Alle talenter skal i spil

Flere perspektiver giver bedre beslutninger. En ny analyse bekræfter, at diversitet kan føre til øget fokus på bæredygtighed, og at det er en god forretning. Desværre halter det med andelen af kvinder på direktions- og bestyrelsesgangen. 

Alle talenter skal bringes i spil

Flere kvinder i ledelse er en mærkesag for Lederne. Ikke bare på Kvindernes Internationale Kampdag, men hver dag. Diversitet på ledelsesgangene fører til bedre beslutninger til gavn for alle, og i dag får vi ikke udnyttet de mange ledelsestalenter i Danmark. Begge dele bekræftes af vores nye analyse udarbejdet af Damvad Analytics.

Bæredygtighed er kommet på dagsordenen hos de danske virksomheder, og det er en forudsætning for, at vi kan skabe sunde arbejdspladser, der både leverer gode økonomiske resultater og tænker langsigtet, når det kommer til klima, produktion og menneskelige ressourcer. 

 
Diversitet i ledelsen giver bæredygtige resultater

Nu viser det sig også, at diversitet er en vigtig del af arbejdet med bæredygtighed. En del virksomheder udarbejder såkaldte ESG-rapporter, hvor de gennemgår og offentliggør virksomhedens bæredygtighed på en række parametre, og analysen viser en klar tendens: Virksomheder med kvinder i bestyrelsen udarbejder oftere en ESG-rapport end firmaer uden kvinder i bestyrelsen. 46 procent af de større virksomheder med mindst én aktionærvalgt kvinde i bestyrelsen har udarbejdet en ESG-rapport mod kun det halve – 23 procent – af sammenlignelige virksomheder uden aktionærvalgte kvinder i bestyrelsen.

Jeg ser det som endnu et stærkt argument for mere diversitet i virksomheders ledelser. Vi kan ikke på baggrund af analysen sige, at det er kvinderne i bestyrelsen, som er udslagsgivende for, at virksomheden sætter fokus på bæredygtighed. Men jo flere forskellige baggrunde og kompetencer, der er repræsenteret i virksomhedens ledelse, des flere perspektiver kommer i spil, når der træffes beslutninger. Og det er ekstremt vigtigt, hvis vi skal løse de store globale udfordringer

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør, Lederne

Kun hvert sjette medlem af bestyrelser og hvert 11. medlem af direktioner er kvinde
Analysen viser også, at kun hver sjette bestyrelsesmedlem i danske aktieselskaber er en kvinde. Andelen er kun steget svagt siden 2014, og hvert andet selskab har slet ingen aktionærvalgte kvinder i bestyrelsen. Det ser ikke bedre ud i direktionen, hvor kun ni procent af direktionsmedlemmerne er kvinder.

Hvert 11. medlem af ledelsen er kvinde

Vi mener, at virksomhederne for deres egen skyld har en klar interesse i at opdyrke de kvindelige ledertalenter. Og de nuværende ledelser bør blive langt bedre til at spotte og udvikle de kvindelige ledertalenter og gøre op med mønstre i virksomheden, som kan bremse kvindernes vej til toppen.

Erhvervslivet får i dag slet ikke det fulde udbytte af den talentmasse, vi har i det danske samfund. Det er jo et faktum, at vi har utrolig mange højtuddannede og talentfulde kvinder i Danmark, men ikke nok på bestyrelses- og ledelsesgangene. Og det er en skam.

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør, Lederne

Far skal på banen
En vej til flere kvinder i ledelse er, at far kommer mere på banen i barselsorloven. Kvinder tager cirka 90 procent af barselsorloven, mens mændene kun tager 10 procent, og det virker hæmmende på kvinders karrierer.

Derfor mener Lederne blandt andet, at det er på høje tid, at Folketinget ændrer reglerne, så fædrene tager mere orlov med børnene. Allerede sidste år var vi ude med et konkret forslag om at dele perioden med offentligt betalte barselsdagpenge under forældreorloven ligeligt mellem forældrene. 

Læs mere om barselsforslaget og Ledernes andre forslag til at fremme kvinders løn- og karriereudvikling 

Diversitet i ledelsen kan betale sig
Al logik taler ind i, at hvis man ikke i tilstrækkelig grad udnytter talentmassen i halvdelen af befolkningen, så får man heller ikke de bedste folk i ledelsen. Analysen, som Damvad Analytics har gennemført for Lederne, zoomer også ind på virksomhedernes økonomiske præsentationer, og hvis man udelukkende ser på de nøgne tal, har virksomheder med kvinder i bestyrelsen klart bedre økonomiske resultater end virksomheder med kun mænd i bestyrelsen. Virksomheder med aktionærvalgte kvinder i bestyrelsen har en bruttofortjeneste pr. ansat, som er halvanden gang så høj som virksomheder uden kvinder i bestyrelsen, og deres gennemsnitlige resultat før skat er næsten fire gange så godt.

Diversitet i ledelsen betaler sig

Når Damvad Analytics renser for forskelle i blandt andet virksomhedernes størrelse, branche og geografiske placering, har virksomheder med aktionærvalgte kvinder i bestyrelsen stadig bedre resultater end virksomheder uden. Men forskellen er betydeligt mindre, og den statistiske usikkerhed er for stor til, at man med sikkerhed kan konkludere, at der er en reel forskel.

Men vi kan i hvert fald sige så meget, at meget tyder på, at det også økonomisk kan betale sig at have kvinder i bestyrelsen. Og økonomien kan derfor på ingen måde være en undskyldning for de virksomheder, som endnu ikke har fået kvinder i ledelsen. Diversitet på ledelsesgangene er udelukkende positivt.

Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør, Lederne

I Lederne arbejder vi for diversitet i ledelse 365 dage om året. Diversitet på ledelsesgangene fører til bedre beslutninger, og i dag får vi ikke udnyttet de mange ledelsestalenter i Danmark. Over de næste uger og måneder vil vi sætte fokus på de virksomheder, der går forrest i arbejdet med bæredygtighed og diversitet i Danmark. Det er vigtigt, at vi får bragt alle talenter i spil, hvis vi skal løse de globale udfordringer, vi står overfor.

Læs mere

Barselsregler
Lederne giver fem konkrete forslag til, hvordan staten kan fremme kvinders løn- og karriereudvikling.
Vi har spurgt 11 topledere, hvad der skal til for at få flere kvinder i ledelse
Vi har stillet 11 topledere 4 spørgsmål om, hvad der skal til for at få flere kvinder i ledelse. 
Damvad analytics kvinder i ledelse rapport

Download den nye analyse udarbejdet af Damvad Analytics for Lederne.