Overblik over lederuddannelser

Udvikling gennem lederuddannelse er med til at sikre, at du er rustet til de krav, der stilles til dig som leder – nu og i fremtiden.

Lederuddannelser kan tages på forskellige niveauer og er opbygget af moduler – derfor kan du ofte stykke en uddannelse fleksibelt sammen. Her på siderne guider vi dig igennem de vigtigste uddannelser inden for ledelse:

  • Akademiuddannelse i ledelse henvender sig til dig, der har praktisk erfaring, men savner en formel lederuddannelse. Med afsæt i dine udfordringer som leder, får du teoretisk indsigt i, hvordan du forstår, analyserer og løser dine ledelsesopgaver

  • Diplomuddannelse i ledelse fokuserer på udvikling af dit personlige lederskab og ledelse på strategisk niveau. Uddannelsen giver dig værktøjer og faglig ballast til at tolke og præge organisationens overordnede mål og føre dem ud i praksis

  • Masteruddannelse henvender sig til den erfarne leder og giver dig forskningsbaseret og videnskabelig indsigt i at lede på topniveau