Mit Lederne

Lederuddannelser

AMU-lederkurser

AMU-lederkurser er for dig, der har lyst til at udvikle dig som leder, men ikke har en egentlig lederuddannelse. Kurserne er målrettet dig, som har en kort grunduddannelse eller en erhvervsuddannelse som uddannelsesbaggrund.

AMU-lederkurser spænder fra et bredt udvalg af korte kurser af 1-3 dages varighed til egentlige lederudviklingsforløb på op til 16 dage. Kurserne er godkendt og finansieret af Undervisningsministeriet og udviklet i et tæt samarbejde med Lederne.

Vælg kursus

Den grundlæggende projektlederuddannelse (kursuspakke)

Arbejder du i projekter, er du projektleder, eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig. Uddannelsen træner dig i de nødvendige værktøjer og teorier til at praktisere god projektledelse.

Ved hjælp af fire sammenhængende og essentielle moduler indenfor projektledelse, får du kompetencer til at styre et projekt til succes fra start til slut samt til at planlægge projekter på en effektiv måde. 

Uddannelsens fire moduler er:

  • Modul 1: Projektopstart
  • Modul 2: Teamudvikling og ledelse
  • Modul 3: Projektgennemførelse
  • Modul 4: Projektafslutning og læring.

Uddannelsen giver dig indsigt i hvad god projektledelse er, og hvad der kræves af dig som projektleder fra start til slut. Du lærer at vælge den rigtige projektstyringsmodel og de relevante værktøjer til at planlægge og gennemføre projektet succesfuldt. Derudover vil der være fokus på de faldgruber, der kan opstå i de forskellige projektfaser og håndtering af disse. Du lærer også at skabe motivation og engagement, når du skal starte et nyt projekt samt at sammensætte den rette projektgruppe.

Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt ni dage, opbygget af de fire moduler af to til tre dages varighed.  

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk

Økonomi og forretningsudvikling for ledere (kursuspakke)

Er du en dygtig leder, men savner nogle økonomiske håndtag at skrue på, er denne uddannelse måske noget for dig.

På uddannelsen får du på en aktiv og sjov måde en grundlæggende viden om de væsentligste økonomiske begreber og redskaber, der er nødvendige i din hverdag til at udvikle forretningen.

Du bliver i stand til at anvende virksomhedens økonomiske nøgletal i praksis, for eksempel når du tilpasser arbejdet i din afdeling med virksomhedens overordnede mål.

Uddannelsen består af fire moduler, og der bliver brugt en gennemgående case, som giver dig praktisk erfaring med værktøjerne fra modulerne. På den måde er der ligheder til din dagligdag og gør det teoretiske mere nærværende.

Uddannelsens moduler er:

  • Modul 1: Om at forstå virksomhedens økonomiske situation og anvende den til forretningsudvikling
  • Modul 2: Redskaber til at optimere din afdeling og virksomheden
  • Modul 3: Økonomiske styringsværktøjer i praksis
  • Modul 4: Økonomi, tilfredse medarbejdere og kunder – og virksomhedens image

Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, som du kan arbejde videre med på jobbet. På den måde kan du afprøve det, du lærer på uddannelsen i din hverdag.

Der veksles mellem uddannelsesforløb af 2-3 dages varighed.  

Tilmelding og datoer finder du på efteruddannelse.dk