Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

AMU-lederkurser

AMU-lederkurser er for dig, der har lyst til at udvikle dig som leder, men ikke har en egentlig lederuddannelse. Kurserne er målrettet dig, som har en kort grunduddannelse eller en erhvervsuddannelse som uddannelsesbaggrund.

AMU-lederkurser spænder fra et bredt udvalg af korte kurser af 1-3 dages varighed til egentlige lederudviklingsforløb på op til 16 dage. Kurserne er godkendt og finansieret af Undervisningsministeriet og udviklet i et tæt samarbejde med Lederne.

Vælg kursus

Anerkendende Ledelse

Kommunikation står centralt i al ledelse og på dette kursus retter vi fokus på anerkendende kommunikationsformer som ledelsesredskab. Du lærer, hvordan anerkendende kommunikationsformer kan anvendes både i konflikt- og problemløsning og i at understøtte medarbejdernes personlige og faglige udvikling.

Kommunikation er også at lytte og omsætte det, du hører fra dine medarbejdere og lederkolleger. Der er derfor også fokus på feedback; både hvordan du giver og modtager i det daglige arbejde og f.eks. i forbindelse med medarbejdersudviklingssamtaler.

Kurset varer to dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Delegering af opgaver kræver en leder som har værktøjerne til at identificere den enkelte situation og medarbejderes behov og evner.

Dette kursus retter fokus på, at du som leder har værktøjerne til at bestemme enhver situations krav og problemstillinger, så du bedst muligt kan uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. Derudover får du indsigt i, hvordan du skaber trivsel og motivation samt øger effektiviteten og produktiviteten iblandt medarbejderne, uden at det resulterer i stress og mistrivsel.

Kurset varer to dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Arbejdsmiljøledelse

Arbejdsmiljø er vigtigt at fokusere på som leder. Derfor har kurset til formål at gøre det nemmere for dig at integrere arbejdsmiljø som en naturlig del af dit ledelsesarbejde.

På kurset opnår du en større faglig viden omkring arbejdsmiljø såsom dine pligter og ansvar, håndtering af psykisk arbejdsmiljø og sygefravær.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Budget som ledelsesværktøj

Et budget er et vigtigt styringsværktøj i den daglige drift. Derfor har kurset fokus på, at du får den grundlæggende forståelse for budgettering og anvendelse af budgetter i dit arbejde. Med relevante værktøjer fra kurset, kan du tolke og analysere forskellige budgettyper og deres styringsmæssige værdi.

Derudover får du kendskab til opfølgningsprocedurer, og hvordan du afgrænser og bearbejder budgetinformationer, så det er relevant og kommunikeres hensigtsmæssigt til dine medarbejdere.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Coaching som ledelsesværktøj

Coaching er blevet mere centralt på arbejdspladser og en vigtig egenskab, en leder besidder. Med kurset lærer du, hvad coaching drejer sig om i forhold til ledelse, og hvordan og hvornår du kan anvende coaching som ledelsesværktøj.

Der findes forskellige metoder indenfor coaching, og derfor er det vigtigt at have kendskab til disse for, at du som leder anvender den rigtige. Med træning i de forskellige metoder og værktøjer lærer du at integrere coachingaktiviteter i din hverdag som leder.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Arbejder du i projekter, er du projektleder, eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig. Uddannelsen træner dig i de nødvendige værktøjer og teorier til at praktisere god projektledelse.

Ved hjælp af fire sammenhængende og essentielle moduler indenfor projektledelse, får du kompetencer til at styre et projekt til succes fra start til slut samt til at planlægge projekter på en effektiv måde. 

Uddannelsens fire moduler er:

  • Modul 1: Projektopstart
  • Modul 2: Teamudvikling og ledelse
  • Modul 3: Projektgennemførelse
  • Modul 4: Projektafslutning og læring.

Uddannelsen giver dig indsigt i hvad god projektledelse er, og hvad der kræves af dig som projektleder fra start til slut. Du lærer at vælge den rigtige projektstyringsmodel og de relevante værktøjer til at planlægge og gennemføre projektet succesfuldt. Derudover vil der være fokus på de faldgruber, der kan opstå i de forskellige projektfaser og håndtering af disse. Du lærer også at skabe motivation og engagement, når du skal starte et nyt projekt samt at sammensætte den rette projektgruppe.

Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt ni dage, opbygget af de fire moduler af to til tre dages varighed.  

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Distanceledelse

Er du leder på distance? Så er kommunikation og planlægning essentielle egenskaber du skal besidde, og derfor har dette kursus fokus på, at du får en række planlægnings- og kommunikationsværktøjer til at være en god leder på distancen.

På kurset lærer du at anvende konkrete kommunikationsværktøjer, og du får træning i at vedligeholde kontakten mellem dig og medarbejderne. Med disse værktøjer og træning kan du udøve ledelse uden fysisk synlighed og nærvær.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Gennemførelse af personalesamtaler

Med dette kursus, får du trænet dine færdigheder i at gennemføre typiske personalesamtaler, der er relevante for ledere med direkte personaleansvar herunder ansættelses- og afskedigelsessamtaler.

Du bliver blandt andet trænet i anvendelse af interview- og spørgeteknik, og hvordan samtalen bliver relevant og værdigfuld for begge parter.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Kommunikation som ledelsesværktøj

Kommunikation er central i al ledelse og er derfor en vigtig egenskab, du som leder skal anvende aktivt og udvikle gennem din lederrolle.

På kurset lærer du, hvad kommunikation betyder for din rolle som leder, og hvilke perceptioner såvel som verbale og nonverbale elementer der påvirker kommunikationsprocessen. Desuden udvikler du dine egne kommunikative evner ved hjælp af indsigt i forskellige kommunikationsformer, der forbedrer dine kompetencer til etablering af konstruktive dialoger i mødet med medarbejdere, kollegaer og chefer.

Kurset varer to dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Konflikthåndtering som ledelsesværktøj

Det er vigtigt som leder at kunne identificere forskellige konflikttyper i en organisation og konflikters udviklingsforløb således, at du løser konflikten med den relevante metode.

Derfor har dette kursus fokus på, at du gennem træning af konflikthåndteringsmetoder får opbygget de færdigheder, der skal til for at løse og forebygge konflikter. Du får praktisk kendskab til at afdække kerneproblemstillingen i en konflikt samtidig med, at du lærer at gennemføre udfordrende samtaler, der rummer konfliktpotentiale.

Kurset varer to dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Ledelse af forandringsprocesser

Som leder opstår der tit forandringer, og derfor giver kurset dig indsigt i, hvordan du skal forholde dig til disse forandringsprocesser.

Du lærer at diagnosticere, organisere og strukturere forskellige problembehandlingsprocesser. Herunder får du kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske processer i forandringsprocesser.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Ledelse af kvalitetsudvikling

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er vigtigt at forholde sig til som leder. Derfor giver kurset dig kundskaber til at agere i forhold til de specifikke krav og forventninger, der er til dig som leder. Derudover får du indsigt i, hvordan du formidler krav og forventninger til arbejdet med kvalitetsudvikling.

Medarbejderne spiller også en stor rolle i at sikre, at de kvalitetssystemer der er implementeret i organisationen fungerer. Derfor er det vigtigt, at du som leder inddrager og motiverer dine medarbejdere i både implementeringen, drift og evaluering af kvalitetssystemerne.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Ledelse af teams/produktionsgrupper

Det er vigtigt at sammensætte og udvikle teams med de rigtige personer. Kurset giver dig som leder de værktøjer, du har brug for, når du står for at organisere og sammensætte forskellige grupper ved hjælp af deltagernes forudsætninger, gruppernes formål og beslutningskompetence samt afdække og anvende relevant lederstil ud fra gruppens aktuelle udviklingstrin.

Derudover får du værktøjer til at opstille relevante mål og rammer til grupperne, som tager udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Ledelse og samarbejde

Som leder er det vigtigt at kende til og udvikle sin lederstil og samtidig have et effektivt samarbejde med sine medarbejdere. Gennem dette kursus bliver du bevidst om din egen lederstil, din adfærd i rollen som leder og din grundholdning.

Derudover lærer du om de faktorer, der påvirker samspillet mellem dig som leder og dine medarbejdere, og derfor vil der være fokus på, at du får de værktøjer der løser ledelses- og samarbejdsproblemer. Med denne indsigt og de givne værktøjer, lærer du at optimere samspillet mellem dig og medarbejderne, som resulterer i, at du påtager dig den optimale lederstil.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Lederens forhandlingsteknik

Forhandlinger er essentielle opgaver, som en leder skal varetage. Med dette kursus lærer du at identificere forskellige forhandlingssituationer og aktivt bruge forskellige forhandlingsteknikker i rollen som leder, herunder afdække forhandlingers typiske faseforløb og eventuelle faldgruber.

Derudover lærer du om forskellige forhandlingsstile, og hvordan du praktisk anvender den relevante og hensigtsmæssige kommunikationsform til den pågældende forhandlingssituation. Der er især fokus på spørge- og lytteteknikker.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Lederens projektplanlægning

Som leder er det vigtigt, at du kan identificere forskellige projekter og organisere og styre projekter. Kursets formål er, at du som leder får kompetencerne til at planlægge et optimalt projektforløb ud fra projektdeltagernes ressourcer, projekttypen og tidsramme.

Du får kenskab til forskellige projekttyper og den optimale organisering af forskellige projektarbejdsformer. Derudover lærer du at udvælge den relevante projektstyringsmodel samt at opdele et projekt i faser, aktiviteter og planer. Disse værktøjer gør, at du sikrer effektivitet, fremdrift og at du kan håndtere usikkerhedsfaktorer i projekter.

Kurset varer tre dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Lederens redskaber til kompetenceudvikling

Når medarbejdere skal kompetenceudvikles spiller nærmeste leder en central rolle. Som leder er det vigtigt, at du understøtter og motiverer dine medarbejdere til kompetenceudvikling.

Derfor giver kurset dig kendskab til processen med at kompetenceudvikle dine medarbejdere. Det indeholder bl.a. at du lærer om de metoder, der er relevant i forhold til den bestemte medarbejders udvikling, planlægning af kompetenceudviklingen, således at den følger virksomhedens strategi og mål og hvordan du sikrer, at virksomheden får mest muligt ud af medarbejdernes kompetenceudvikling. 

Kurset varer 2 dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Lederens rekrutteringsværktøjer

Ledere spiller en større og større rolle i rekrutteringsprocessen. Det er i sidste ende nærmeste leder, der udvælger den nye medarbejder. Man skal være opmærksom på som leder, at man ikke kan rekruttere præcis samme medarbejder som den forgående.

Derfor giver kurset dig kendskab til hele rekrutteringsprocessen fra start til slut samtidig med, at du får nye rekrutteringsmetoder som giver dig de nødvendige værktøjer, når en ny medarbejder skal ansættes. Du lærer også at udnytte netværksrekruttering og gøre det mere målrettet til afdelingens behov.

Kurset varer 2 dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Lederens ressourceoptimering

Planlægning og gennemførelse af ressourceoptimeringsprocesser er komplekse men nødvendige værktøjer for en leder.

På kurset får du kendskab til de forskellige principper og metoder indenfor ressourceoptimering samtidig med, at du lærer at identificere og styre flaskehalse.

Når en ressourceoptimeringsproces skal startes op i organisationen er det vigtigt, at du som leder motiverer og inddrager medarbejderne i selve processen, så de er med til at optimere og forstå, hvorfor det er nødvendigt at igangsætte denne proces.

Kurset varer 3 dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Lederens værktøjer til at forebygge stress

Stress er blevet en af de meget centrale faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Stress rammer i flæng blandt alle grupper af mennesker både på arbejdsmarkedet og i privatlivet. Det er vigtigt, at du kan forholde dig til stress for at kunne håndtere de problemer, den medfører.

Formålet med dette kursus er, at du får indsigt i, hvad der skaber stress og hvilke psykiske og fysiske konsekvenser den medfører.

Du lærer også til stressadfærd, så du kan genkende stress symptomer hos dig selv og andre medarbejdere og hvordan du bedst muligt kan bearbejde stress, så det ikke spreder sig og påvirker nærmeste medarbejdere.

Kurset varer 2 dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Medarbejderinvolvering i ledelse

Som leder er det vigtigt, at der er en høj motivation iblandt sine medarbejdere og man derfor selv er med til at involvere dem og vedligeholde et socialt arbejdsmiljø, der er positivt og motiverende.

Du lærer at skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte forandrings- udviklingsprocesser, der fremmer medarbejderens motivation, effektivitet og tilfredshed. Derudover får du kendskab til din egen rolle i forandrings- og udviklingsprocesser samtidig med at du kan analysere og fastsætte de faktorer, der har indflydelse og styrker det sociale arbejdsmiljø. 

Kurset varer 3 dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Mødeledelse

Som et element i ledelsesfunktionen skal en leder håndtere og afholde en del møder. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan man bedst muligt opnår det formål, man har med et møde.

Kurset lærer dig, hvordan du opbygger et møde og hvordan du fastlægger mødets formål og indhold, således at det giver værdi til alle involverede i mødet. Derudover lærer du at analysere og anvende forskellige mødeformer, så du skaber overensstemmelse mellem form, indhold og resultat.

Kurset varer 1 dag.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Nøgletal og kalkulationer som ledelsesværktøj

I ledelse bruger man nøgletal til at tage ledelsesmæssige beslutninger og derfor er en grundlæggende forståelse og anvendelse af nøgletal vigtigt at besidde.

Du får indsigt i de forskellige nøgletals tolkningsmuligheder og faktorer, der kan påvirke, det enkelte nøgletal samt deres indbyrdes sammenhænge, så du kan se sammenhænge mellem økonomiske resultater og driftsmæssige beslutninger. Derudover lærer du at sammenligne nøgletal på tværs af virksomheder, brancher og varer/tjenesteydelser.

Til sidst er det vigtigt, at du kan afgrænse og bearbejde information om nøgletal og kalkulationer, så du kommunikerer hensigtsmæssigt til dine medarbejdere.

Kurset varer 3 dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Projektledelse

Med projekter i afdelingen og virksomheden, er det vigtigt, at det er en kompetent projektleder, der varetager ledelsesopgaverne i projektet og sikrer en vellykket løsning og samarbejde iblandt projektgruppen.

På dette kursus, lærer du hvor vigtig en rolle du som projektleder besidder og de krav, der stilles til dig. Du får også metoderne til at fremme motivation og engagement blandt projektdeltagerne, som resulterer i fremdrift.

Endvidere opnår du kendskab til de faldgruber og konfliktpotentialer, der kan opstå undervejs i et projekt og metoder til at undgå disse.

Kurset varer 3 dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Salgsledelse

For at fremme salg og opnå de opstillede resultater, skal en leder i salgsafdelingen være i stand til at håndtere og opstille resultatmål og skabe en sammenhæng mellem disse mål i afdelingen og aktivitetsindsats.

For at kunne opnå resultater, giver kurset dig kendskab til, hvordan du opstiller relevante salgsmål for afdelingen som helhed men også på individ-niveau. Du lærer desuden at nedbryde målene til operationelle aktiviteter og handlinger, så medarbejderne har indsigt i, hvordan de skal opnå disse mål. Det hører sammen med, at du som leder skal fremme deres motivation og aktivitetsniveau, og derfor giver kurset dig de relevante metoder til at fremme medarbejdernes involvering og motivation i forhold til de opstillede mål. Derudover lærer du at vurdere effekten ved målopfyldelse på kort og lang sigt.

Kurset varer 3 dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Tolkning af årsregnskabet som ledelsesværktøj

Årsregnskabet er noget, der er vigtigt at tolke som leder for at kunne begrunde sine ledelsesmæssige beslutninger ud fra faktiske informationer og tal.

Via dette kursus får du en forståelse for årsregnskabet og dens informationers indbyrdes sammenhænge, opgørelsesprincipper og begrænsninger, så du er i stand til at tolke og integrere årsregnskabets informationer i de ledelsesmæssige beslutninger, der vedrører den daglige drift. Derudover lærer du at bearbejde de økonomiske informationer fra årsregnskabet, så du kan kommunikere hensigtsmæssigt til dine medarbejdere.

Kurset varer 3 dage.

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Økonomi og forretningsudvikling for ledere

Er du en dygtig leder, men savner nogle økonomiske håndtag at skrue på, er denne uddannelse måske noget for dig.

På uddannelsen får du på en aktiv og sjov måde en grundlæggende viden om de væsentligste økonomiske begreber og redskaber, der er nødvendige i din hverdag til at udvikle forretningen.

Du bliver i stand til at anvende virksomhedens økonomiske nøgletal i praksis, for eksempel når du tilpasser arbejdet i din afdeling med virksomhedens overordnede mål.

Uddannelsen består af fire moduler, og der bliver brugt en gennemgående case, som giver dig praktisk erfaring med værktøjerne fra modulerne. På den måde er der ligheder til din dagligdag og gør det teoretiske mere nærværende.

Uddannelsens moduler er:

  • Modul 1: Om at forstå virksomhedens økonomiske situation og anvende den til forretningsudvikling
  • Modul 2: Redskaber til at optimere din afdeling og virksomheden
  • Modul 3: Økonomiske styringsværktøjer i praksis
  • Modul 4: Økonomi, tilfredse medarbejdere og kunder – og virksomhedens image

Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som du kan arbejde videre med på jobbet. På den måde kan du afprøve det, du lærer på uddannelsen i din hverdag.

Der veksles mellem uddannelsesforløb af 2-3 dages varighed.  

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Kvinde og mand i samtale, LederSparring, coaching
Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback