Ledernes tænketank om diversitet i ledelse

Tænketanken om diversitet i ledelse skal finde nye veje til at øge diversitet i ledelser, der stadig i ret høj grad er præget af homogenitet. Og homogenitet i toppen har det med at afspejle sig længere nede i organisationen. Mangel på diversitet i ledelsen er på mange måder dårligt for forretningen. Virksomhederne udnytter ikke det fulde talentpotentiale og går glip af den dynamik, der skaber bedre beslutninger og styrker innovationskraften.

Hvordan undgår vi rekrutteringsbias? Hvordan gør vi ledelse til et job, som en bredere vifte af mennesker kan identificere sig med? Hvordan får vi gjort op med vanetænkningen, når det gælder om at finde løsninger? Dette er spørgsmål, som eksperter, forskere og ledere stiller skarpt på i tænketanken, der afslutter arbejdet ultimo 2016. 

Læs resultaterne fra Ledernes Tænketank

Tænketankens deltagere

Sverre Raffnsøe

dr.phil., professor, Copenhagen Business School

Sverre er dr.phil. og professor på Institut for ledelse, politik og filosofi ved Copenhagen Business School, samt leder af det tværdisciplinære forskningsprogram, Den humane vending, som for nylig er udkommet på bogform.  Projektet har undersøgt hvordan det autonome, selvfortolkende og kulturbærende menneske i stigende grad aktualiseres inden for samfundets forskellige sfærer, og kortlægger hvordan bevægelsen kommer til udtryk inden for så forskellige videnskaber som f.eks. erhvervsøkonomi, sundhedsvidenskab eller klima og miljø.

Læs mere på www.raffnsøe.com

Se også Academia.edu

Heidi Rottbøl Andersen

Stifter og direktør, Living Institute

Stifter og direktør i konsulentvirksomheden Living Institute. Hun er en hyppigt benyttet foredragsholder, underviser og kommentator i medierne. Hun er ekspert i diversity inteligence og arbejder primært med at hjælpe organisationer med at fremme kønsbalance og kulturel kapacitet. 
Tidligere har hun bl.a. arbejdet med kommunikation og identitet hos Bang & Olufsen.
Desuden medlem af juryen for ISS’ CSR Diversity Prize og bestyrelsesmedlem i Indian Danish Chamber of Commerce.

Linkedin: Heidi Rottbøl Andersen

Nina Dadalauri

Nina DadalauriManaging Partner, Peruse Company

Managing Partner i Peruse Company, som bl.a. arbejder med social bæredygtighed og diversitetsledelse.  Nina er ph.d. i statskundskab fra Aarhus Universitet, og har en kandidatgrad i Society, Science and Technology fra Roskilde Universitet. Hun er ekstern lektor på CBS, hvor hun b.la. underviser inden for emnerne Corporate Social Responsibility og Governance og policy making. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i nonprofitorganisationen Crossing Borders.

Linkedin: Nina Dadalauri

Jannick Friis Christensen

Videnskabelig assistent, Copenhagen Business School

Jannick er cand.soc i Politisk Kommunikation og Ledelse fra Copenhagen Business School, hvor han aktuelt er ansat som videnskabelig assistent. Hans akademiske fokusområder er mangfoldighed, ligestilling, ledelse, kultur og organisation i et normkritisk perspektiv, med vægt på refleksiv intervenering og praksis. Han har desuden som ’Normstormer’ erfaring med at undervise om normer for køn og seksualitet i udskolingen i Københavns Kommune og holder ligeledes oplæg for fagpersoner og andre interessenter om diskrimination i relation til dobbeltminoritetsstatus gennem foreningen Sabaah. 

LinkedIn: Jannick Friis Christensen

Dorthe Staunæs

Professor MSO, Aarhus Universitet

Dorthe er cand psych, ph.d., og professor i social- og ledelsespsykologi på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, med særligt fokus på felterne ledelsespsykologi, uddannelsesledelse og diversitet, og har udgivet flere bøger inden for disse og beslægtede områder. Hun er medlem af Kvinfos bestyrelse, tidsskriftsredaktør, og er en hyppigt benyttet kapacitet i en lang række af tænketanke, råd og udvalg. 

Læs mere om Dorthe Staunæs på Aarhus Universitets hjemmeside

LinkedIn: Dorthe Staunæs

Betina Rennison

Docent, forskningsleder, VIA University College

Betina Rennison er docent og forskningsleder ved VIA University College. Hun er ekspert inden for ledelse og organisationsudvikling, offentlig ledelse og mangfoldighedsledelse. Hun har flere bogudgivelser bag sig – senest bogen Knæk kønnets koder, som undersøger hvilken rolle kønnet spiller når vi taler om kvinder i ledelse.
Betina er tidligere lektor ved Copenhagen Business School, samt ved Aalborg Universitet, hvor hun stadig underviser og er censor.

LinkedIn: Betina Rennison

Christoph Houmann Ellersgaard

Ph.d., adjunkt, Copenhagen Business School

Christoph er ph.d. i sociologi og adjunkt på Copenhagen Business School. Han har sammen med Anton Grau Larsen udgivet bogen Magteliten, som gennem avanceret netværksanalyse har indkredset den danske elite som en kerne bestående af 423 indflydelsesrige personer. Han har desuden været medforfatter på rapport fra Institut for menneskerettigheder om kvinder i ledelse.

Læs mere Christoph Houmann Ellersgaard på Copenhagen Business Schools hjemmeside

Se også Academia.edu

Tinna C. Nielsen

Antropolog, stifter, Move The Elephant for Inclusiveness.

Tinna C. Nielsen er antropolog og specialist i design af adfærds- og kulturforandringer med fokus på at skabe mere inkluderende organisationer, arbejdspladser og samfund. Hun er idealist og pragmatiker og har gennem sit arbejde på Institut for Menneskerettigheder og som global ansvarlig for Inclusion & Diversity in Arla (2010-15) udviklet adfærdsteknikkerne Inclusion Nudges og har skabt en global bevægelse, hvor praktiske eksempler spredes og deles på verdensplan. Hun er forfatter af Inclusion Nudges Guidebook og hun har stiftet non-profit organisationen Move The Elephant For Inclusiveness (2013) og Inclusion Nudges Community. Hun er udnævnt Young Global Leader (2015-21) af World Economic Forum (WEF) og hun er co-chair for WEF's Global Future Council for Behavioural Science. Tinna har arbejdet sammen med FN siden 2012 om at skabe mere kønsbalance og nå de globale mål.  Hun bor i Aarhus med sin familie på 5.

LinkedIn: Tinna C. Nielsen

Marianne Egelund Siig

Head of Diversity, Nordea

Marianne er Head of Diversity i Nordea, hvor hun leder den strategiske indsats for øget diversitet og inklusion. Hun har mere end 20 års ledelseserfaring; heraf de seneste 11 år i Nordea, hvor hun tidligere har været chef for Talent management, employer branding og ledelsesudvikling, samt HR-chef for asset management. Hun er uddannet Kaospilot, har en humanistisk basisuddannelse fra RUC og en journalistisk tillægsuddannelse. Derudover har hun senest gennemført programmet Advanced Topic in Diversity Management ved CBS.

LinkedIn: Marianne Egelund Siig
Twitter: @MarianneSiig

Christel Skousen Thrane

Journalist, stifter og kommunikationsrådgiver, KnowingMeKnowingYou

Ledelseskonsulent, kommunikationsrådgiver, oplægsholder, forfatter og journalist. Hun er stifter og kommunikationsrådgiver i kommunikationsbureauet KnowingMeKnowingYou. Hun har stået bag to store analyser om kvinder og ledelse i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet. Hun har tidligere arbejdet som skribent og journalist og været chefredaktør på flere udgivelser.
Christel var desuden medstifter af Protocol – et erhvervsnetværk for kvinder, som blev stiftet i 2008.

LinkedIn: Christel Skousen Thrane

Pernille Sandberg

HR-direktør, Falck Assistance

Pernille Sandberg er HR-direktør hos Falck Assistance, og har samtidig det globale ansvar for gruppens talent- og ledelsesudvikling for 40.000 medarbejdere i 48 lande. Hun har igennem sit karriereforløb brugt 4 år ude i forretningen og været aktiv part i at opbygge en forretningsenhed fra 4-400 medarbejdere på 4 år. Pernille har desuden udarbejdet diverse assesment-værktøjer og processer til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Hun er nomineret til at modtage HR-Prisen 2016.

LinkedIn: Pernille Sandberg

Anders Berg Olesen

Oberstløjtnant, Chef for Projekt Hærens Soldater 2025

Oberstløjtnant Anders Berg Olesen har over 20 års erfaringer i den militære leder- og chefgruppe. Anders har sin primære erfaring fra ledelse og føring af operative enheder hvor han senest var Kampgruppechef for Hærens godt 1000 mands store bidrag til Nato Response Force 2015. Anders er i øjeblikket projektleder på projektet ”Hærens Soldater 2025”, et strategisk HR-projekt, hvis opgave er og; ”bidrage til og sikre en kvantitativ og kvalitativ bemanding af Hæren frem mod 2025”. Dette inkluderer blandt andet ønsket om at skabe mere diversitet i Hæren for at opnå en bedre opgaveløsning.

LinkedIn: Anders Berg Olesen

Camilla Funck Ellehave

HR-direktør, Novo Nordisk

Camilla Ellehave er HR Director i Novo Nordisk og desuden facilitator på koncernens globale lederprogram for kvinder.  Camilla har en Ph.d. i køn og organisering og en Master i International Marketing and Management fra CBS. Inden Novo Nordisk har Camilla arbejdet med HR-, ledelses-, og politikudvikling og ikke mindst med at omsætte det til konkrete initiativer og resultater i bl.a. Københavns Kommune og A.P. Møller - Mærsk.

LinkedIn: Camilla Ellehave

Robert Olsen

Forstander, Kofoeds Skole

Robert Olsen er forstander for Kofoeds Skole. Han er tidligere formand for Socialpolitisk Forening, og siden 2014 udpeget som medlem af Rådet for Socialt Udsatte.
Tidligere var han gennem 18 år forstander på Mændenes Hjem, ligesom han også har fungeret som konstitueret forstander på en række andre botilbud for hjemløse. Desuden bestyrelsesformand for hjemløseavisen Hus Forbi og medlem af tænketanken Viden om mænd. Gennem årene har han været en ivrig stemme i den socialpolitiske debat og siddet i flere regeringsudvalg.

Twitter: @RobertOlsen16

Johnnie Kragh

Direktør, Specialisterne

Johnnie er Direktør i Specialisterne, som er en socialøkonomisk virksomhed der skaber jobmuligheder for mennesker med autisme og lignende udfordringer. Specialisterne er en af de første socialøkonomiske virksomheder i verden, med et team af IT-konsulenter, som alle har en diagnose inden for autisme-spektret.
Johnnie er cand.pæd i Pædagogisk psykologi med speciale i voksenlæring og HR-udvikling. Han er tidligere inspektør på en skole for børn og unge med særlige behov, og har desuden stået i spidsen for flere projekter og udredninger for Børne- og undervisningsministeriet.

LinkedIn: Johnnie Kragh

Marianne Rasmussen

MarianneChefkonsulent hos Lederne

Marianne er chefkonsulent i Lederne og er projektleder for Ledernes strategiske indsatsområde for flere kvinder i ledelse.

Hun varetager Ledernes interesser på det uddannelsespolitiske område, og er desuden en del af teamet, der står for konceptudvikling og organisering af Ledernes tænketanke.

 

Twitter: @MissEnna
Linkedin: Marianne Rasmussen

Torkild Justesen

TorkildDirektør i Lederne

Torkild Justesen er direktør i Lederne med ansvar for blandt andet presse og kommunikation. Han er ansvarshavende redaktør for Magasinet Lederne og ekstern lektor på Københavns Universitet - Det juridiske Fakultet.

Torkild har en lang erfaring som leder i organisationsverdenen med særligt fokus på salg, marketing, kommunikation og forretningsudvikling.

Twitter: @TorkildChief
LinkedIn: Torkild Justesen

Facilitator

Frank Meier

frank meierChefkonsulent

Chefkonsulent og forskerstuderende på Copenhagen Business School, Management Programmes, og ekstern lektor på Institut for Organisation og Arbejdssociologi, CBS. Underviser i ledelse på masterprogrammer på CBS og deltager i danske internationale forskningsaktiviteter inden for læring og ledelsesudvikling.

Har lang erfaring som konsulent for offentlige og private organisationer. 

Frank faciliterer tænketankens arbejde.

Twitter: @FrankMeierCBS
LinkedIn: Frank Meier
Web: www.meier.dk

Organisering og vidensopsamling

Helle Bruun Madsen

HelleLedelsesrådgiver hos Lederne
  
Helle er en del af rådgiverteamet i Team Ledelse - Ledernes enhed for sparring og rådgivning af ledere. Hun giver sparring til ledere om ledelse, deres trivsel og lederkarriere, holder oplæg for ledergrupper og sætter ledere og ledelse på dagsordenen i blandet andet ekstern presse og på sociale medier. Helle Bruun Madsen er en del af teamet bag konceptudvikling og organisering af Ledernes tænketanke. Hun er desuden koordinator for en række ledernetværk og udvikler nye services til medlemmerne.

LinkedIn: Helle Bruun Madsen