Mit Lederne

Presse og Nyheder

Danmark er det land i Norden, hvor fædre tager mindst fædreorlov. Hos Lederne støtter vi, at fædre kommer mere på banen og tager en større del af orloven. Vi mener, at fædreorlov gavner både far, mor og barn, og at ledere spiller en central rolle i indsatsen for at få flere mænd til at tage længere orlov. Ledere er rollemodeller og kan gå foran ved selv at tage orlov med deres børn. I kraft af lederrollen har man desuden stor mulighed for at påvirke kulturen på arbejdspladsen og gøre det legitimt, at fædre tager orlov.

Fædreorlov

5 gode råd om fædreorlov
Her er Ledernes fem gode råd til dig, der vil tage ansvar for, at flere mænd tager fædreorlov.

Vær rollemodel
Er du leder, og skal du snart være far? Overvej at tage orlov med dit barn – det er en beslutning, du næppe kommer til at fortryde. Hvis du som leder tager orlov med dit barn, er du med til at vise medarbejderne, at det er velset, at fædre tager orlov med deres børn.

Se dine mulighederne for barsel som far

Understøt en god kultur for fædreorlov
Ledere og kollegaers syn på barsel er med til at påvirke, om de mandlige ledere og medarbejdere tager orlov med deres børn. Derfor har ledere et ansvar for at understøtte en god kultur, hvor det er legitimt, at mænd tager barsel. Det kan man blandt andet gøre ved i dagligdagen at tale med både mandlige og kvindelige medarbejdere om barsel og familieliv.

Sæt dig ind i reglerne
Som leder har du et ansvar for at sætte dig ind i reglerne for forældreorlov, så du kan hjælpe mandlige medarbejdere med at tilrettelægge deres orlov. Mange ved for eksempel ikke, at alle arbejdsgivere betaler ind til en barselsfond, som arbejdsgivere kan søge refusion fra, hvis de tilbyder løn under barslen. Foreslå din virksomhed, at de gør information om virksomhedens regler og politik for fædreorlov let tilgængeligt for alle.


Læs om barselsfonden på Barsel.dk

Se reglerne for barsel her

Indfør orlovssamtale med fædrene
Ligeså naturligt som det er at indkalde kvindelige ansatte til en barselssamtale – ligeså naturligt bør det være, at man indkalder til en samtale, når en mandlig ansat fortæller, at han skal være far. Få din virksomhed til at indføre orlovssamtaler med de kommende fædre. Til samtalen skal du som leder spørge ind til, om medarbejderen vil tage fædreorlov, og hvordan han ønsker, at det skal tilrettelægges. Vis, at I er en arbejdsplads, som ser positivt på det, når mænd tager orlov.

Få rammerne for orloven skrevet ned
Sørg for, at rammerne om din egen eller din medarbejders fædreorlov er skrevet ned. Aftal hvordan overleveringen af opgaver skal være, find ud af om og hvordan kontakten til arbejdspladsen skal være undervejs, og tal om, hvordan I ønsker det skal foregå, når orloven er slut.

Fakta om fædreorlov

  • 77 procent af mandlige ledere holder maksimalt 14 dages orlov med deres børn. Kun 15 procent holder længere orlov. 
  • Kun 15 procent af ledere oplever, at man på deres nuværende arbejdsplads i "høj/meget høj grad" bliver tilskyndet til at tage mere end 14 dages forældreorlov. 
  • Kun 16 procent af ledere vurderer, at fædreorlov i høj grad er kutyme på deres arbejdsplads. 

Kilde: Lederne 2017

Se hele undersøgelsen

Aktion Fars Orlov

Lederne bakker op om Aktion Fars Orlov, der er lanceret af Ligestillingsministeriet i efteråret 2017. Her går organisationer og virksomheder sammen om at sætte fokus på fædres brug af orlov: 

Vi, i Lederne, bakker op om "Aktion Fars Orlov":

støtter, at fædre såvel som mødre bruger deres muligheder for orlov, hvis de ønsker det, og vi støtter, at flere fædre end i dag tager orlov, fordi vi tror på, at: 

  • det er godt for far, barn og mor, at fædre får mulighed for tidligt at have en central rolle i deres børns liv. Mødre og fædre, der deler forældreorloven står mere lige, i forholdt til hverdagen, arbejdslivet og omverdenen generelt.

  • det er godt for virksomhederne, fordi det bidrager til attraktive arbejdspladser og til at tiltrække og fastholde både mandlige og kvindelige medarbejdere og skabe balance mellem arbejds- og familieliv.

  • det er godt for samfundet og for ligestillingen, at fædre og mødre har lige muligheder på job og i familien og understøtter blandt andet lige karrieremuligheder og muligheden for at udnytte det fulde potentiale hos kvinder og mænd.

arbejder for at fremme en bedre balance i fordelingen af orlov mellem fædre og mødre i vores egen organisation.

opfordrer til, at virksomheder, organisationer, medarbejdere og ledere bakker op om fædre, der tager orlov, og til at flere virksomheder og organisationer tilslutter sig Aktion Fars Orlov. 

Læs mere om Aktion Fars Orlov her

Artikler og synspunkter om fædreorlov