Mit Lederne

Om afdelingen

Om afdelingen

I Lederne Østsjælland er vi ca. 6.400 medlemmer. På landsplan er vi 108.000 medlemmer fordelt på i alt 20 afdelinger. Østsjælland dækker over følgende kommuner: Lejre, Greve, Stevns, Roskilde, Solrød og Køge.

Vores bestyrelse er valgt af medlemmerne, og vi er alle professionelle ledere med en lederkarriere i den private eller den offentlige sektor. Vi arbejder for at sætte ledere og ledelse på den lokale ledelsespolitiske dagsorden. For vores medlemmer betyder det bl.a. bedre service, når det gælder håndtering af arbejdsmiljø og sygefravær og bedre muligheder for, at ledige ledere kommer i beskæftigelse.

I videoen kan du se, hvordan vi arbejder i din lokalafdeling.