AMU-lederkurser

AMU-lederkurser er for dig, der har lyst til at udvikle dig som leder, men ikke har en egentlig lederuddannelse. Kurserne er målrettet dig, som har en kort grunduddannelse eller en erhvervsuddannelse som uddannelsesbaggrund.

AMU-lederkurser spænder fra et bredt udvalg af korte kurser af 1-3 dages varighed til egentlige lederudviklingsforløb på op til 16 dage. Kurserne er godkendt og finansieret af Undervisningsministeriet og udviklet i et tæt samarbejde med Lederne.

Kursuspakker og længere forløb

Praktisk projektledelse (kursuspakke)

En målrettet lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Du styrker dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikling af projektgrupper.

Uddannelsen udstyrer dig med en lang række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter, at blive bevidst om din personlige rolle og at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektgruppen. Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne projektledere og til projektdeltageren, der har behov for et større indblik i projektledelse.

Projektlederuddannelsen er modulopbygget og varer 9 dage fordelt over ca. 3 måneder, så det nemt kan passes ind i din hverdag.

Uddannelsen er opbygget af fire moduler:

 • Modul 1: Projektledelse
 • Modul 2: Ledelse af forandringsprocesser
 • Modul 3: Ledelse af teams
 • Modul 4: Projektafslutning - forankring og læring.

Læs flere detaljer om uddannelsen i brochuren nedenfor:
Brochure

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Økonomi og forretningsudvikling for ledere (kursuspakke)

Er du en dygtig leder, men savner nogle økonomiske håndtag at skrue på, er denne uddannelse måske noget for dig.

På uddannelsen får du på en aktiv og sjov måde en grundlæggende viden om de væsentligste økonomiske begreber og redskaber, der er nødvendige i din hverdag til at udvikle forretningen.

Du bliver i stand til at anvende virksomhedens økonomiske nøgletal i praksis, for eksempel når du tilpasser arbejdet i din afdeling med virksomhedens overordnede mål.

Uddannelsen består af fire moduler, og der bliver brugt en gennemgående case, som giver dig praktisk erfaring med værktøjerne fra modulerne. På den måde er der ligheder til din dagligdag og gør det teoretiske mere nærværende.

Uddannelsens moduler er:

 • Modul 1: Om at forstå virksomhedens økonomiske situation og anvende den til forretningsudvikling
 • Modul 2: Redskaber til at optimere din afdeling og virksomheden
 • Modul 3: Økonomiske styringsværktøjer i praksis
 • Modul 4: Økonomi, tilfredse medarbejdere og kunder – og virksomhedens image

Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som du kan arbejde videre med på jobbet. På den måde kan du afprøve det, du lærer på uddannelsen i din hverdag.

Der veksles mellem uddannelsesforløb af 2-3 dages varighed.  

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Alle kurser

Praktisk projektledelse (kursuspakke)

En målrettet lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Du styrker dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikling af projektgrupper.

Uddannelsen udstyrer dig med en lang række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter, at blive bevidst om din personlige rolle og at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektgruppen. Uddannelsen henvender sig både til nye og erfarne projektledere og til projektdeltageren, der har behov for et større indblik i projektledelse.

Projektlederuddannelsen er modulopbygget og varer 9 dage fordelt over ca. 3 måneder, så det nemt kan passes ind i din hverdag.

Uddannelsen er opbygget af fire moduler:

 • Modul 1: Projektledelse
 • Modul 2: Ledelse af forandringsprocesser
 • Modul 3: Ledelse af teams
 • Modul 4: Projektafslutning - forankring og læring.

Læs flere detaljer om uddannelsen i brochuren nedenfor:
Brochure

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Økonomi og forretningsudvikling for ledere (kursuspakke)

Er du en dygtig leder, men savner nogle økonomiske håndtag at skrue på, er denne uddannelse måske noget for dig.

På uddannelsen får du på en aktiv og sjov måde en grundlæggende viden om de væsentligste økonomiske begreber og redskaber, der er nødvendige i din hverdag til at udvikle forretningen.

Du bliver i stand til at anvende virksomhedens økonomiske nøgletal i praksis, for eksempel når du tilpasser arbejdet i din afdeling med virksomhedens overordnede mål.

Uddannelsen består af fire moduler, og der bliver brugt en gennemgående case, som giver dig praktisk erfaring med værktøjerne fra modulerne. På den måde er der ligheder til din dagligdag og gør det teoretiske mere nærværende.

Uddannelsens moduler er:

 • Modul 1: Om at forstå virksomhedens økonomiske situation og anvende den til forretningsudvikling
 • Modul 2: Redskaber til at optimere din afdeling og virksomheden
 • Modul 3: Økonomiske styringsværktøjer i praksis
 • Modul 4: Økonomi, tilfredse medarbejdere og kunder – og virksomhedens image

Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som du kan arbejde videre med på jobbet. På den måde kan du afprøve det, du lærer på uddannelsen i din hverdag.

Der veksles mellem uddannelsesforløb af 2-3 dages varighed.  

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk