod, autenticitet og integritet som centrale forudsætninger for ledere, der lykkes. Fra en forsker og ikke mindst praktikers vinkel kan jeg kun erklære mig enig heri. 

Brown lægger vægt på begrebet ”At lede med hjertet” Dér har jeg nok nærmere en oplevelse af, at hjertet blot er en muskel i mit anatomiske maskinrum, snarere end et retningsvisende pejlemærke i ledelsesmæssige beslutninger. Endvidere er jeg ikke tilhænger af en ledelsesbog, fyldt med referencer til det nære familieliv. Der er forskel på at være i en organisation og være i privatsfæren. Funktionen og personen kan og skal ikke smelte sammen og blive ét.

Hvornår læste du den? 
Jeg læste bogen på engelsk første gang lige da den kom i 2018. Jeg tænkte at den lå godt i forlængelse af min egen tænkning fra min bog ”Lederen mellem Tvivl og Handlekraft” (2018), som også tager hul på de psykologiske aspekter af lederskabet og kalder på tvivlen som en uomtvistelig ledsager hos gode ledere, som tør tage livtag med egen tvivl og lade den være en del af eftertænksomheden, den ledelsesmæssige tøven og egenskaben, der skal kvalificere den handlekraft, som lederen konstant kaldes ind i. Tvivlen som forudsætning for handlekraft kalder på dyder som: vedholdenhed, tolerance overfor flertydighed, lydhørhed, dømmekraft og ja – mod! 

Hvorfor læste du den?
Bogen var på mange måder en forlængelse af mine egne pointer i bogen om tvivl. Den appellerer til at forstå ledelse som en ufærdig disciplin for den enkelte leder. Modet skal bruges til at handle – og samtidig erkende, at man ikke har fuldt styr på alting.

En af bogens absolutte forcer er, at den er empirisk underbygget og samtidigt befriende ligefrem og varm i sin tone. At læse den som leder er lidt ligesom at få en ny ven, der lytter og favner én. Det kan være en stor lettelse for ledere, som er vant til at være pansrede, ensomme, kompetitive og frygtsomme. 

Hvad har du brugt bogen til efterfølgende?
I mit professionelle virke som sparringspartner for ledere og lederteam, er jeg gået mere i retning af at spørge ind til de steder, der trykker. Jeg åbner mere for at kunne tale om de ”hvide elefanter” i rummet. Jeg opfordrer ledere til at lave dagsordener, der er formuleret som spørgsmål. Derved inviteres lederteamet med ind i den enkelte leders ægte ufærdige refleksioner. Og det øger tilliden markant. Mod til at lede handler for mig om at have mod til at vise sig for hinanden – hvilket ikke er det samme som at tale om sit privatliv eller private følelsesmæssige problemer. Det er at vise sig for hinanden i det professionelle, men ufuldkomne lederskab.

Bogen kan med fordel læses af ledere, som gerne vil arbejde med de menneskelige aspekter af lederskabet. Endvidere kan den bruges af konsulenter og andre praktikere, som gerne vil arbejde med udvikling af lederteam og iværksætte refleksioner, der tager afsæt i gode regler for feedback, en påpegning af, hvornår empatien er udfordret, samt strategier for at holde sine følelsesmæssige reaktioner hos sig selv, frem for at læsse dem over på andre. Bogen er fyldt af den slags tips og tricks. Og så er det befriende, at den opfordrer til at tale menneskeligt i menneskelige relationer – også selvom de samtidig er professionelle. 
 

Om Lotte S. Lüscher

Lotte S. Lüscher er Erhvervspsykolog, indehaver og stifter af Clavis Erhvervspsykologi samt forsker og forfatter til en række bøger og artikler om ledelse. Hun har i mange år arbejdet som sparringspartner og proceskonsulent for ledere og ledelsesteam i danske virksomheder med særligt fokus på at bedrive begrundet ledelse i høj kompleksitet.

For øjeblikket arbejder Lotte S. Lüscher med udvikling af det personlige lederskab blandt embedsmænd i statens organisationer samt en række private virksomheder. Hun har senest udgivet bøgerne:  Ledelse gennem paradokset, Lederen mellem Tvivl og Handlekraft samt Kort og Godt om Paradokser i ledelse.