Er du ved at være klar til efterløn?

Hvis du er ledig eller i seniorjob, skal du sende ansøgningen om efterløn, inden din ret til dagpenge eller seniorjob udløber. Ellers risikerer du helt at miste retten til efterløn.

Ældre dame med telefon

Hvis du snart skal på efterløn

Efterlønsbeviset

Du modtager et brev fra os på dagen hvor du når efterlønsalderen eller første arbejdsdag lige efter, og her skal du også udfylde et oplysningsskema, som du skal sende til os inden for tre måneder – ellers kan du først få beviset fra den dag, vi modtager oplysningsskemaet.

Når vi har alle oplysninger, får du automatisk dit efterlønsbevis fra os, hvis du opfylder betingelserne. Selvom du vælger at udskyde din efterløn, skal du alligevel have beviset – det skal du blandt andet bruge for at få mulighed for at få den skattefri præmie senere. Det er datoen i beviset, der er styrende i forhold til sats, modregning af pension, den skattefri præmie og betaling af efterlønsbidrag.

Der er flere fordele ved efterlønsbeviset:

  • Mulighed for skattefri præmie
  • Du kan gå på efterløn, selvom du bliver syg
  • Du kan få beregnet din efterløn på baggrund af den indkomst, du har på det tidspunkt, hvor dit efterlønsbevis er gyldigt fra
  • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag
  • Du får en oversigt over dine pensioner sammen med dit efterlønsbevis. Oplysningerne stammer fra de enkelte pensionsinstitutter, der har indberettet via SKAT.

Ansøg om efterlønsbeviset

Modregning af pension

Når du er født efter 1. januar 1956, så vil alle dine pensioner blive modregnet i din efterløn. Livsvarige pensioner og arbejdsmarkedspensioner modregnes med 64 procent.

Alle andre pensioner modregnes med 4 procent af den samlede værdi (depotværdien).

Pensioner, som du får udbetalt før efterlønsalderen, skal også modregnes i din efterløn. Det gælder dog ikke, hvis de er modregnet i andre ydelser.

Du kan regne på din egen efterløn og pension på beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

Beregn din efterløn

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om din efterløn og pension

Den skattefri præmie

Hvis du udskyder din overgang til efterløn – eller vælger slet ikke at gå på efterløn, kan du få en ekstra pose penge, når du når folkepensionsalderen. Det er det, vi kalder den skattefri præmie.

Alt efter din alder er det forskelligt, hvor meget du skal arbejde, og hvor lang tid der skal gå efter udstedelsen af dit efterlønsbevis, før du begynder at kunne optjene timer til den skattefri præmie.

Den maksimale skattefri præmie (12 præmieportioner) er på 175.896 kroner i 2024.  Den kan du få, hvis du får efterlønsbeviset den dag, du når efterlønsalderen og har tilstrækkeligt mange timer fra arbejde helt frem til udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

Desuden gælder det for alle aldersgrupper, at hvis du vil kombinere efterløn med arbejde på nedsat tid og stadig vil benytte løntimerne til skattefri præmie, skal du fra udstedelsen af dit efterlønsbevis udskyde overgangen til efterløn i mindst to år (2-årsreglen) og i den periode have mindst 3.120 timer.

Den skattefri præmie optjenes i hele portioner. Du har optjent en portion, hver gang du har 481 timer fra arbejde. Du optjener også præmie af afholdt ferie med feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver. Hvis du derimod får feriepengene udbetalt uden at afholde ferien, skal det stadig modregnes i efterlønnen, men timerne tæller ikke med til præmie.  

Kontakt for at få vejledning

Læs mere om reglerne for at få efterløn

De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde i ét kvartal, men behøver ikke ligge samlet. Hver præmieportion er på 14.658 kroner for fuldtidsforsikrede og 9.773 kroner for deltidsforsikrede (2024). Du kan højst få 12 præmieportioner.

Den skattefri præmie kan først endeligt blive opgjort og udbetalt, når du når folkepensionsalderen. 

Du skal ikke ansøge om skattefri præmie. Det er A-kassen, som på eget initiativ undersøger, om du har ret til skattefri præmie.

Kan vi se, at du har ret til en fuld skattefri præmie, udbetaler vi automatisk beløbet til dig. Vi skriver til dig og orienterer om udbetalingen. Har du ret til skattefri præmie, men vi i indkomstregisteret ikke kan finde arbejdstimer til en fuld skattefri præmie, så hører vi dig, om du har timer, som vi ikke kender til og som kan medregnes. Herefter udbetaler vi skattefri præmie til dig.

Har du ikke hørt fra os inden for 1 måned efter du er overgået til folkepension, og mener du at have ret til skattefri præmie, så skal du kontakte os. Vi vil da undersøge sagen og sørge for, at du får udbetalt skattefri præmie, hvis du har ret til det.

Den almindelige forældelsesfrist på 3 år er gældende for dit krav om skattefri præmie.

Hvordan opgøres timer til skattefri præmie mv.?
Du skal opfylde et timekrav for at få ret til at optjene præmie, og den skattefri præmie opgøres også ud fra et timekrav. Hvad der tæller med til disse timekrav, og hvordan fx selvstændig virksomhed omregnes til timer, kan du læse om i afsnit 7 i pjecen om efterlønsbeviset, som du finder på denne side under punktet "Pjecer".

Udbetaling af efterløn mv. kan betyde lavere præmie
Hvis du har fået udbetalt dagpenge eller efterløn, efter du er begyndt at optjene timer til den skattefri præmie, kan det betyde, at du får mindre i præmie. Hvis de udbetalte timer og timer fra arbejde overstiger 5.772 timer, fratrækkes de overskydende timer i de timer, du optjener skattefri præmie af. 

Er du selvstændig?

Der gælder helt særlige regler for efterløn, hvis du har (eller har drevet) selvstændig virksomhed. Det kan du læse meget mere om i denne pjece:

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn (pdf)

Du er også altid velkommen til at kontakte os - gerne i god tid, så vi kan rådgive dig bedst muligt i netop din situation.

Kontakt A-kassen om efterløn (husk login)

 

Ansøg eller spørg om efterløn