Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Snart på efterløn?

Er du ved at være klar til efterløn? Så læs mere her.

Hvis du er ledig eller i seniorjob, skal du sende ansøgningen om efterløn, inden din ret til dagpenge/arbejdsmarkedsydelse/seniorjob udløber. Ellers risikerer du at skulle have fuldtidsarbejde i et år mere eller helt at miste retten til efterløn.

Hvis du snart skal på efterløn

Efterlønsbeviset

Du modtager et brev fra os på dagen hvor du når efterlønsalderen eller første arbejdsdag lige efter, og her skal du også udfylde et oplysningsskema, som du skal sende til os inden for tre måneder – ellers kan du først få beviset fra den dag, vi modtager oplysningsskemaet.

Når vi har alle oplysninger, får du automatisk dit efterlønsbevis fra os, hvis du opfylder betingelserne. Selvom du vælger at udskyde din efterløn, skal du alligevel have beviset – det skal du blandt andet bruge for at få mulighed for at få den skattefri præmie senere. Det er datoen i beviset, der er styrende i forhold til sats, modregning af pension, den skattefri præmie og betaling af efterlønsbidrag.

Der er flere fordele ved efterlønsbeviset:

  • Mulighed for skattefri præmie
  • Du kan gå på efterløn, selvom du bliver syg
  • Du kan få beregnet din efterløn på baggrund af den indkomst, du har på det tidspunkt, hvor dit efterlønsbevis er gyldigt fra
  • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag
  • Du får en oversigt over dine pensioner sammen med dit efterlønsbevis. Oplysningerne stammer fra de enkelte pensionsinstitutter, der har indberettet via SKAT.

Ansøg om efterlønsbeviset

Modregning af pension

Er du født før 1. januar 1956?
Hvis du ikke får udbetalt dine pensioner sammen med efterlønnen, eller hvis de udbetales som et éngangsbeløb, fastsættes et årligt beregningsgrundlag på 80 procent af tilsagnet ved din efterlønsalder af dine livsvarige pensioner og fem procent af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 60 procent af beregningsgrundlaget. Der er et bundfradrag på 15.400 kroner (2017).

Hvis du samtidig med efterlønnen får udbetalt en arbejdsmarkedspension månedsvis, vil efterlønnen blive nedsat med 50 procent af den udbetalte pension.

Hvis du udskyder din efterløn i to år og arbejder 3.120 timer, modregnes der kun for arbejdsmarkedspensioner, der udbetales månedsvis. Efterlønnen bliver nedsat med 55 procent af den udbetalte pension. Dine øvrige pensioner modregnes ikke.

Pensioner, som du får udbetalt før efterlønsalderen, skal også modregnes. Det gælder dog ikke, hvis de er modregnet i andre ydelser.

De 3.120 timers arbejde skal som udgangspunkt være udført her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz. Arbejder du uden for dette område, kan arbejdet normalt ikke medregnes.

Kontakt os for vejledning om din ret til efterløn

Er du født efter 1. januar 1956?
Alle dine pensioner vil blive modregnet i din efterløn.

Livsvarige pensioner og arbejdsmarkedspensioner, der udbetales månedsvis skal modregnes med 64 procent.

Alle andre pensioner modregnes med 4 procent af den samlede værdi (depotværdien).

Pensioner, som du får udbetalt før efterlønsalderen, skal også modregnes i din efterløn. Det gælder dog ikke, hvis de er modregnet i andre ydelser.

Du kan regne på din egen efterløn og pension på beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

Beregn din efterløn Kontakt os, hvis du har spørgsmål om din efterløn og pension

Den skattefri præmie

Hvis du udskyder din overgang til efterløn – eller vælger slet ikke at gå på efterløn, kan du få en ekstra pose penge, når du bliver folkepensionist. Det er det, vi kalder den skattefri præmie. Alt efter din alder er det forskelligt, hvor meget du skal arbejde, og hvor lang tid der skal gå efter udstedelsen af dit efterlønsbevis, før du begynder at kunne optjene løntimer til den skattefri præmie.

For alle aldersgrupper gælder det dog, at hvis du har sikret dig dit efterlønsbevis fra den tidligst mulige dato, og arbejder på fuld tid lige indtil din folkepensionsalder, kan du få udbetalt den maksimale skattefri præmie, som i 2017 er på 159.000 kroner.

Desuden gælder det for alle aldersgrupper, at hvis du vil kombinere efterløn med at arbejde på nedsat tid og stadig vil benytte løntimerne til skattefri præmie, skal du fra udstedelsen af dit efterlønsbevis have fået løn for minimum 3.120 timer og have udskudt selve overgangen til efterløn i mindst to år (2-årsreglen).

Den skattefri præmie optjenes i hele portioner. Du har optjent en portion, hver gang du har fået løn for 481 timer. Du optjener også præmie af afholdt ferie med feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver. Hvis du derimod får feriepengene udbetalt uden at afholde ferien, skal det stadig modregnes i efterlønnen, men timerne tæller ikke med til præmie.

Er du født før den 1. juli 1959, skal du også opfylde den udskydelsesregel, der er for din aldersgruppe.

Der kan som udgangspunkt kun medregnes arbejde, der er udført her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz. Arbejder du uden for dette område, kan arbejdet normalt ikke medregnes.

Kontakt for at få vejledning

Læs mere om reglerne for at få efterløn

De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde i ét kvartal, men behøver ikke ligge samlet. Hver præmieportion er på 13.250 kroner for fuldtidsforsikrede og 8.834 kroner for deltidsforsikrede (2017). Du kan højst få 12 præmieportioner.

Hvis du har fået udbetalt dagpenge eller efterløn, efter du er begyndt at optjene timer til den skattefri præmie, bliver det maksimale timetal, som kan regnes med i den skattefri præmie, nedsat.
 
Eksempel: Hvis du har opnået det maksimale timetal (5.772 timer) tre måneder forud for din folkepensionsalder, fordi du har haft arbejde ud over 37 timer per uge, vil udbetaling af dagpenge eller efterløn i de tre måneder medføre, at du maksimalt kan få 11 præmieportioner. Tre måneders efterløn er væsentligt mere end en præmieportion og er dermed sandsynligvis en bedre løsning for dig, end at fravælge efterlønnen i den periode for i stedet at få den sidste præmieportion.
 
Hvis du ikke har/får sikret dig ret til efterlønsbeviset på den tidligst mulige dato, kan det betyde, at du ikke kan nå at optjene det maksimale antal timer til den skattefri præmie. Du kan læse mere om efterlønsbeviset ovenfor.

Den skattefri præmie kan først endeligt blive opgjort og udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Du skal selv søge om udbetaling af præmien, men vi skriver til dig om det. Der er en forældelsesfrist på tre år.

Søg om udbetaling af den skattefri præmie

Er du selvstændig?

Der gælder helt særlige regler for efterløn, hvis du har (eller har drevet) selvstændig virksomhed. Det kan du læse meget mere om i denne pjece:

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn (pdf)
Du er også altid velkommen til at kontakte os - gerne i god tid, så vi kan rådgive dig bedst muligt i netop din situation.

Kontakt A-kassen om efterløn (husk login)

Opdateret: 10.07.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback