Masteruddannelse

Er du top- eller mellemleder, er en masteruddannelse værd at overveje.

Med en masteruddannelse får du efteruddannelse på niveau med en kandidatuddannelse. Uddannelsen er erhvervsrettet og kobler forskningsbaseret viden med dine kompetencer og erfaringer fra dit daglige arbejde som leder. Der findes en lang række danske og internationale masteruddannelser, hvor nogle er generelle som for eksempel MBA, og andre er specialiserede uddannelser inden for et specifikt fagområde.

Masteruddannelsen udbydes af universiteter og handelshøjskoler og er på niveau med en lang videregående uddannelse. En masteruddannelse svarer til 60 ECTS-point eller 1 års fuldtidsstudie, men er typisk opbygget som et deltidsstudie over to eller tre år. En masteruddannelsen skal afsluttes med et videnskabeligt afgangsprojekt.

Uddannelsen med fokus på strategi og afsæt i forskningsbaseret viden
Med en masteruddannelse får du skærpet dit blik for den kontekst og de betingelser, som organisationer indgår i. Du får udviklet din evne til at træffe de rigtige strategiske beslutninger og indsigt i at lede på topniveau. Har du ikke en forudgående uddannelse på kandidatniveau, kan du via en masteruddannelse opnå et formelt kompetenceløft. Har du allerede en kandidatuddannelse, kan du bruge deltagelsen i en masteruddannelse som opdatering og efteruddannelse.

Masteruddannelser inden for ledelse sigter overordnet på at udvikle kompetencer til at varetage ledelsesopgaver på strategisk niveau og kan for eksempel være rettet mod offentlig ledelse, projektledelse eller ledelse og organisation.

Læs mere

Masteruddannelser - et udvalg

Master in Sustainable Leadership
Master in Sustainable Leadership Business Administration bygger bro mellem den nyeste teknologi, personlig lederskabsudvikling og bæredygtighedsimplementering.

Uddannelsen sigter overordnet på at udvikle kompetencer i at tackle tidens måske største udfordring - hvordan bæredygtighed tænkes ind i alle dele af virksomheden, og hvordan det influerer alle beslutninger. Der fokuseres derfor helt overordnet på ledelse, strategi, bæredygtige problemstillinger og løsninger samt relationer til mennesker og omverden.

Uddannelsen er primært rettet mod ledere eller mellemledere.

Læs mere

 

Master of Business Administration (MBA)
Master of Business Administration beskæftiger sig med generel virksomhedsledelse inden for internationale erhvervsøkonomiske fagområder.

Uddannelsen sigter overordnet på at udvikle kompetencer til at varetage ledelsesopgaver på strategisk niveau. Der fokuseres derfor helt overordnet på ledelse, strategi, økonomistyring  og relationer til marked og omverden.

Uddannelsen er primært rettet mod ledere eller lederaspiranter i det private erhvervsliv. Udover den generelle MBA-uddannelse, udbydes der MBA-uddannelser rettet mod særlige brancher.

Læs mere

 

Master of Management Development (MMD) 
Uddannelsen fokuserer på ledelse og lederens personlige udvikling. Du udvikler et repertoire af procesledelsesværktøjer, for eksempel platforme for læringsmiljøer i virksomheden.            

Undervisningen sigter på, at du udvikler dine kompetencer i samspil med medstuderende, personlig målsætning og uddannelsens kompetencemodel. Du får faglige input vedrørende blandt andet organisation, strategiarbejde, videnledelse, ledelsesfilosofi m.m.

Uddannelsen henvender sig til erfarne ledere og mellemledere.

Læs mere

 

Master i offentlig ledelse

Uddannelsen har fokus på ledelsesvilkår i den offentlige sektor og de særlige forventninger, der stilles til den offentlige leder, fx i forbindelse med politisk betingede forandringer som struktur- og kvalitetsreformer.

Du får redskaber til både analyse og praktisk implementering, og du udvikler dine evner til at udøve professionel ledelse, kommunikere effektivt og tænke strategisk. Økonomistyring, organisations- og medarbejderudvikling beskæftiger du dig også med.

Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar i det offentlige.

Læs mere

 

Master of public governance (MPG)
Masteruddannelsen har til formål at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udøve professionel ledelse indenfor de politiske, retslige og institutionelle rammer. Uddannelsen inddrager klassiske fag som strategi, organisation og politologi i den nyeste forskning indenfor aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser i den offentlige sektor.

Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring inden for ledelsesopgaver og ledelsesansvar. 

Læs mere

 

Master in management of technology (MMT)

Uddannelsen i teknologiledelse lærer dig at udvikle virksomhedens konkurrenceevne, ligesom du får viden om de personlige lederegenskabers betydning for bl.a. konflikthåndtering.

Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger trænes du i at tage strategiske beslutninger knyttet til innovative processer.
Uddannelsen henvender sig fx til projektledere, it-chefer eller divisionschefer med ansvar for at udvikle og indføre ny teknologi.

Læs mere

 

Master i læreprocesser med speciale i ledelses- og organisationspsykologi (LOOP)
På LOOP-uddannelsen arbejder du med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver, hvor forståelsen af de psykologiske faktorer i arbejds- og forandringsprocesser står centralt.

Der arbejdes med temaer som motivation, trivsel, kreativitet, læring, kultur, evaluering og kompetenceudvikling på både individ, gruppe- og organisationsniveau. Uddannelsen er rettet mod personer, der arbejder i en ledelses- eller konsulentfunktion.

Læs mere

 

Master i IT
Masteruddannelsen i IT, linjen i organisation har med udgangspunkt i den nyeste forskning fokus på organisatoriske og forretningsmæssige problemstillinger i forbindelse med udvikling og implementering af IT. På uddannelsen får du redskaber til at styre og lede forandringsprocesser, udvikle IT-strategier samt viden og kompetencer til, hvordan du kan skabe sammenhæng mellem IT og forretning. 

Uddannelsen henvender sig til alle ledere i både IT-organisationen og forretningen, hvor udvikling, implementering eller drift af IT er en del af ledelsesopgaven.

Masteruddannelsen i IT er en fleksibel efter-videreuddannelse, hvor du kan plukke fag efter interesse og behov eller gennemføre en hel uddannelse og opnå titlen Master i IT, organisation. 

Læs mere

Uddannelsessteder

Masteruddannelsen bliver udbudt på nedenstående universiteter og handelshøjskoler.

Region Hovedstaden

DTU

Copenhagen Business School

Henley Business School

Region Syddanmark 

Syddansk Universitet 

Region Midtjylland 

Aarhus Universitet 

Region Nordjylland

Aalborg Universitet

Priser og tilskud

Masteruddannelser svinger meget i pris og kan koste fra kr 40.000 - 400.000. Pris på en MBA er typisk fra kr. 165.000.

Der er flere muligheder for finansiering af din efteruddannelse. En mulighed er at arbejdsgiver afholder alle udgifter til efteruddannelse. I så tilfælde er udgiften skattefritaget for arbejdsgiver så længe efteruddannelsen har et kompetencegivende formål. Efteruddannelse, der udelukkende har privat formål, er således ikke fritaget for beskatning.

En anden mulighed er at indgå en aftale om bruttolønsordning mellem dig og din arbejdsgiver. Bruttolønsmodellen betyder kort fortalt, at du indgår en aftale med virksomheden om, at virksomheden betaler uddannelsen, men trækker en aftalt andel af din bruttoløn for dette. Såvel efteruddannelsen som aftalen mellem dig og din arbejdsgiver, skal godkendes af SKAT.

Læs mere på SKAT.dk

Adgangsbetingelser

Optagelse på en masteruddannelse kræver som minimum en bachelorgrad eller tilsvarende samt to til fem års relevant erhvervserfaring.

Tilmelding

Tilmelding sker ved henvendelse til udbyder.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Ledernes uddannelsesrådgivere, hvis du har brug for hjælp eller er i tvivl om, hvilken uddannelse, der er den rette for dig.

Jacob Nybo Pedersen, Uddannelseskonsulent
Telefon: 3283 3511
E-mail: jap@lederne.dk

Master i bæredygtig ledelse

Uddannelsen Master i Bæredygtig Ledelse, er som det eneste program med bæredygtighed i fokus i år blevet akkrediteret fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uddannelsen skal bygge bro mellem den nyeste teknologiske forskning, personlig lederskabsudvikling og bæredygtighedsimplementering på en radikalt ny måde, som skal klæde fremtidens ledere bedre på til at tackle de krav, der stilles til bæredygtighed. Masteruddannelsen er på engelsk.