Vores politiske arbejde

Der er stort fokus på verdensmålene i samfundet og blandt danske politikere. En række medarbejdere i Lederne er ansat til at præge den politiske dagsorden inden for vores fem udvalgte verdensmål og sikre, at vores medlemmer har de bedste politiske rammebetingelser at arbejde ud fra. 

Sundhed og trivsel

De vigtigste politiske mærkesager ifm. verdensmål 3

 • Vi vil hjælpe Danmark med at forebygge og håndtere stress.
 • Ledere og ledelse er en central løsning på stress.
 • Vi vil hjælpe Danmark med at skabe 0-tolerance over for sexchikane på arbejdspladserne.
 • Vi vil hjælpe Danmark med at skabe ansvarlige bæredygtige rammer for fremtidens hybridarbejde med fokus på work-life-balance, trivsel og performance.


Verdensmål 3 Sundhed og trivsel | Karriere i Lederne

Kvalitetsuddannelse

De vigtigste politiske mærkesager ifm. verdensmål 4:

 • Fokus på bæredygtig ledelse i lederuddannelserne.
 • Styrkede muligheder for efteruddannelse for ledere med videregående uddannelser.
 • Styrket fokus på grønne kompetencer i uddannelser og efteruddannelse.
 • Mere fleksibilitet og livslang læring i hele uddannelsessystemet.
 • Flere kvinder på de såkaldte STEM-uddannelser.


Verdensmål 3 Kvalitetsuddannelse | Karriere i Lederne

Ligestilling mellem kønnene

De vigtigste politiske mærkesager ifm. verdensmål 5:

 • Vi vil hjælpe Danmark med at få flere kvinder i ledelse - vi skal have talenter i spil. Diversitet er en forudsætning for at komme i mål med verdensmålene.
 • Øremærket barsel til fædre.
 • Det skal være nemmere at få hjælp til opgaver i hjemmet.
 • Der er brug for en forbedre lov om måltal, som de store virksomheder skal leve op til.Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene | Karriere i Lederne

Anstændige jobs og økonomisk vækst

De vigtigste politiske mærkesager ifm. verdensmål 8:

 • Bedre dagpengedækning.
 • Mulighed for digitale samtaler i a-kassen de første seks måneder af ledighedsperioden.
 • Udbredelse af bæredygtig selskabsledelse.
 • Gode rekrutteringsmuligheder for danske ledere.
 • Færre unge uden job og uddannelse.
 • En grøn og digital arbejdsstyrke.Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst | Karriere i Lederne

Klimaindsats

De vigtigste politiske mærkesager ifm. verdensmål 13:

 • Politisk forståelse for, at Lederne og ledere er centrale aktører i den grønne omstilling.
 • Sikre bedre forudsætninger og muligheder for grønt kompetenceløft af danske ledere.
 • Større fokus på lederes engagement i globale værdikæder.
 • Facilitere muligheder for klimaregnskab og rapportering for danske ledere.
 • Arbejde for større forudsigelighed i politiske rammevilkår for ledere, når det gælder grøn omstilling.

Verdensmål 13 klima | Karriere i Lederne

Ledernes mærkesager

Som Danmarks største faglige organisation for ledere forstår vi, at der skal findes langtidsholdbare løsninger på de udfordringer, vi står midt i. Derfor kæmper vi for en række mærkesager til gavn for hele samfundet og for fremtidens generationer. 

Sammen gør vi en verden til forskel

Bæredygtig ledelse er en af grundstene i Ledernes arbejde for medlemmerne. Gennem stærke partnerskaber og en ny model for bæredygtig ledelse arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for landets ledere, så de er klædt godt på til den bæredygtige omstilling.