Nøgletal og klimaregnskab

I Lederne ønsker vi at have fuld transparens om vores arbejde med bæredygtighed. Udover de finansielle nøgletal fremlægger vi derfor også miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige nøgletal – også kaldet ESG – i Ledernes årlige beretning.

ESG-nøgletallene er et supplement til de finansielle nøgletal. De bidrager til øget gennemsigtighed på bæredygtighedsparametre og til et helhedsorienteret billede af Lederne. Eksempler på ESG-nøgletal er fx kønsdiversiteten på bestyrelsesmøder, whistleblowerrapporter, sygefravær, arbejdsulykker, medarbejderomsætningshastighed, medarbejdertilfredshed og CO2-regnskab.

Se alle Ledernes ESG-nøgletal i årsberetningen

ESG nøgletal i Lederne

Ledernes klimaregnskab

Lederne har som mål, at vi i 2025 har reduceret vores CO2-af­tryk med minimum 70 % i forhold til 2018. I 2021 havde vi reduceret vores CO2-aftryk med 56 %.

Lederne følger The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), der er en internationalt an­erkendt standard for opsætning af et klimaregnskab.

Ledernes klimaregnskab og nøgletal  | Karriere i Lederne

Scope 1 emissioner er de direkte CO2-udledninger, som ejes eller lejes af Lederne. I Ledernes tilfælde er det emissioner relateret til de biler, Lederne ejer.

Scope 2 emissioner er de direkte udledninger, der vedrører forbrug af indkøbt elektricitet og varme. Elektricitet opgøres både Lokationsbaseret og Markedsbaseret.

Scope 3 emissioner vedrører alle øvrige indirekte CO2-udledninger, der er relevante for Lederne. Kantine og transport er væsentlige scope3-emissioner hos Lederne. Vi arbejder på at kunne inkludere flere scope 3 emissioner de kommende år – for eksempel IT-hardware, kontormøbler og kontorartikler.

Klima regnskab scopes  | Karriere i Lederne